Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kandidat til bestyrelsen: Jarl Feyling

VALG 2013 – Frit Forums kandidat forklarer, hvorfor han fortjener din stemme.

Hvorfor har du valgt at stille op?

Jeg stiller op, fordi jeg har nogle prioriteter, der er bedre end de andre kandidaters.

Jeg vil desuden protestere mod valgsystemet, der muliggør et udemokratisk resultat, idet den kandidat, der får flest stemmer ikke nødvendigvis bliver valgt.

Jeg vil gerne understrege, at det ikke er en protest mod selve valget, men mod systemet.

Fagrådene ude på studierne stiller også op til bestyrelsen, men de er i listeforbund med Studenterrådet. Det betyder, at hvis du eksempelvis stemmer på kandidaten fra historisk fagråd for at sikre dit fags indflydelse i bestyrelsen, går din stemme i sidste ende i stedet til Studenterrådets spidskandidat. Jeg tror de færreste er klar over det, at det forholder sig sådan, og hvis de vidste det, ville de stemme anderledes.

Der er ikke noget ulovligt i det, men det betyder, at Studenterrådets kandidat kan blive valgt uden af få flest personlige stemmer, og det er forkert.

Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

Frit Forum er politisk funderet i det socialdemokratiske værdigrundlag. Hovedtanken er at hindre den negative sociale arv, så det beror på egne talenter og for eksempel ikke dine forældres mulighed for at hjælpe, om du får en uddannelse eller ej.

1. Opgør med økonomiske prioriteringer
Frit Forum er imod de økonomiske prioriteringer på universitetet, der betyder, at humaniora og samfundsvidenskab får langt færre midler end naturvidenskab og sundhedsvidenskab, også når man ikke regner de private donationer med.
Vi er kede af, at det skaber elite- og rugbrødsstudier, og vi anerkender ikke, at det skal være sådan.

Desuden har universitetet sparet store summer op, og vi mener heller ikke, at det er den bedste prioritering at bruge store summer på nye bygninger eller på at give rektor den højeste løn af alle rektorer. Frit Forum vil prioritere mere undervisning i stedet.

2. Videocast
Frit Forum ønsker at videocast af alle forelæsninger. Vi undrer os over, at det ikke allerede er gennemført, da det er et fantastisk værktøj at kunne gense den undervisning, som der er alt for lidt af.

Det er en billig måde at mindske frafaldet på, og de store udenlandske universiteter, som rektor gerne vil sammenligne KU med, har gennemført det for længst.

3. Frafaldsproblemer
Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne udligner sociale forskelle blandt de studerende, men det kniber stadig med den sociale mobilitet på universiteterne.

Sandsynligheden for at færdiggøre en universitetsuddannelse er ni gange større for studerende med akademiske forældre end for personer fra ikke-akademiske hjem.

Op mod 30 procent dropper uddannelsen og falder enten helt ud af uddannelsessystemet eller starter forfra på et andet studium. Det er primært de studerende uden en akademisk baggrund der dropper helt ud, og det skal der gøres noget ved.

KU skal prioritere flere midler til undervisningstimer, og vejledningen og mulighederne for praktik og udlandsophold skal forbedres.

Hvad er det største problem på Københavns Universitet lige nu?

Det er klart det høje frafald og ledigheden blandt dimittender. Det er dårligt for den enkelte, for KU og for samfundet om helhed. De studerende er i en undersøgelse blevet spurgt, hvor tilfredse de er med er erhvervsvejledningen på deres uddannelse. De fleste kunne ikke svare, fordi det ikke var noget de havde oplevet. Vi studerende er i det hele taget ret overladt til os selv.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?

Jeg mener grundlæggende, at der findes to typer valglister. Der er dem, der siger, at de repræsenterer alle studerende.
Denne første gruppe er ret handlingslammet i forhold til, hvad de vil, fordi de kun siger ting, som alle er enige i. Det er en falsk præmis at sige, at du repræsenterer alle. Det er ganske enkelt umuligt.

Hvis demokrati skal fungere, skal kandidaterne gå ud og sige, hvad de mener, og så må vælgerne gøre op med sig selv, hvem de ønsker at stemme på. Jeg siger åbent, at jeg har et socialdemokratisk værdigrundlag og for eksempel aldrig kunne stemme for at indføre brugerbetaling. Det ved man eksempelvis ikke med Studenterrådet.

Hvad vil du sige første gang du får ordet i bestyrelsen?

Jeg har ikke tænkt mig at planlægge, hvad jeg vil sige uden at kende dagsordenen.

Det er mit indtryk, at der hersker fred og fordragelighed i bestyrelsen mellem de studentervalgte og de øvrige medlemmer. Det kan både været et godt og et skidt tegn for os studerende.

Grundlæggende er der en grænse for, hvor kritisk du kan være over for den organisation, der finansierer dig. Jeg mener, at Studenterrådet får omkring en million kroner i støtte fra KU. Frit Forum vil ikke tage imod honorarer for at sidde i bestyrelsen, så vi frit kan sige vores mening og kæmpe de studerendes sag.

clba@adm.ku.dk

Seneste