Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kandidatinterview Anne Nordentoft

UNIVALG15 - Mød Anne Nordentoft - kandidat til TAP-pladsen i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller du op?
Jeg mener, det er vigtigt, bestyrelsen træffer beslutninger på et kvalificeret input. Jeg vil gerne være med til at kvalificere de beslutninger ud fra et perspektiv fra en, som kender hverdagen på universitetet. Jeg har et bredt kendskab til hverdagen på institutterne qua mit job. Til daglig er jeg i tæt samarbejde med både VIP og TAP og har desuden en tæt kontaktflade til andre institutter og til medarbejdere på fakulteterne og i fællesadministrationen.

Mangler den nuværende bestyrelse indsigt i hverdagen?
Jeg synes, bestyrelsens arbejde mangler at blive kommunikeret i universitets dagligdag. Derfor mangler jeg også en fornemmelse af, hvad deres arbejde har bestået i.

Hvad vil du arbejde for i bestyrelsen?
I disse sparetider er det vigtigt, at bestyrelsen træffer gode beslutninger. Det må ikke bare være besparelser, som ser godt ud på papiret. Derfor skal vi i fællesskab sørge for, at besparelser rulles ud så godt som muligt. På den måde har VIP og TAP sammenfaldende interesser. Men som TAP-repræsentant og medarbejder har jeg et særligt fokus på, at det giver mening fra vores perspektiv. Vi har en ledelse som i sagens natur er VIP. Derfor er det vigtigt, at ledelsen også hører på TAP.

Du går bl.a. til valg på, at det skal være hårdt, sjovt og tilfredsstillende at være TAP-medarbejder på KU. Hvad mener du med det?
Vi er her for at støtte op om KUs kerneopgaver, og det kommer vi ikke sovende til. Men det er vigtigt, at vi samtidig har en arbejdsdag, som er sjov og tilfredsstillende. Der stilles nemlig store krav til TAP’erne, og vi skal rumme meget. Derfor er det også enormt vigtigt, at vi kan prioritere mellem opgaverne, og der skal være balance mellem drifts- og udviklingsopgaver. Driftsopgaverne skal koordineres bedre. Udviklingsopgaver skal afstemmes bredere og mere kløgtigt, og så skal de implementeres i bund. Det skal vi blive meget bedre til.

Hvor mener du, KU kan spare penge?
Jeg mener, at vi uddanner ret mange ph.d.-studerende. Derfor er det et område, man kan kigge på. Men derudover mener jeg også, at vi skal se på, om vi administrativt kan gøre nogle ting smartere. Rigtig mange administrative opgaver er bredt ud på mange forskellige enheder, og enkeltsager er tit inde omkring ret mange instanser og enheder. Det kunne man f.eks. kigge på, for det ville betyde, at vi stadig har fokus på at bevare kvaliteten, hvis vi kan tænke kreativt i administrationen. Jeg ville hellere skære visse områder helt bort end at risikere en generelt lavere kvalitet. Hvis politikere laver en stor sparerunde, må de også acceptere, at det har en konsekvens for vores opgaveløsning.

Hvad mener du, er den vigtigste prioritet for universitetets nye rektor?
Det bliver afgørende, at rektor har en god kontakt til sit bagland. Det vil sige de lektorer og professorer, som kender universitetets kerneopgaver, og som kan fortælle, hvad der er vigtigt lige præcis, hvor de sidder. Nogle institutter har mere undervisning end andre, nogle har mere myndighedsbetjening end andre osv. Det er utroligt vigtigt, at rektor forstår den store kompleksitet og respekterer den.

Seneste