Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kandidater til universitetsvalget: SAMF-rådet

VALG 2013 - Linette Knudsen, Uma Mia Lund, Elias Westergaard, Sare Ellegaard Nielsen og Sofie Marie Føns Bruun, der stiller op for SAMF-rådet til Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, forklarer, hvorfor de fortjener din stemme.

Hvorfor har I valgt at stille op?

Vi stiller op til Akademisk Råd, fordi vi har fagrådene bag os, og dermed kan vi sørge for at alle studerende har mulighed for at blive hørt i dekanens rådgivende organ. Vi er organiseret med fagråd og SAMF-Rådet, og vi har en lang tradition for at samarbejde på tværs af alle fagene og universitetet, så de studerende får det bedste udbytte af vores mandater og dekanen får den mest kompetente rådgivning fra de studerende.

Hvad er den største udfordring på Samfundsvidenskabelige fakultet lige nu?

Den største udfordring på universitetet lige nu er implementering af en reform, som kun få på universitet i virkeligheden ønsker. Vi stiller op for SAMF-Rådet, som bakker op om fagrådenes arbejde og samarbejder med de andre fakultetsråd og Studenterrådet for at få reformen droppet.

Hvordan adskiller I jer fra de øvrige kandidater

Til forskel fra de andre kandidater, så har vi alle fem fagråd på Samf bag os. Det betyder, at alle studerende på Samf har mulighed for at give os input til møderne i Akademisk Råd. Og omvendt har vi også mulighed for at få input og kommentarer til sager fra studerende på de enkelte fag. Vi har således sikret os klare kommunikationskanaler med alle fagene på fakultetet.

Hvad vil I sige første gang I får ordet i Akademisk Råd?

Vi ser frem til et godt samarbejde i Akademisk Råd, hvor det ikke kun er til møderne, at rådet arbejder, men også mellem møderne og med alle de relevante sager, som vi kan rådgive dekanen om. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi fortsat vil arbejde mod implementeringen af studiefremdriftsreformen på KU og generelt alt der forringer kvaliteten af vores uddannelser.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste