Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kandidater til universitetsvalget: SUNDrådet

VALG 2013 - Anne Vejrum, Frederik L. Magnusson, Malene L. Andersen, Therese Maria Henriette Naur, Susanne Vigsø og Anders Husby, der stiller op for SUNDrådet til Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, forklarer, hvorfor de fortjener din stemme.

Hvorfor har I valgt at stille op?

SUNDrådet er det tværfaglige forum på SUND. Vi samler alle fagråd, og på den måde er vi repræsentanter for alle de studerende på fakultetet. Også dem, som ikke selv kan sidde i Akademisk Råd.

Vi synes det er vigtigt, at repræsentanterne har et klart mandat fra alle de faglige foreninger. Og så synes vi det er vigtigt, at alle kan deltage i det studenterpolitiske arbejde – uanset partipolitisk ståsted eller holdning til topskat.

Hvad er Jeres vigtigste mærkesager?

Arbejdet med fusionen har længe haft førsteprioritet i SUNDrådet. Mange studerende har mærket uheldige konsekvenser af, at de er blevet en del af et ny, større SUND. Det arbejder vi hele tiden på at forbedre. Administrationen skal være tæt på de studerende, og de traditioner, som er en del af de forskellige fags studiemiljø, skal bevares og ikke strømlines.

Studiemiljøet skal styrkes over hele linjen. SUND består af et stort antal matrikler, og vi arbejder for at sikre, at overalt, hvor der er studerende, er der også et studiemiljø, de befinder sig godt i. Vi har haft prorektor Lykke Friis på rundtur på Panum og Farma, men SUND er meget mere end det. Der ligger et kæmpe arbejde foran os.

Hvad er det største problem på KU lige nu?

Hurtigere-ud-reformen/fremdriftsreformen, uden tvivl. De krav, som folketinget har indført og den fortolkning, som KU har lagt oveni, risikerer at underminere fagligheden på SUND. Og den rammer ufoholdsmæssigt hårdt på et fakultet, som allerede gennemfører meget hurtigt.

Hvad adskiller Jer fra de andre kandidater?

Vi er en tværfaglig forening, og uafhængige af partipolitik. Samarbejde og samtale er grundlaget for vores arbejde. Man skal stemme på os, hvis man ønsker, at det studenterpolitiske arbejde skal være præget af åbenhed og saglighed.

Hvad vil I sige første gang I får ordet i Akademisk Råd?

Tak for sidst.
Men helt alvorligt, så er Akademisk Råd et sted, vi som studerende kan bruge til at sætte vigtige emner på dagsordenen. Studiemiljø, fremdriftsreform, fusion og studenterforskning er alle eksempler på emner, vi vil rejse i Akademisk Råd – og allerede har rejst.

Seneste