Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kandidater til universitetsvalget: Philip Longos Winkel, Rasmus Bahnsen, Sofie Gro Holde og Simon Beierholm

VALG 2013 - Philip Longos Winkel, Rasmus Bahnsen, Sofie Gro Holde og Simon Beierholm, der stiller op til Akademisk Råd på Humaniora, forklarer, hvorfor de fortjener din stemme.

Hvorfor har I valgt at stille op?

Vi brænder for vores studier og vores medstuderende, og vi brænder for at gøre Humaniora til et super fedt sted at studere. Vi tror på, at fakultetet i samarbejde med de studerende kan skabe en stærk humanistisk identitet i de kommende år, hvor campusmiljøet for alvor skal udvikles.

Desuden repræsenterer vi de studerende bredt – både fordi vi kommer fra fire forskellige institutter og fordi vi befinder os forskellige steder i vores uddannelsesforløb. Slutteligt er vi partipolitiske uafhængige. Vi er organiserede i regi af Studenterrådet, HUMrådet og fagrådene på Humaniora.

Hvad er jeres tre vigtigste mærkesager?

Vi kommer til at tiltræde med tre helt klare dagsordener, hvis vi opnår valg.

1) Stærkere faglig dialog mellem undervisere og studerende
Vi mener, at der er behov for en meget stærkere faglig dialog mellem undervisere og studerende. Underviserne skal tilgå undervisnings- og vejledningssituationer professionelt med udgangspunkt i en solid pædagogik og didaktik. Vi går ind for en strategisk opkvalificering af underviserne, så de bliver klædt på til at facilitere en inkluderende, udfordrende og inspirerende undervisning – med den studerende i centrum.

2) Et rummeligt studiemiljø
I den kommende tid vil vi opleve, at optaget på Humaniora vil accelerere yderligere. Det udfordrer det fysiske læringsmiljø og mange steder er der i forvejen ikke plads til studerende og deres aktiviteter. Vi skal derfor bygge et campusmiljø op, hvor der er plads til alle studerende – både i og udenfor undervisningslokalet. Fagrådslokaler og barmiljøer skal også opprioriteres, når vi skal finde os endeligt til rette i de nye bygninger.

3) Bedre studie- og karrierevejledning
Studie- og karrierevejledning er et område, som skal mere i fokus. Der er mange gode erfaringer fra forskellige fag med fx studieprocessamtaler, som hjælper de studerende, der behøver vejledning i løbet af deres studietid. Karrierevejledningen skal desuden i højsædet. Dimmitendundersøgelser viser med al tydelighed, hvordan en tidlig arbejdsmarkedsorientering sikrer studerende hurtigere ansættelser.

Hvad er den største udfordring på fakultetet lige nu?

Den kommende SU- og fremdriftsreform (hurtigere-ud-reformen) er et fundamentalt opgør med måden, hvorpå uddannelse på universiteterne forstås og praktiseres. Reformerne vil indskrænke vores muligheder for selv at bestemme hvordan vores studieforløb indrettes, og man afskærer en gruppe studerende fra at få længere videregående uddannelser, hvilket konflikter med regeringens målsætning om, at flere skal være akademikere.

KU er first mover derved, at de selv foreslår drakoniske initiativer, som skal reducere gennemførselstiderne voldsomt. Det er initiativer, som er ødelæggende for vores fleksibilitet; vores mulighed for at opkvalificere os uden for universitetets mure, samt muligheden for at fordybe os i vores fag og vores faglighed gennem længere perioder. At arbejde mod reformerne og deres konsekvenser er en af fakultetets vigtigste opgaver.

Vi vil derfor bruge vores periode på at adressere den grundlæggende konflikt, der eksisterer mellem traditionel akademisk praksis og et stigende ønske om employability. Vi tror på en gylden balance mellem den klassiske dannelse på den ene side og en praksis-, projekt- og erhvervsorientering på den anden.

Hvordan adskiller I jer fra de andre kandidater?

Vi er partipolitisk neutrale og vi mener, at uddannelsespolitik bør være tværpolitisk. Vi stiller op igennem HUMrådet og Studenterrådet, hvilket er en stor force: Studenterrådet har mange ressourcer vi kan trække på, og vores engagement i HUMrådet giver os en god indsigt i, hvordan fakultetet er indrettet. Endelig er vi i daglig kontakt med en masse studerende, da vi alle er studenterpolitisk aktive på vores studier. Det giver en dyb forståelse for, hvad det er for behov og ønsker de studerende har på Humaniora. Den forståelse vil være present hver eneste gang vi sætter os omkring mødebordet i Akademisk Råd.

Hvad vil I sige første gang i får ordet i Akademisk råd?

Gro: Jeg hedder Sofie Gro Holde, og jeg læser Historie på første semester.

Simon: Jeg hedder Simon Beierholm, jeg er netop startet på min kandidat i Religionshistorie og Dansk.

Philip: I kender mig. I ved jeg står for bedre studiemiljø, bedre uddannelser og for at Humaniora skal blive det bedste campus i norden.

Rasmus: Jeg hedder Rasmus Bahnsen, jeg læser Informationsvidenskab og Kulturformidling og jeg er svært glad for Humboldt og hans fantastiske idealer.

Seneste