Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Jurastuderende presser professor til at gøre undervisningsmateriale gratis

PENSUM - Studerende på Jura skulle indtil for nylig betale 200 kroner for undervisningsmateriale i faget Strafferet, men efter kritik fra en studerende, bliver det hele frit tilgængeligt på nettet.

Indtil fredag den 8. januar måtte studerende på Jura anskaffe en bog til cirka 200 kroner, hvis de ville læse gamle eksamensopgaver som forberedelse til eksamen i faget Strafferet.

Men den ordning fandt jurastuderende Mathias Sachse Skrubbeltrang urimelig. Først og fremmest fordi studerende på Jura ifølge ham er vant til, at tidligere eksamensopgaver er frit og gratis tilgængelige på universitetets it-platform Absalon.

Opbakning på Facebook

Skrubbeltrang e-mailede et brev med sin protest til Det Juridiske Fakultets ledelse, stilet til prodekan Stine Jørgensen og studieleder for den juridiske bacheloruddannelse på KU Kim Frost:

»Det forekommer mig meget underligt, at de studerende er henvist til at købe et opgavehæfte for at øve sig forud for eksamen, ligesom det forekommer mig underligt, at de studerende er tvunget til at købe bogen med opgaver for løbende at forberede sig til undervisningen i faget. Denne forundring skyldes, at vi i alle andre fag er vant til, at seminarplaner og gamle eksamensopgaver lægges ud på Absalon og således er gratis tilgængeligt for de studerende,« skrev Mathias Sachse Skrubbeltrang.

Faget Strafferet er obligatorisk for jurastuderende på første semester, så det er omkring 800 studerende, der de seneste par år har måttet betale lige under 200 kroner bogen med gamle eksamensopgaver, der indgår i de studerendes pensum. Bogen er forfattet af professor i strafferet Jørn Vestergaard.

»Hvad er fakultetets holdning til, at en fagleder og professor på fakultetet på denne måde kan “tvinge” de studerende til at købe en ekstra bog og dermed formentlig skabe en indtægt til sig selv uden om fakultetet?« spurgte Mathias Sachse Skrubbeltrang i sit brev til fakultetsledelsen. Han lagde også brevet på Facebook, i gruppen “Jura – Københavns Universitet”, hvor opslaget har fået 248 likes.

Professor reagerer hurtigt

Professor Jørn Vestergaard reagerede hurtigere end fakultetsledelsen på Mathias Sachse Skrubbeltrangs henvendelse. Han kommer sin kritiker i møde.

Fredag den 8. januar om morgenen lagde Vestergaard en pdf med sin bog på Absalon, hvor de studerende nu kan hente den kvit og frit.

»Det har været mit indtryk, at de studerende var godt tilfredse med at, at undervisningsmaterialet forelå som en samlet bogudgivelse. Da det har vist sig, at der tilsyneladende er studerende, som ikke finder deres behov for adgang til materialet dækket med bogudgivelsen, er denne nu lagt ud på Absalon som pdf,« skriver Jørn Vestergaard i en e-mail til Uniavisen.

Jørn Vestergaard gør også opmærksom på, at bogen ud over eksamensopgaver også indeholder retningslinjer for besvarelse af opgaver, øvelsesopgaver og spotopgaver.

Uniavisen har spurgt Jørn Vestergaard, hvad det koster ham at komme kritikken fra en studerende i møde ved at give sin bog væk som pdf, men han har endnu ikke svaret.

Sagen ikke helt lukket

Mathias Sachse Skrubbeltrang fik også besked om, at professor Jørn Vestergaard havde lagt undervisningsmaterialet på Absalon fredag morgen.

»Det er godt, synes jeg, og kun på sin plads,« siger Mathias Sachse Skrubbeltrang til Uniavisen.

Han er dog ikke færdig med sagen, selv om Jørn Vestergaard nu har lagt sine tekster gratis ud til de studerende. Han mener, at der er mere at diskutere.

»Vi betaler utrolig meget for vores bøger, og jeg vil stadig gerne vide, om undervisere på Jura har ret til at udgive undervisningsmateriale – ikke forskning – i bøger, som de studerende skal betale for, når det normale er, at den slags materiale ligger gratis på Absalon.«

Mathias Sachse Skrubbeltrang vil også gerne vil vide, om det alene er fagledere på Jura, der beslutter, hvilke bøger de studerende skal købe, uden at en anden instans tager stilling til, om der findes et bedre alternativ.

»Det er jo spøjst,« siger han, »hvis en fagleder selv kan udvælge litteratur til et obligatorisk fag og sige “nu smider vi lige en bog på, som sjovt nok er skrevet af mig selv”.«

Disse kritikpunkter fremgår også af Mathias Sachse Skrubbeltrangs brev om sagen til fakultet.

Fakultetsledelsen på Det Juridiske Fakultet har ikke reageret på Uniavisens henvendelser torsdag aften og fredag formiddag.

chz@adm.ku.dk

Seneste