Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jurastuderende: giv mig mine valgfag tilbage

SYNSPUNKT - Det kan godt være, at dekanen og administrationen på Jura synes, det er for hårdt at udbyde valgfag i et rimeligt niveau for de kandidatstuderende. Men så må de hanke op i sig selv. Valgfagene giver nemlig faglig mening, argumenterer jurastuderende.

Jeg kom alvorligt til skade på 3. semester af mit jurastudie. Som følge af dette blev jeg nødt til at gå mit andet år om. I mellemtiden var en ny studieordning trådt i kraft. Jeg var således i lidt af en kattepine: Skulle jeg følge den studieordning, jeg var startet på eller overgå til en ny studieordning med deraf følgende meritproblemer og nye ukendte arbejdsmetoder?

Jeg valgte sidstnævnte, særligt fordi der var udsigt til en langt større valgfrihed og specialisering på den nye studieordning. Jeg blev forelagt papirer, der viste, at på den nye studieordning ville kun civilproces (10 ECTS) være obligatorisk på kandidaten, og hele 5. semester ville også blive valgfrit. Dette var helt afgørende for mit valg.

For nylig snakkede jeg så med min studienævnsrepræsentant. Fakultetet havde ændret holdning: Nu skulle der ikke alene være obligatorisk civilproces, obligatorisk skatteret blev trukket frem fra gemmeren. Og for at toppe det af skal man fremover vælge studiepakker, så man kan ikke vælge sine valgfrie fag frit. Vupti: Nu var der faktisk markant mindre valgfrihed på 2011-studieordningens kandidatstudie end den gamle studieordning.

Jeg var målløs. Det var fuldstændigt imod de forudsætninger, jeg havde truffet mit valg på. Og jeg havde ellers anlagt mine øvrige studievalg efter den kandidatstudieordning, jeg var stillet i udsigt. Jeg starter fx mit kandidatstudie med et studieophold i udlandet. Som følge af kombinationen af de nye obligatoriske fag på kandidaten og mit udlandsophold, vil jeg altså kun få et valgfrit semester på Københavns Universitet, da de to andre er afsat til obligatoriske fag og specialet.

Jeg har altså med ét snuptag fået nærmest halveret antallet af KU-fag, jeg kan tage på min kandidat. Nu kan jeg højst få tre af KU’s ellers glimrende valgfag.

Da jeg ikke er alene i at få mindsket min adgang til valgfag, vil det naturligvis føre til et mindre fagudbud. Hvilket vel er fakultetets egentlige grund til at gennemføre denne ændring af det oprindelige udspil: At spare penge på et mindre fagudbud og gøre livet lettere for administrationen, da de til stadighed brokker sig over administrationen ved at udbyde valgfag.

Studienævnets beslutning indikerer altså i den grad, at det ikke var de studerendes interesser, der er blevet tilgodeset. Og stemmevægtene hvormed beslutningen er truffet antyder også dette: Alle studierepræsentanter var således imod at øge de obligatoriske fag, mens undervisere – hvoraf en stor interessentgruppe jo er skatteretsunderviserne sammen med en ny dekan med skatteretligt speciale – og det administrative personale stemte imod.

For rent fagligt giver det ikke mening at øge valgfriheden på bacheloren på bekostning af valgfriheden på kandidaten, da vi for tiden har et meget mindre valgfagsudbud på bacheloren end på kandidaten. Derfor ville det give bedre mening at gennemføre et obligatorisk semester med civilproces og et eller to andre obligatoriske fag på 5. semester, hvorefter der er fuldstændig fri specialisering.

Jeg kan sagtens forstå, at administrationen synes, at valgfagsprocessen er besværlig. Den er heller ikke let for studerende. Vi står på hovedet for at vælge fag, der er interessante, og som ikke ligger oven i hinanden tidsmæssigt. Vi finder ekstra prioriteter og sætter mange alternative skemaer op for at se, hvad der kan lade sig gøre mellem hold og fag. Jeg tror, vi bruger lige så meget tid som administrationen.

Men det er det værd! For mange af os er de valgfrie fag grunden til, at vi startede på studiet. For andre er de valgfrie fag afgørende for deres erhvervsmæssige specialisering. For os alle gælder det, at lysten driver værket. Fag valgt af lyst giver et bedre resultat. Jeg tror ikke, det er uden grund, at karaktersnittet på de fleste valgfag er højere end på de fleste obligatoriske fag.

Så kære dekan og administration: Det kan godt være, at det er hårdt at udbyde valgfag. Men fagligt set giver det bedst mening. For de studerende og for aftagerne giver det bedst mening. Alt i tilværelsen er ikke let, noget er svært, men det gør det ikke mindre rigtigt. Og når andre fakulteter kan udbyde valgfrie semestre uden tilsvarende problemer, er det måske deres best practises, der skal efterlignes, i stedet for at vi studerende skal bøde med mindre frihed.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste