Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Kaos på KUA – Humanioras nye bygninger er ikke klar til brug

FLYTTEROD – En lang række institutter og administrative enheder skulle være flyttet ind i KUA2 i januar 2013. Men nybyggeriet er forsinket og kan ikke tages i brug før i foråret, hvorfor den planlagte flytning er blevet aflyst i 11. time. Flere tusinde studerende og hundredvis af ansatte må derfor indlede det nye semester med flytterod i allerede nedpakkede omgivelser. »Grotesk og tragikomisk,« kalder en ansat situationen.

En lang række af Humanioras Institutter samt alle administrative enheder i Hums Fakultetservice har i lang tid forberedt sig på at skulle flytte ind i fakultetets nye bygninger: Kontorer er blevet pakket ned og biblioteker tømt, så man var klar til at indtage det såkaldte KUA2 i januar 2013.

Men torsdag eftermiddag (20/12), kort før flytningen planmæssigt skulle påbegyndes – og efter flere dages vedvarende rygter – fik fakultetets studerende og ansatte den officielle besked fra Københavns Universitet: Indflytningen på KUA2 er udskudt til foråret 2013.

Byggeriet ikke indflytningsklar

I meddelelsen forklares det, at årsagen er, at Bygningsstyrelsen (KUA2s bygherre, red.) og ledelserne på KU og det Humanistiske Fakultet er blevet enige om, at nybyggeriet ikke er klart til at blive taget i brug.

»Vi kan ikke leve med bygningernes stand, og det er ikke forsvarligt at tage bygninger i brug, som skal rettes til over længere tid, mens ansatte og studerende færdes i dem,« står der i meddelelsen, der er underskrevet af Humanioras dekan Ulf Hedetoft og fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen.

Problemet stod klart på et møde i bygherregruppen allerede torsdag den 13. december. Men den officielle information udsendtes først til fakultetets studerende og ansatte en uge senere. Det skyldes, forklares det i meddelelsen, at man i den indeværende periode har arbejdet på at finde en løsning, hvor enkelte institutter eller enheder kunne flytte ind som planlagt. Det har dog ikke været muligt.

’Dybt beklageligt’

Informationen om udskydelsen af flytningen er således blevet meddelt fakultetets medarbejdere i 11. time. Torsdag aften, få timer efter udskydelsen var blevet officiel, afholdt Musikvidenskab, en af de implicerede uddannelser, deres årlige julefest. Den skulle samtidig have været markeret den endelige afsked med uddannelsens ’gamle’ lokaler i Klerkegade, hvor stedets ånd blandt andet symbolsk skulle være blevet pakket ned, så den var klar til at følge med til Amager. Nu må den – sammen med resten af uddannelsen – svæve et uvist antal måneder længere i indre København.

Ulf Hedetoft og Kristian Boye Petersen undskylder i meddelelsen situationen:
»Det er selvsagt dybt beklageligt, at vi først nu kan melde udskydelsen ud tæt på selve flytningen – efter at så mange medarbejdere har brugt talrige og værdifulde arbejderstimer på at pakke ned og koordinere flytningen.«

’Begyndte næsten at grine’

Ifølge Kristine Ringsager, der er ph.d.-studerende ved Musikvidenskab og har kontor i Klerkegade, er da også grund til beklagelse.

»Det er en grotesk situation,« siger hun.

»Da jeg – uofficielt – hørte om udskydelsen for et par dage siden, begyndte jeg at grine. Det er jo egentligt ikke noget at le af, men situationen er bare ekstremt tragikomisk.«

»Vi har pakket vores kontorer ned og vores bibliotek er vist allerede blevet flyttet til Amager. Det er et sted i transit. Det her er en flytteplads, så jeg have glædet mig til at flytte. Men nu skal vi så blive her.«

De ubesvarede spørgsmål

Uniavisen vil forsøge at skabe klarhed over situationen og dens konsekvenser. Hvornår vil man med sikkerhed kunne meddele en ny flyttedato, og hvad betyder forsinkelsen for det kommende semesters forskning, uddannelse og administration på de implicerede uddannelser og enheder? Hvem har ansvaret for forsinkelsen? Og hvad betyder den økonomisk?

ptolo@sol.dk

Seneste