Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kan KU-bestyrelsen privatisere KU?

PRIVATE UNIVERSITETER - Oppositionen kan ikke forstå, hvad Helge Sander (V) vil med sit private universitet. Og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) ville have svar på, om Københavns Universitets bestyrelse kan privatisere KU

Hvordan steger man en sprællende fisk?
Universitetsavisen ved det ikke.

Og oppositionen må spørge sig selv om det samme. Det er i hvert fald ikke let at få krammet på en dreven minister som Helge Sander (V). Heller ikke, når han stiller forslag, som stort set alle de andre partier er ved at kløjes i. Uden sved på panden modstod videnskabsministeren en times hårde spørgsmål fra oppositionen.

Sanders idé er et privat universitet i Danmark og den blev egentlig lanceret for et års tid siden i debatbogen ‘Fremtidens universiteter’. Men først i år har tankerne fået politisk bevågenhed, fordi videnskabsministeren for nylig valgte at relancere dem.

LÆS: Det private universitet: Sanders sidste træk?

Med ét blev der stor opstandelse på Christiansborg, og Enhedslisten kaldte ministeren i samråd torsdag eftermiddag for at få en forklaring.

Som en friskole med ældre klientel

»Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor oppositionen har så svært ved at tale private universiteter,« sagde Helge Sander, som påpegede, at Danmark er fyldt med friskoler og private gymnasier. Hvad er forskellen? spurgte ministeren.

Denne pointe vakte gehør hos både Dansk Folkepartis ordfører, Jesper Langballe, og hos den radikale Marianne Jelved. Jelved havde dog store betænkeligheder ved idéen i praksis. Hun ville gerne have at vide, hvad et universitet som ITU egentlig skulle koste.

Jesper Langballe slog fast, at skønt DF er lodret imod brugerbetaling på offentlige universiteter, kunne han ikke se, hvad problemet skulle være i privat regi. Han sagde også, at Dansk Folkeparti gik ud fra, at der ville være tale om nye initiativer og ikke at eksisterende universiteter (læs: ITU) skulle privatiseres.

SF: Adgangsbegrænsning for fattige

SF’s Jonas Dahl mente med Enhedslisten og Socialdemokraterne, at den lige og gratis adgang til danske universiteter ville komme under pres. Hvis man privatiserede ITU, ville folk ikke længere have samme adgang til ITU’s unikke uddannelser, argumenterede han.

»Det er vel klart, at når man privatiserer et allerede eksisterende offentligt universitet, så vil der være nogle mennesker, der ikke har lige adgang til de uddannelser, de har adgang til i dag,« sagde Jonas Dahl.

Helge Sander mente, at det offentlige system udbød tilstrækkeligt mange uddannelser til, at det ikke ville være et problem.

Ønsket om privatisering skal komme fra universiteterne

I betragtning af at forslaget om en privat universitetsmodel er Helge Sanders, virkede han ikke ved dagens samråd ivrig efter at høste æren for tanken. Han understregede flere gange, at ønsket om privatisering må komme fra universiteterne selv. »Det er ikke regeringen, der kommer og privatiserer,« sagde Sander. »Det kan jeg give garanti for.«

Ministeren ønskede alene, sagde han, at skabe rammerne for at en privatisering ville kunne ske, hvis nogen ønsker det.

Det er dog ikke lige til at se, hvorfra ønsket skulle indløbe. Tilsyneladende er det kun to parter, der har udtrykt interesse over for Videnskabsministeriet. Således skrev IT-Universitetet (ITU) i 2006 til Helge Sander og foreslog en privatisering som en af flere muligheder, der kunne bruges i stedet for en (frygtet) fusion med for eksempel KU. Derudover har legetøjsgiganten Lego udtrykt interesse for at etablere et universitet og haft et par møder med ministeren herom.

ITU’s fremtid er i forvejen usikker

Helge Sander gjorde det klart, at han ikke har nogen aktuelle planer om at ITU skal privatiseres, og at kun ITU’s bestyrelse ville kunne vælge at gå den vej. Men han sagde også, at han har indbudt ITU’s ledelse til en drøftelse af det lille universitets fremtid oven på det, Sander betegnede som »den ikke særlig gode evaluering, der er kommet.«

Han henviste til den internationale evaluering af de danske universiteter og universitetslovens konsekvenser, der landede i december 2009, hvor ITU ifølge ministeren var det eneste universitet, der var blevet »temmelig hårdt evalueret.«

Jesper Langballe (DF) kritiserede Helge Sander for at skabe usikkerhed på ITU med sine overvejelser.
Hvorfor skal jorden pludselig gynge under fødderne på folk på ITU? Spurgte Langballe.

Brugerbetaling kan give flere forskningspenge

Helge Sander sagde, at brugerbetaling kan være en god måde at få yderligere private midler i spil på de danske universiteter.

Omfanget af en sådan brugerbetaling må det private universitet selv fastlægge, tilføjede ministeren.
Han mente også, at et privat universitet i sagens natur ville være meget lydhørt over for sine studerendes ønsker, da de jo selv betaler for at være der.

Hvorfor privat?

Spørgsmålet om hvorfor Helge Sander egentlig ønsker et privat universitet dukkede op igen og igen i diskussionen.

Helge Sander sagde, at det kunne beskrives med et ord som »mangfoldighed,« sagde Sander. »Og et andet ord er merværdi.« Ministeren så også for sig nogle internationale perspektiver, der kunne “give et plus til Danmark”. Det er ikke mindst firmaet Lego, der har givet ministeren et indtryk af, hvad det kunne være for internationale kontakter, man kunne have glæde af på sådan et privat universitet.

Langballe forsøgte at spille en blød bold ind til ministeren med spørgsmålet om ikke et privat universitet kunne give nyt liv til universitetsverdenen. Mente ministeren ikke, at de offentlige universiteter er »sandet til i alt for meget konsensus.«

»Man kunne sige, det kunne være en slags forskningsfrihedens ventil,« sagde Langballe.

Privat KU illusorisk

Jonas Dahl (SF) spurgte om ethvert universitet, hvor bestyrelsen ønskede det, skulle have lov at blive privat. Det kunne man måske godt forestille sig med de eksterne flertal, der er, sagde han.

Johanne Schmidt-Nielsen (EL) satte trumf på:

»Hvis bestyrelsen på Københavns Universitet ønsker at blive et privat universitet, vil KU så blive privatiseret?« spurgte Johanne Schmidt-Nielsen.

»Det er så illusorisk. at det kan jeg ikke forholde mig til,« sagde Helge Sander.

»Så du afviser det ikke?« afbrød Johanne Schmidt-Nielsen.

Sander smilede og gentog, at han fandt tanken illusorisk.

Lidt ligesom idéen om private universiteter i Danmark for et års tid siden.

chz@adm.ku.dk

Seneste