Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kandidat til universitetsvalget: Svend Erik Garbus og Bonnie Edahl Hoelstad

VALG 2013 - Svend Erik Garbus og Bonnie Edahl Hoelstad, der stiller op til Akademisk Råd på SUND for Københavns Konservative Studerende, forklarer, hvorfor de fortjener din stemme.

Hvorfor har I valgt at stille op?

Vi brænder for dialog- og resultatorienteret studenterpolitik frem for brug af virkemidler såsom demonstrationer og blokader. Vi ønsker at bidrage med kulturen fra det tidligere KU-LIFE, hvor vi har haft en stolt tradition for et godt samarbejde med ledelsen.

Det er en kultur som stammer tilbage fra da vi var et selvstændigt universitet: ”Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole” (1773-2007). Opskriften er at anse fakultetet som en stor familie eller organisme, hvor vi skal udvise forståelse for alle fakultetets opgaver.

Vi skal ikke kun male de studerendes mel. Moden fremtoning, pragmatisme samt loyalitet og medansvar overfor fakultetets opgaver bliver belønnet med ansvar, indflydelse, fortrolighed og et positivt arbejds- og studiemiljø. Vi har begge erfaring fra det veterinære studienævn, hvor vi følger denne fremgangsmåde. Vi kunne ikke ønske os mere indflydelse eller respekt end det generationer af studerende har opbygget.

Vi vil arbejde for, at KU-SUND som organisation bliver mere fleksibel og yder en god service overfor studerende og studienævn.

KU-SUND skal være en velsmurt maskine.

Hvorfor stiller I ikke op for Studenterrådet?

Svaret er, at vi ikke længere kan stå inde for Studenterrådets aktivisme med husbesættelse og demonstrationer. Vi ønsker ikke at bidrage til dette hverken politisk eller økonomisk.

Vi har forsøgt at påvirke Studenterrådet indefra. Det har dog været som at løbe hovedet mod en mur. Der blev ikke lyttet og Studenterrådets ledelse har, ud fra vores synspunkt, arbejdet ud fra devisen: ”Enten er I med os, eller også er I imod os”. Derfor har vi valgt at bryde samarbejdet.

Dråben, som fik bægeret til at flyde over var Studenterrådets beslutning om at aflønne deres medlemmer i forretningsudvalget med 3.000 kr. om måneden. Vi mener studenterpolitik skal være drevet af lyst og frivillighed. Ikke af en stor pose penge, som trækkes fra studenteraktiviteter der kunne komme alle til gavn.

Hvad er jeres tre vigtigste mærkesager?

– SAMARBEJDE: Dialog og pragmatisme frem for blokader og aktivisme

– ØKONOMI: Penge til studenteraktiviteter frem for lønninger af studenterpolitikere

– CAMPUS: Synliggørelse af Frederiksberg og Taastrup Campus

Hvad er den største udfordring på Sund lige nu?

Implementeringen af den nye studiefremdriftsreform. Medicin, veterinærmedicin og odontologi har som professionsuddannelser svært ved at opfylde reformen, da vores studerende allerede er nogle af de hurtigste på hele KU.

Skal studerende på bachelordelen kunne tage kandidatfag vil der kunne opstå etiske problemer, da studerende derved vil komme ud i patientkontakt uden de nødvendige forudsætninger. Vore uddannelser har lille valgfrihed og de kliniske/praktiske kurser har begrænset kapacitet.

Vi støtter derfor op om høringssvaret fra fakultet omkring fremdriftsreformen, som blandt andet påpeger disse problemer.

I samme åndedrag skal dog siges, at vi ønsker at tage ansvar for implementeringen af reformen, så den rammer os blidest muligt.

Det kommer til at kræve meget af universitetet, fakultetet og af os studerende ikke mindst. Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, andre bygger vindmøller, siger et gammelt kinesisk ordsprog.

Vi mener at de studerendes interesser plejes bedst ved at bygge vindmøller!

Hvordan adskiller I jer fra de øvrige kandidater

Vi er nok de eneste, som lugter af ko- og svinestald til møderne. Ej, spøg til side. Vi står ved vores holdninger og arbejder seriøst.

Vi har flere års erfaring fra studienævnsarbejde, hvilket vil være en fordel i det videre arbejde i akademisk råd.

Vi mener ikke studerende er ens, men at de skal behandles individuelt. Talenter skal have lov til at brede vingerne ud og de svageste studerende skal hjælpes fremad med tutorordninger eller nå til den erkendelse at universitetet ikke var deres rette hylde. Vores beslutninger skal derfor ikke altid træffes ud fra laveste fællesnævner.

Hvad vil I sige første gang I får ordet i Akademisk Råd

Vi vil naturligvis præsentere os pænt. Dernæst vil vi give udtryk for, at vi ønsker et godt samarbejde med dekanen og de andre medlemmer i akademisk råd. Sidst, men ikke mindst, at vi ser frem til en fornuftig implementering af fremdriftsreformen.

Seneste