Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Kampen om ph.d.er skudt i gang

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet søger i store annoncer 37 nye ph.d.-studerende. En ny situation, kalder de det på Life

Der bliver rift om de kloge hoveder blandt de nye kandidater inden for fødevare- og jordbrugsforskningen de kommende år. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) på Aarhus Universitet har tyvstartet kampen ved at opslå hele 37 nye ph.d.-stillinger på en gang. Den største danske satsning inden for uddannelse af ph.d.-studerende til jordbrugssektoren nogensinde, kalder fakultet det selv. Der annonceres i både internationale videnskabelige tidsskrifter, i danske dagblade og tilmed i Københavns Universitets avis. »Det er ikke fordi, vi vil slås, men de studerende får et langt større udbud af ph.d.-stillinger de kommende år. Mere end halvdelen af befolkningen bor på Sjælland, og der er mange kvalificerede kandidater, så vi kan ikke gøre andet end at annoncere bredt og håbe vi får kandidater nok,« siger Ian Max Møller, forskningschef på DJF.

Nye spillere
Situationen inden for fødevare- og jordbrugsforskningen har ændret sig markant siden årsskiftet. Globaliseringsforliget betyder at der bliver frigivet 21 milliarder til forskning over en årrække. Et af målene er at fordoble ph.d.-optaget. Oveni er der kommet to nye spillere på banen som følge af fusionerne mellem sektorforskningen og universiteterne. Danmarks Fødevareforskning er nu en del af Danmarks Tekniske Universitet, og Danmarks Jordbrugsforskning er blevet til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. De har med den ændrede status fået mulighed for at indskrive ph.d. studerende, og sidstnævnte er i fuld gang med oprustningen. I øjeblikket har fakultetet 90 ph.d.er blandt de ansatte, men de er indskrevet andre steder, blandt andet 35 på Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE)på KU – men det skal være slut. Målet er selv at have 200 ph.d.er indskrevet om tre år.

Fortsat samarbejde
Michael Cleve Hansen, chef for ph.d.-administrationen på LIFE, erkender at man står i en ny situation med hårdere konkurrence, men det får ham ikke til at ligge vågen om natten. »Der vil givetvis ske en bevægelse i retning mod Århus, men vi tager det roligt og er åbne over for både konkurrence og samarbejde. Vi har flere kvalificerede ansøgere end der er stillinger, og det forventer vi også vil være tilfældet i år selv om Aarhus Universitet kommer med den her charmeoffensiv,« siger han. LIFE optager cirka 100 nye ph.d.er årligt og forventer ligesom DJF, Aarhus Universitet at øge det årlige optag mærkbart. Danmarks Jordbrugsforskning var inden fusionen, hvor KVL blev til LIFE, den største samarbejdspartner, og Michael Cleve Hansen ser gerne at de tætte relationer består, da jordbrugssektoren i Danmark vil være bedst tjent med at forene landets bedste kræfter på tværs. Ian Max Møller er også interesseret i at bevare det gode forhold. »Vi vil fortsat have adskillige samarbejdsprojekter med LIFE, men ph.d.erne vil være indskrevet hos os hvis vi står for størstedelen af finansieringen,« siger han.

clba@adm.ku.dk

Seneste