Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kære studerende på Humaniora: Der er forskel på at blive hørt og på at få ret

Blokade — Blokaden er ikke konstruktiv, og den skader alle dem, der bare gerne vil have en uddannelse. Ledelsen gør det godt og viser samfundsansvar.

De studerende bliver ikke hørt, det er budskabet fra HUMrådet og fra fortalerne for blokaden af ledelsesgangen på Det Humanistiske Fakultet. Og hvad er belægget for denne påstand? Ifølge HUMrådet har de adskillige gange været i dialog med dekanen, men er ikke blevet »lyttet til«.

Med denne argumentation laver HUMrådet en logisk fejlslutning. Der er nemlig stor forskel på at blive hørt, og så på at få ret. Studerende skal naturligvis sidde med ved bordet. Vi skal give vores værdifulde input. Vi skal spille med som holdspillere. Men det er ikke det samme som at vi altid skal have den afgørende indflydelse.

Jeg opfordrer jer til at tage hjem, sove på det og prøve at indgå i konstruktiv dialog.

Med HUMrådets blokade er der ikke lagt op til kompromisser. Der er ikke lagt op til forhandlinger. Der er derimod lagt op til ultimative krav, hvor HUMrådet enten får ret, eller blokaden fortsætter. Det er ikke konstruktivt. Og det skader alle dem, der egentlig bare ønsker at tage deres uddannelse og have en velfungerende ledelsesgang.

‘Men Marcus’, siger du måske, ‘det er jo os studerende, det hele handler om. Hvorfor skal vi ikke have afgørende indflydelse?’. Det er et validt spørgsmål. Men argumentet er kun delvist rigtigt. Københavns Universitet har selvfølgelig et ansvar for de studerende, men det skal også, som offentlig institution, stå til regnskab over for resten af det danske samfund. Det har et ansvar for, at udgifterne svarer til universitetets output. Det har et ansvar for at levere så veluddannede akademikere som muligt til fordel for resten af samfundet, der er med til at betale gildet.

Ledelsen udviser samfundsansvar

Set i dette perspektiv giver det god mening at sammenlægge nogle af de dyre, små uddannelser til gengæld for at kunne forbedre den overordnede kvalitet. I mine øjne er det at tage samfundsansvar. Det er ikke retfærdigt over for resten af samfundet, at vi skal bruge voldsomme summer på mikrouddannelser. Det er ikke retfærdigt over for de andre studerende på humaniora, at deres timetal og uddannelseskvalitet skal lide på den bekostning.

Der bliver snakket om dekanvælde. Men det er ikke dekanen, der har bestemt hvor mange penge, institutionen har at budgettere med. Dekanens opgave er at få det bedste output for de midler, som fakultetet nu engang får stillet til rådighed.

Så til de studerende, der søvnløst blokerer ledelsesgangen: Jeg forstår jer. Det er aldrig sjovt ikke at få ret. Men sådan fungerer samfundet desværre engang imellem. Jeg opfordrer jer til at tage hjem, sove på det og prøve at indgå i konstruktiv dialog. Det betyder ikke, at I nødvendigvis får ret. Men I skal nok blive hørt. Og hvis I er sure over størrelsen på budgettet, eller bekymrer jer om hvorvidt taxameterløftet vil blive videreført i næste finanslov, så vend jeres demonstrationer mod det sted, hvor de hører hjemme: Christiansborg.

Og til dekanen og resten af ledelsen: I gør et godt stykke arbejde, og I udviser samfundsansvar. Det er ikke altid nemt at have ansvar for de svære beslutninger og prioriteringer, men det skal gøres. Tak for det.

Seneste