Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kan der spares på SU’en?

SYNSPUNKT - Uddannelse er den væsentligste forudsætning for vækst, og derfor giver det ingen mening at skære i SU'en, som regeringen har planer om, skriver formanden for Frit Forum i dette debatindlæg.

Regeringen har varslet, at den i løbet af få uger, vil komme med sit bud på en SU-reform. Det vil med stor sandsynlighed være en række forslag til, hvordan man kan spare på SU’en.

Prisen for de begrænsede besparelser, der kan opnås ved at skære i SU’en, står ikke mål med, hvad konsekvensen bliver for Danmarks fremtid, hvis færre uddanner sig, fordi incitamentet til uddannelse forringes.

Danmark på nedtur i OECD

I regeringens egen konkurrenceredegørelse for 2010 kan man læse en sammenligning af forskelle blandt OECD-landene i den enkelte borgers privatøkonomiske afkast af at tage en uddannelse.

Heraf fremgår det, at den enkeltes gevinst ved at uddanne sig i Danmark vil bevæge sig fra en midterposition til at være blandt de absolut laveste indenfor OECD, hvis SU’en beskæres.

Studerende skal ikke have SU, fordi det er synd for dem, men fordi uddannelse er den væsentligste forudsætning for vækst, og dermed velstand, i fremtidens Danmark.

Behold selskabsskatten

Desuden mangler der proportioner i debatten. Udgifterne til SU udgør, ifølge tal fra Danmarks Statistik, kun fire procent af de samlede udgifter til overførselsindkomster – det er småpenge i den store sammenhæng.

Ifølge AE-rådet betaler akademikere iøvrigt deres SU tilbage til samfundet, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. En akademiker bidrager i løbet af sit arbejdsliv gennemsnitligt med mellem 10 og 20 millioner kroner til samfundsøkonomien, når udgiften til akademikerens uddannelse og SU er trukket fra.

Hvis de borgerlige ikke mener, at der er råd til SU’en, kunne de i stedet droppe forslaget om at nedsætte selskabsskatten; den er i forvejen gennemsnitlig, når man sammenligner med andre europæiske lande.

Det afgørende for, om virksomheder bliver i Danmark, er ikke et par procentpoint på selskabsskatten, men om den veluddannede arbejdskraft, der efterspørges, er til stede.

Debat på Facebook

Som samfund må vi erkende, at det er et tæt samspil mellem den offentlige og private sektor, der sammen med en veluddannet arbejdsstyrke har gjort Danmark til et af verdens rigeste og mest velfungerende lande.

Hvis vi også i fremtiden skal have denne status, må vi igen tænke på uddannelsesomkostninger, som nogen af de vigtigste investeringer vi foretager og ikke som tabte udgifter.

På Frit Forums nyoprettede Facebookside www.su-debat.dk kan du komme med dine ideer til en SU-reform eller blot følge debatten. De bedste ideer vil blive sendt til Folketingets partier.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste