Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kandidatinterview Joan Sonne Lykkeaa

UNIVALG15 - Mød Joan Sonne Lykkeaa - kandidat til TAP-pladsen i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller du op?
Jeg har med mine mange år på universitetet den nødvendige viden og indsigt i de mange
forskellige TAP-grupper og fagligheder, som findes på alle niveauer. Denne viden kan medvirke til at understøtte drøftelserne om universitetets strategiske virke. Hvilke vilkår TAP
arbejder under, og hvad politikken er omkring TAP-ansættelser. I dagligdagen deltager jeg
i alle niveauer af det organisatoriske arbejde, så jeg kender udfordringerne fra første hånd.

Hvad vil du arbejde for i bestyrelsen?
Jeg vil arbejde for, at vi får et ordentlig, troværdigt og stabil universitet. Jeg mener, at
universitetet skal være et sted, hvor man behandler alle sine medarbejdere ordentligt og
værdigt. Men det skal også være troværdigt, og det kræver transparens i beslutningerne. Folk skal vide hvad der sker og hvorfor.

Synes du, TAP’s vilkår har været nok til stede i bestyrelsens arbejde hidtil?
Bestyrelsen beskæftiger sig ikke direkte med TAP’s vilkår. Men f.eks. i forbindelse med
Studiefremdriftsreformen lå der en masse ekstra administrationsfunktioner, som jeg
fremhævde, fordi det er en stor belastning.

Hvor mener du, KU kan spare penge?
Det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Analysearbejde er endnu ikke plads, så det har jeg ikke belæg for at sige noget om.

Hvad mener du, er den vigtigste prioritet for universitetets nye rektor?
At skabe stabile arbejdsvilkår, så medarbejderne ikke skal gå og ryste i bukserne for at blive fyret eller omorganiseret. Den slags skaber uro i en organisation, bruger mange ressourcer og er ikke godt for nogen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste