Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kære Djøf, Tag nu afstand fra skattely

DEBATINDLÆG - Djøf bryster sig af at kæmpe for et bedre arbejdsmarked. Men paradoksalt nok har de ingen skrupler ved at investere i selskaber, der undergraver velfærden ved at ligge i skattely. Selv om det er juridisk i orden, burde Djøf anerkende, at det er etisk forkert.

Kærlighed ved første stykke slik

Djøf elsker statskundskabere, og de forsøger ihærdigt at sikre sig, at kærligheden er gensidig. Dette lærte jeg på egen krop sidste år ved den berømte og berygtede studiestart, som sponsoreres af netop Djøf. Med munden fuld af kampagnebolsjer indledte jeg mit kærlighedsforhold med Djøf ved at udfylde den professionelt udformede medlemsskabsblanket og indfri de dertilhørende gratis biografbilletter.

Sikke et forhold det har været! Sammen har vi været igennem alt lige fra jobansøgninger til studiekurser i Excel og InDesign. Djøf er i sandhed en faglig organisation, der tager sig af sine medlemmer. Her kan vi få udviklet vores personlige kompetencer!

Djøf-paradokset

Hvedebrødsdagene stoppede brat for knap to uger siden! Nærmere bestemt den 22. september hvor vores direktør Mogens Kring Rasmussen fastslog, at han ikke vil reagere, hvis Djøf investerer i selskaber med adresse i skattely, så længe det ikke strider mod de gældende retningslinjer.

What?!

Taget ned på et juridisk plan, findes der kringlede måder, hvorpå man ikke-ulovligt kan placere sine penge i skattely. Djøf er formodentlig den fagforening i Danmark, der har bedst styr på forskellen mellem juridisk og etisk forpligtigelse, og jeg er ikke i tvivl om, at de har deres på det lovmæssigt tørre. Alligevel er der noget paradoksalt over en fagforening, som på den ene side kæmper for et bedre arbejdsmarked og på den anden ingen skrupler har i at investere i selskaber, der undergraver vores velfærd både i Danmark og ude i verden ved at unddrage sig skat. Djøfs visioner for bedre arbejdsforhold begrænser sig tilsyneladende til dets medlemmer.

Ingen utilfredse djøffere?

I sit interview forklarede Mogens Kring Rasmussen, at han ikke har hørt nogen utilfredshed fra sine medlemmer. Jeg melder mig gerne i utilfredshedskoret! Som statskundskabsstuderende har jeg mange argumenter for, at det er problematisk at undergrave skattesystemer.

Forbundets jurister og økonomer kan nøgternt argumentere for investeringsmæssige gevinster ved at henvise til lovtekst, men jeg tør vædde med, at der er også iblandt dem er nogen, der finder det etisk problematisk, at Djøf ikke tager afstand fra skattely.

Skattely bliver diskuteret ved G8-topmøder, i EU og i OECD. Mogens, selv hvis du endnu ikke har hørt om utilfredse medlemmer, må det være indlysende, at skattely er et problem. Hvor ville jeg være stolt, hvis min fagforening bragte diskussionen videre i stedet for bare at dukke hovedet.

Giv direktøren klar besked!

Djøf elsker statskundskabere, og jeg holder da også af Djøf. Men som ved så mange andre følelsesbetonede forhold har vi vores små stridigheder. Derfor søger jeg at komme uenigheden i møde ved at skrive en mail til Mogens Kring Rasmussen. Jeg ved, at ønsket om et langvarigt forhold er gensidigt – ellers havde vi næppe fået bolsjerne i første omgang. Det er ingen hemmelighed, at fagforeningen vil have os ind i folden som studerende, så vi kan spytte i kassen, når vi er færdiguddannede. Men hvis Djøf ikke selv ønsker at bidrage til det større fællesskab, kan det være at bolsjet bliver så bittert, at jeg spytter det ud igen.

Du kan skrive en mail her. Du kan også læse Mogens Kring Rasmussens udtalelser til journalisten.dk.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste