Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kæmper for at undgå fyringer

Ny juletradition – Selv om Københavns Universitet skal reducere sine lønudgifter svarende til cirka 130 stillinger, er det langt fra sikkert, at et tilsvarende antal medarbejdere ender med at blive afskediget. Ledelse og tillidsfolk forsøger at finde alternativer

Situationen var den samme før jul sidste år på Københavns Universitet (KU). Budgettet hang ikke sammen, og der skulle nedlægges stillinger.

Dengang lykkedes det at begrænse antallet af fyringer til syv, selv om mere end 100 stillinger skulle spares væk. Også i år er der fokus på at finde alternativer til at afskedige de uheldige medarbejdere, der bliver prikket.

Sidste år accepterede bestyrelsen et forslag fra bestyrelsesmedlem og HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand om at afsætte 15 millioner kroner i stedet for ti millioner kroner til frivillig fratrædelse. Og hun er også fortrøstningsfuld i år.

»Der skal reduceres i lønsummen svarende til 130 stillinger, men det betyder ikke at der nødvendigvis skal afskediges 130 årsværk. Man kan jo forestille sig, at man finder forskellige afværgeforanstaltninger, som ikke indbefatter afskedigelser. Vi så sidste år, at det blevet slået stort op at der skulle afskediges mange kolleger, og tallet endte jo et helt andet sted,« siger Ingrid Kryhlmand.

Fandt alternativer

Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat) skulle skære 45 millioner kroner i 2009 i forhold til året før, og Nat-dekan Nils O. Andersen skønnede, at omkring 70 stillinger måtte nedlægges.

Da røgen havde lagt sig i januar i år, endte det med at fire medarbejdere blev afskediget. 45 medarbejdere sagde ja til en frivillig fratrædelsesordning, og 36 sagde enten selv op, blev overflyttet til en anden enhed på universitetet eller fik deres ansættelse betalt via eksterne midler i stedet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skulle spare 40 millioner kroner i 2009. I alt 39 medarbejdere måtte forlade fakultetet. Heraf søgte 34 om frivillig fratrædelse, tre blev afskediget og resten overflyttet til andre enheder.

Nogle medarbejdere mente dog, at tilbuddet om frivillig fratrædelse svarede til at få sat en pistol for panden, for hvis de sagde nej, ville de blive afskediget i stedet.

Respektfuld proces

Både ledelsen og tillidsfolkene har igen fokus på at gøre processen så smertefri for de berørte som overhovedet muligt.

»Ledelsen vil sikre, at der i processen arbejdes efter de udstukne retningslinjer for inddragelse af relevante fora, mulige afværgeforanstaltninger for de berørte medarbejdere, samt korrekt og rettidig information til medarbejdere og interessenter. Ledelsen beklager dybt den opståede situation. Vi vil gøre vort bedste for, at processen skal blive så lidt belastende for den enkelte som muligt,« skriver universitetsdirektør Jørgen Honoré i et brev til de ansatte i Fællesadministrationen.

Ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget, er målet at komme så tæt på nul fyringer som muligt.

clba@adm.ku.dk

Seneste