Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Kemisk Institut takker ja til sammenlægning

FUSIONSPLAN - Institutlederen på Kemisk Institut mener, at det en glimrende idé at samle kemiforskningen under én hat. Det er den logiske konsekvens af universitetsfusionen i 2007, og desuden samarbejder KU's kemikere allerede i stor stil.

Et internationalt evalueringspanel foreslår at samle Københavns Universitetet uddannelser og forskning i kemi i et superinstitut i den planlagte Niels Bohr Science Park.

I dag er den kemiske forskning fordelt på uddannelser på tre fakulteter, men hvis planen bliver realiseret, vil al kemi skulle foregå under Det Naturvidenskabelige Fakultet (Science).

På Det Farmaceutiske Fakultet er der udbredt utilfredshed med planerne, som vil koste det lille fakultet en tredjedel af dets forskere og studerende. Men på den anden side af Universitetsparken hos Kemisk Institut, der hører under det langt større Science, klapper man i hænderne.

Kemi: Vi foreslog det samme

»Vi gør os ikke nogen illusioner, om at der ikke vil være et stort arbejde med at omstrukturere. Men da vi blev spurgt af det internationale evalueringspanel, var vi enige om, at anbefale en sammenlægning,« siger Mikael Bols, som er institutleder på Kemisk Institut på Science.

Ifølge Mikael Bols eksisterer der i øvrigt allerede i dag en form for virtuelt kemiinstitut, hvor lederne fra de fire ‘kemiske’ institutter på KU mødes cirka en gang om måneden.

»Rent ledelsesmæssigt ville det være lettere, hvis vi også rent strukturelt var lagt sammen,« siger Mikael Bols.

Samme lærebøger allerede

»Jeg kan se en fordel i, hvis vi for eksempel kan tænke ansættelser og undervisning sammen. Hvis det ikke nødvendigvis betyder at være sådan, at man skal være ansat på Farma for at undervise farmaceuterne og omvendt. I nogle af fagene underviser vi stort set efter samme lærebog på begge sider af gaden.«

Mikael Bols er helt på det rene med, at der er forskelle på Science og Farma. Kemisk Institut fokuserer mere på grundforskning, end man gør på Farma. Til gengæld kan Kemisk Institut ikke tiltrække tilnærmelsesvis så mange studerende som farmaceuterne kan.

»Men den anvendte forskning er jo også noget, vi skal blive bedre til på ‘det gamle KU’. Og der er adskillige folk fra Farma, som kunne have været ansat her og omvendt, så mere forskellige er vi altså heller ikke.«

Konkurrence fra jyderne

Løser sammenlægningen et problem for Københavns Universitet, fordi kemikerne traditionelt har stået stærkere på Aarhus Universitet, end man gør her?

»Der ligger vel det i det, at man har ment i KU’s ledelse, at kemien skal styrkes. Hvis du kigger på os totalt, så er vi betydeligt større end Kemisk Institut i Aarhus. Det institut, jeg er på, er i sig selv samme størrelse, måske endda lidt større. Og så synes man vel fra rektoratets side, at vi kunne gøre det bedre,« siger Mikael Bols, der kan se flere fordele ved en koncentration af kemiforskningen på KU.

»Man kan ikke forvente, at der sker mirakler på ingen tid, men på KU har vi det problem, at nogle fagområder overlapper. Et professorat i organisk kemi kan du lige så godt slå op her som på Farma. Så her er der nogle fordele i at tænke det sammen, især på den lange bane.«

Et nyt stort institut vil også have midler og faciliteter at lokke med, så man kan ansætte de helt store kapaciteter inden for kemifaget, mener Mikael Bols.

»To enheder vil have en tilbøjelighed til at ansætte to forskere, i stedet for at tænke det sammen som en enhed.«

Allerede samarbejde om de studerende

Kan I godt håndtere at have alle de studerende på ét sted?

»Jeg har været her i fire år, og jeg vil gerne dreje vores kemiundervisning ind på lægemiddelområdet, og derfor har vi også et samarbejde med farmaceuterne, der dog først ikke ville være med til det, fordi de syntes, det var deres område. Men nu har vi et samarbejde om uddannelsen i medicinalkemi, hvor BA-delen ligger hos os, og kandidatdelen på Farma, og her samarbejder vi om begge uddannelser,« siger Mikael Bols.

»Det fungerer godt med den nuværende ordning, men det ville være nemmere, hvis vi var én konstruktion på ét fakultet. Så jeg synes, sammenlægningen giver mening, især efter fusionerne i 2007. Hvis de var fortsat med at være selvstændige universiteter på Life og Farma, ville det nok være noget andet, men som det er nu, giver sammenlægningen mest mening.«

chz@adm.ku.dk

Seneste