Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kandidat til bestyrelsen: Bjørk K. Olsen

VALG 2013 - Konservative Studerendes spidskandidat forklarer, hvorfor hun fortjener din stemme.

Hvorfor har du valgt at stille op?

Jeg stiller op til Københavns Universitets bestyrelse, fordi jeg mener, at det er vigtigt at søge indflydelse, der hvor man er – og fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Det er ufattelig spændende at være en del af en skabende proces, og jeg har det visionsniveau og den arbejdslyst, det kræver at være en del af den.

Jeg stiller op for Konservative Studerende (KS), fordi KS er det eneste borgerlige alternativ. Jeg mener ikke, at en studenterforening som Studenterrådet kan repræsentere alle studerende og tale på alle studerendes vegne.

Derudover har KS en reel indflydelse på landspolitik, der i sidste ende sætter de rammer, som universitet tilrettelægger uddannelserne efter. Så imens Studenterrådet går rundt i gaderne og besætter bygninger, er vi jævnlig i dialog med de borgerlige partier og derigennem hele Christiansborg.

Konservative Studerende går på valg på nogle ufravigelige standpunkter: At de studerende er voksne og dygtige nok til selv at tilrettelægge deres studium. At faglighed til enhver tid skal være førsteprioritet. Og at administrationen først og fremmest skal tilrettelægges til fordel for de studerende – ikke til fordel for universitets effektive drift.

Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

1) Reelt studenterdemokrati – det studenterpolitiske monopol skal brydes

2) Et universitet i verdensklasse – faglighed i højsædet

3) Mindre bureaukrati – frihed og ansvar for egen læring

Hvad er det største problem på Københavns Universitet lige nu?

Studenterpolitisk monopol
Lige nu har Studenterrådet monopol på alle pladserne i bestyrelsen. Fordi der kun vælges én studenterrepræsentant til bestyrelsen for to år ad gangen ved hvert valg, er SR sikret pladserne med størst vælgertilslutning. Studenterrådet kan jo sige, at vi selv er ude om det, fordi at flere ikke stemmer på os, men det er bare ikke hele historien.

I samarbejde med universitetet, har Studenterrådet stillet sig i en meget stærk studenterpolitisk position. For eksempel sidder Studenterrådet på alle pladserne i Uddannelsesstrategisk Råd, som KS slet ikke er blevet inviteret til. Derudover er det først de senere år, at KS har fået adgang til universitetets studenterpolitiske midler, som indtil da alene gik til Studenterrådet. Derfor har Studenterrådet fået et stort forspring frem for de andre foreninger. Det vil jeg sammen med Konservative Studerende gøre op med, men det kræver støtte fra vælgerne.

Store regeringskrav
Regeringen har stillet nogle meget store krav med forholdsvis korte deadlines. For eksempel skal universitetet sørge for, at de studerende i væsentligt større grad end før skal gennemføre deres studium til tiden. Nogle fakulteter er bedre end andre til at overholde dette krav, men der er ikke nogen tvivl om, at det på nogle uddannelser vil kræve større ændringer. Rektor skal derfor passe meget godt på, at universitetsledelsens krav til fakulteterne i denne henseende er rimelige og overensstemmende med de forskellige uddannelsers særegne sammensætning og traditioner.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater

Først og fremmest vil jeg til enhver tid træffe afgørelse på baggrund af et borgerligt grundlag, og allerede der adskiller jeg mig fra de andre listers kandidater. Jeg mener, at den individuelle studerende skal være i højsædet, og at beslutningerne ikke altid skal træffes ud fra laveste fællesnævner – eller ud fra et administrativt synspunkt. Derudover har jeg været engageret i ungdomspolitik i mange år. Jeg har erfaringerne, lysten og gåpåmodet, og jeg vil altid prioritere det universitetspolitiske arbejde.

Hvad vil du sige første gang du får ordet i bestyrelsen

»Hvor er det fedt at bryde monopolet. Nu kan vi tale om et virkeligt studenterdemokrati, og så skal der arbejdes!«

Nicklas.Lund@adm.ku.dk

Seneste