Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Kampen om rusturen er i gang

RUSTUR - Studiestarten skal være for alle, mener prodekanen for uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Derfor skal introugen for nye naturvidenskabsstuderende ikke længere foregå i en hytte i Udkantsdanmark, men på campus. Studerende er voldsomt uenige.

På Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science) på Københavns Universitet (KU) er man i gang med at udforme en storstilet strategi for det første år i kommende studerendes studietid, som træder i kraft i 2012.

Det er fakultetsledelsen, der står bag initiativet, som skal komme frafaldet til livs og højne gennemførelsesprocenten. Lige nu har Science nemlig en af universitetets grimmeste statistikker – 31 procent hopper fra på bacheloruddannelserne.

En konsekvens bliver, at rusturen, som for 10 af de 14 bacheloruddannelsers vedkommende plejer at ligge i første studieuge, erstattes af et fem dage langt campusforløb.

Det er noget, der har sat sindene i kog hos rusvejledere og studenterpolitikere på fakultetet, som ikke er blevet inddraget i den del af beslutningsprocessen.

LÆS OGSÅ: Naturvidenskab afskaffer rustur

Men prodekan for uddannelse på Det Naturvidenskabelig Fakultet, Henrik Busch, mener, at den første uge kan bruges på noget bedre. Mens rusturen kan afholdes senere.

Prodekan: Campus er bedre end hytte

Det er vigtigere, at de studerende bliver fortrolige med det faglige og sociale miljø på studiet i den uge og får en god introduktion til de redskaber, de skal bruge fra begyndelsen af uddannelsen, mener Henrik Busch.

»De nye studerende skal fra starten have følelsen af, at her byder hele Det Naturvidenskabelige Fakultet dem velkomne. Det sker altså bedst ved at være på campus i stedet for, at de efter et par dage bliver sat i en bus og kørt et andet sted hen. Det er vi sikre på, at vi kan gøre bedre,« siger han.

Men Henrik Busch slår fast, at hytteturen ikke nødvendigvis er en dårlig ting.

»Tværtimod gør vores rusvejledere et stort stykke arbejde, og størstedelen af de nye studerende, der har været af sted, er rigtig glade for det. Så vi kan sagtens arbejde med en hyttetur. Det er bare senere i forløbet. Her vil vi gerne lære af Det Farmaceutiske Fakultet.«

Inspiration fra Farma

På Det Farmaceutiske Fakultet begynder første semester altid med et introforløb, der strækker sig over fem uger, hvor de cirka 230 nye studerende bliver mandsopdækket af 48 tutorer. Først i uge 41 kommer den skemalagte rustur, hvor en håndfuld studievejledere og 44 rusvejledere er med til at give de nye studerende en god oplevelse.

Sanne Tofte Rasmussen, der er formand for Students Of Pharmaceutical Sciences (fagråd på Farma, red.), fortæller, at der er bred tilfredshed med modellen blandt både rusvejledere, nye studerende og ledelsen.

»Ifølge den seneste opgørelse har vi det laveste frafald på Københavns Universitet, og det skyldes blandt andet vores introforløb,« siger hun.

Forskellige behov

Den primære utilfredshed blandt rusvejlederne på Det Naturvidenskabelige Fakultet bunder i, at fakultetsledelsen fjerner muligheden for at eksperimentere og prøve nye ting i den første uge, fortæller rusvejleder fra Datalogi, Hans-Kristian Bjerregaard.

»Nu skal vi alle bruge den samme model. Men det er ikke sikkert, at det samme virker for Datalogi som for Idræt,« siger han. Det falder for eksempel ikke alle studerende på Datalogi lige naturligt at være sociale. Derfor er det et fag, hvor det er vigtig at gøre en ekstra indsats på det område lige fra starten.

Hans-Kristian Bjerregaard mener, at der er tale om en kontrolmanøvre fra fakultetsledelsen side, der har fastlagt en ramme, som alle de frivillige rusvejledere skal arbejde inden for, uden at inddrage dem i beslutningen.

»Størstedelen af den samlede plan er vi enige i. Men det, som ledelsen ved, at vi vil være uenige i, lægger de fast på forhånd. Den viden, vi som rusvejledere har opbygget gennem mange år, er bare taget af bordet og kastet ud til højre.«

Rusvejleder: Plads til alle

Hans Kristian fortæller, at de nuværende rusture på fakultetet er tilrettelagt, så de er for alle studerende. På Datalogi, hvor han kommer fra, er 95 procent af de studerende tilfredse med deres rustur.

»Derimod er campusdagene et kaos, hvor de nye studerende render rundt i en flok på 150 mennesker. Vores nedslidte campus egner sig ikke ligefrem til socialt samvær – det er et sted, hvor man kommer for at læse og tager hjem igen. Der er meget mere ro på og mulighed for at lære sine studiekammerater at kende ude i hytterne,« siger han.

»Vi har et produkt, der er skide godt, og vi gider ikke være med til det her. Så må det blive fakultetsledelsens hovedpine, hvem der skal afvikle de fem campusdage,« siger rusvejleder Hans-Christian Bjerregaard.

Hensyn til mindretallet

Men ikke alle er dog begejstrede for hytteturen, ifølge Henrik Busch. Fakultetets egen studiestartsundersøgelse viser da også, at 24 procent mener, at hytteturen var for lang, mens 13 procent svarer, at det var for meget druk i forbindelse med studiestarten.

»Vi har den holdning, at studieintroduktionen skal være for alle. Derfor er vi nødt til at lave det på en måde, så det reelt bliver for alle,« siger prodekanen.

Han siger, at der ikke er tale om en spareøvelse.

»Tværtimod forventer vi samlet set at skulle tilføre ressourcer til at styrke studieintroduktionsarbejdet. Hvordan og hver meget afklarer vi i løbet af de kommende seks til ni måneder, hvor vi sammen med repræsentanter for ældre studerende, studienævn, studieledere og institutledelser formulerer, hvad indholdet af det nye studieintroduktionsprogram skal være,« siger han.

Men at rusturen er rykket længere frem i studiestartforløbet, det ligger dog fast.

khkr@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste