Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Jurastuderende med handicap vandt sag om diskrimination

AFGØRELSE – Det nytter at klage: Da Københavns Universitet afslog en ansøgning fra en jurastuderende med et psykisk handicap om at få længere forberedelsestid til eksamen, var det i strid med ligebehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at Københavns Universitet (KU) ikke havde ret til at afslå en ansøgning om at få længere forberedelsestid til en mundtlig fra jurastuderende Julie Nicolajsen i 2013.

Julie Nicolajsen har ADD (Attention Deficit Disorder), som er et psykisk handicap. Det forringer hendes evne til at være opmærksom, når hun skal løse visse opgaver.

Afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet gælder i øvrigt for alle studerende, der har et psykisk eller et fysisk handicap, og KU kan ikke anke afgørelsen.

Julie Nicolajsen har selv ført sin sag over for studienævnet på Det Juridiske Fakultet og Uddannelsesservice ved KU. I dag læser hun på sin kandidatuddannelse og får næppe nogen glæde af afgørelsen. Hun håber i stedet, den kan hjælpe andre studerende med et handicap:

»Jeg tror og håber, at KU bliver nødt til at ændre praksis i lignende dispensationssager i fremtiden,« siger hun.

KU: Vi retter ind

I Uddannelsesservice vil specialkonsulent Helle Birch ikke kommentere konkrete sager over for Universitetsavisen.

Hun har behandlet Julie Nicolajsens klage, inden den kom for Ligebehandlingsnævnet.

Helle Birch bekræfter dog, at Uddannelsesservice vil tage Ligebehandlingsnævnets afgørelse til efterretning og tage initiativ til, at alle fakulteter bliver orienteret om den.

KU’s praksis var forkert

Før afgørelsen var KU’s retningslinjer, at et studienævn som udgangspunkt kun måtte give dispensation til studerende med et handicap ved en mundtlig eksamen, hvis nævnets medlemmer skønnede, at handicappet var ‘stort nok’. KU beskrev det som ‘usædvanlige forhold’.

Julie Nicolajsen klagede over indirekte forskelsbehandling, fordi hun har et psykisk handicap og derfor ikke kunne få dispensation på samme måde, som hvis hun havde haft et fysisk. KU skrev selv i et svar til Ligebehandlingsnævnet, at dets praksis var kun at give mulighed for dispensation ved usædvanlige forhold såsom multihandicap, blindhed eller døvhed. Det opfatter Julie Nicolajsen som indirekte forskelsbehandling, fordi de usædvanlige forhold, som KU beskriver, alle er fysiske handicap.

Hun klagede desuden over (direkte) forskelsbehandling, fordi KU’s praksis som udgangspunkt kun gav dispensation til skriftlige eksamener og ikke til mundtlige.

Skal behandle fysiske og psykiske handicaps ens

Hun ville gerne have haft Uddannelsesservice ved KU til at begrunde universitetets praksis, inden afgørelsen faldt i Ligebehandlingsnævnet den 7. december 2015. Det lykkedes ikke.

Til gengæld fik hun altså medhold i Ligebehandlingsnævnet.

»Afgørelsen viser, at KU har pligt til selv at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for alle studerende med et anerkendt handicap, og det er uanset, om det er studerende med et fysisk eller et psykisk handicap. De skal kunne gennemføre deres eksamen på lige fod med andre studerende, og det gælder både til skriftlige og mundtlige eksamener. Det var også forkert, da KU afviste mig med, at mit psykiske handicap med ADD ikke var nok til at bevilge mig forlænget forberedelsestid til min mundtlige eksamen,« siger Julie Nicolajsen.

Jurastudiet hjalp hende på vej

Selv om Julie Nicolajsen vandt sin sag, har hun alligevel blandede følelser om forløbet.

Hun synes, det er godt, at det nu er blevet muligt at få kompensation til, at studerende med et handicap kan bruge længere tid på at løse visse opgaver i forbindelse med deres studie, men det var ikke sådan, hun havde planlagt sit jurastudium.

»Det er fantastisk, at det nytter at klage, men det ærgrer mig, at jeg har skullet bruge så mange kræfter på det. Jeg synes, det er paradoksalt, for med mit handicap havde jeg brug for en smule tilpasning, hvis jeg skulle klare studiet på samme vilkår som mine medstuderende. I stedet har jeg skullet bruge meget af min tid på bare at få anerkendt min ret,« siger Julie Nicolajsen.

Hun tog faget Diskriminerings- og Ligestillingsret på bacheloren, og hun mener, at det var, hvad der gav hende mod og styrke til at føre sin sag igennem de to år, som det tog at behandle den siden 2013.

anfj@adm.ku.dk

Seneste