Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kandidatinterview Signe Møller Johansen

UNIVALG15 - Mød Signe Møller Johansen - kandidat til TAP-pladsen i KU's bestyrelse.

Hvorfor stiller du op?
Der er brug for et nyt og bredt TAP-perspektiv i KUs bestyrelse. I hele bestyrelsens levetid har der siddet en medarbejder fra samme fakultet og repræsenteret alle TAP’ere på KU. Jeg mener derfor, at det er fornuftigt med et nyt perspektiv. Samtidig synes jeg, der er vigtigt med et bredt TAP-perspektiv i bestyrelsen. I min egenskab af fællestillidsmand for AC-TAP-området, er jeg vant til at repræsentere medarbejdere på både institutter, fakulteter og i fællesadministrationen og på tværs af tekniske og administrative TAP’ere. Jeg har derfor en bred føling med, hvad der foregår på KU. Det bærer min liste også præg af, for vi er 18 kandidater, hvor alle fakulteter er repræsenteret.

Hvad vil du arbejde for i bestyrelsen?
Jeg vil arbejde for respekt for tekniske og administrative fagligheder. Vi skal vise, hvordan TAP understøtter forskerne og uddannelserne. Jeg oplever en tendens til, at man kalder TAP’erne for et unødvendigt fedtlag, som kan skæres væk. Men jeg mener, der mangler fokus på, hvad TAP rent faktisk bidrager med.

For det andet vil jeg arbejde for prioritering af opgaver og indsatser. Det er helt afgørende, at når KU skal spare, bliver vi nødt til at tale om, at det betyder bortfald af visse opgaver. Vi hører jo konstant, at det er administrationen, som skal beskæres. Derfor er det afgørende med en TAP’er i bestyrelsen, som har bred indsigt i de administrative områder på KU, og kan stille de rigtige spørgsmål til forslag om effektivisering.

Men hvis forskning og forskningsbaseret undervisning er KUs kerneydelse, er det så ikke oplagt at skue mod administration, når der skal spares?
Det er nok uundgåeligt. Man skal bare gøre det med åbne øjne. Man skal gøre sig klart, hvilke konsekvenser det medfører, for der er også vigtig værdi i TAP-funktionerne. Vi har f.eks. TAP’ere, som arbejder med at koordinere forskningsprojekter eller analysere forskningsdata. Hvis de forsvinder, går det jo ud over forskningen. På samme måde kan det have en betydning for de studerendes gennemførsel, hvis man skærer i TAP-aktiviteter såsom specialeworkshops.

Samtidig skal vi sikre, at hele spareøvelsen ikke går ud over det psykiske arbejdsmiljø. Det skal jo også være til at holde ud at gå på arbejde bagefter. Det kan ikke nytte, at man skærer med den ene hånd og på den anden side siger, at vi skal holde samme høje niveau på alle opgaver. Det kan ikke lade sig gøre.

Hvad mener du med et godt psykisk arbejdsmiljø?
Et godt psykisk arbejdsmiljø handler om at trives på arbejdspladsen. Det kan fx være, når der er en fornuftig balance mellem tid og opgaver, når du udfordres på et passende niveau og får den nødvendige sparring fra kolleger og leder. Jeg mener, at et godt psykisk arbejdsmiljø er forudsætningen for, at vi konstant kan præstere på et højt fagligt niveau. KU er både en gammel institution, men også en moderne arbejdsplads, som skal være attraktiv for medarbejderne. Vi er afhængige af, at vi kan fastholde dygtige TAP’ere, hvis vi skal være et universitet i verdensklasse. Lige nu er det fx vigtigt, at KU har dygtige økonomi- og budgetmedarbejdere.

Hvor mener du, KU kan spare penge?
Det vigtigste er, at de lokale fagmiljøer er med til at beslutte disse ting. Det skal ikke bare være bestyrelsen, som sidder og gør sig alt for kloge på, hvor der skal spares. Samtidig vil jeg gerne som bestyrelsesmedlem se de gode analyser af, hvor besparingspotentialet er.

Vil det ikke være naturligt, at du først og fremmest taler imod besparelser på TAP-området?
Forskning og uddannelse er jo universitetets kerneopgaver. Derfor skal vi værne om det. Derudover vil jeg selvfølgelig arbejde for så vidt muligt at undgå fyringer. Vi skal være bedre til at forklare, hvordan forskellige TAP-fagligheder understøtter forskning og uddannelse, og hvilke konsekvenser en besparelse vil have.

Hvad mener du, er den vigtigste prioritet for universitetets nye rektor?
Udadtil er det vigtigt med en rektor, der kan forklare, hvorfor Danmark fortsat skal investere i forskning og uddannelse på topniveau.

Indadtil bliver det vigtigt for den kommende rektor at bygge bro og styrke samarbejdet på tværs af KU. I krisetider er der nemlig en tendens til, at man peger fingre af hinanden. Det kan fx være mellem grupper af medarbejdere, der sidder forskellige steder på KU. Det kan også være mellem afdelinger. De våde fakulteter (SCIENCE og SUND, red.) har jo trukket mange eksterne midler, mens de tørre nu står til flere besparelser på taxametret. Der er en fare for, at KU knækker over, eller solidariteten på tværs kommer under pres. Derfor er det vigtigt, at rektor kan være brobygger og samarbejde bredt.

Jeg har også meldt ud, at jeg som bestyrelsesmedlem vil afholde halvårlige kontaktmøder med repræsentanter for alle TAP-lister, som stiller op til bestyrelsesvalget. Som TAP-repræsentant skal man være ydmyg overfor, hvor stor gruppen faktisk er, og hvor bredt mandatet er. Derfor er det også vigtigt for mig at indsamle viden om, hvad der sker ude omkring på universitetet.

Seneste