Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Kinesiske studerende udnyttet i produktionen af udstyr til KU

STUDIESLAVEJOB - It-udstyr på KU er fremstillet af kinesiske studerende i såkaldt praktik. De arbejder under hårde vilkår under trussel om at miste deres eksamen, hvis de nægter. KU indføjer nu regler om social ansvarlig adfærd hos sine pc-leverandører. Sådanne regler har stor betydning, bekræfter forsker.

Studerende på KU betjener sig af it, der kan være produceret af deres kinesiske medstuderende under urimelige forhold – i nogle tilfælde endda under tvang. Det skriver Danwatch medie og researchcenter, der producerer journalistik om menneskerettighedsspørgsmål, herunder arbejdstagerrettigheder.

Danwatch har interviewet 25 studerende, som indgår i op til fem måneder lange praktikforløb på virksomheden Wistron.

Wistron er underleverandør til Dell, HP og Lenovo. Firmaerne er storproducenter af server-udstyr af den type, som også KU bruger. Praktikanterne hos Wistron arbejder seks dage om ugen, 10-12 timer om dagen.

Flere af de studerende siger, ifølge Danwatch, at fabriksarbejdet intet har med deres studium at gøre, og at de arbejder under trussel om at miste deres eksamen, hvis de nægter.

Den type vilkår er i strid med FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål (International Labour Organisation, ILO)’s konvention om tvangsarbejde. En af Danwatch’ kilder fortæller, at 300 studerende fra hendes skole arbejder under tvang i et sådant praktikhold.

KU køber ind via mellemmand

Ifølge Danwatch viser markedsanalysedata, at de vesteuropæiske universiteter har brugt omkring en halv milliard euro på servere i 2015. Servere udgør dog kun en mindre del af universiteternes it-investeringer.

»Vi valgte at fokusere på servere, fordi vi ville tage et produkt, der var afgørende for vores digitale samfund og dermed for vores velfærd,« siger Norma J. Martinez, journalist hos Danwatch. »Det er en usexet varegruppe, men essentiel.«

Det er ikke muligt for Uniavisen at få et præcist tal for, hvor mange penge Københavns Universitet har brugt på servere. Men indkøbschef på KU Peter Lintrup oplyser, at universitetet køber it-udstyr og hardware for 50-60 millioner kroner om året. De fleste anskaffelser sker gennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S), som er indkøber for store offentlige it-forbrugere.

»Når vi taler om servere og andet it-udstyr, bruger KU SKI-aftaler, der indeholder CSR-bestemmelser,« siger Peter Lintrup.

»Det har ikke været på lystavlen for os. Men næste gang vi laver et udbud, skal vi have et CSR-afsnit med« – Peter Lintrup, indkøbschef

KU stiller dermed indirekte krav om CSR (Corporate Social Responsibility) til leverandører af it-hardware.

SKI’s CSR-krav til leverandører er blandt andet, »at de leverede produkter og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde,« ligesom der stilles krav om, at produkterne ikke må fremstilles af børnearbejdere, og at de ansatte på fabrikkerne skal have ret til at organisere sig.

Servere – som Danwatch har undersøgt fremstillingen af – er kun en begrænset post på KU’s it-hardware-budget, siger Peter Lintrup. KU bruger langt flere penge på fx pc’er. En pc holder typisk i tre år, hvilket betyder, at KU anskaffer i omegnen af 3.000 pc’er årligt.

Og netop når det gælder pc’er har KU faktisk sin egen indkøbsaftale, fortæller Peter Lintrup, og den indeholder ikke krav til producenterne om at leve op til CSR-krav.

»Det har ikke været på lystavlen for os,« siger Peter Lintrup. »Men næste gang vi laver et udbud, skal vi have et CSR-afsnit med,« siger han.

Peter Lintrup gør sig dog ikke illusioner om, at programerklæringerne i en indkøbsaftale er nok til at garantere, at fabriksarbejdere i et andet land bliver behandlet, sådan som KU måtte ønske.

»Som en enhed, der skal købe professionelt ind, kan vi stille CSR-krav, men vi kan ikke selv undersøge produktionsprocessen i fremmede lande,« siger Peter Lintrup.

Livreddende krav

Postdoc Claus Strue Frederiksen fra Institut for Medier, Formidling og Erkendelse på KU forsker i CSR, og han er ikke i tvivl om, at CSR hjælper arbejdstagere rundt om i verden.

»CSR er især vigtig for store internationale virksomheder,« siger han. »Og som hovedregel er mere end bare vinduespynt. CSR er fx med til at dæmme op for the race to the bottom, altså at jagten på profit fører til stedse dårligere forhold for dem, der producerer de varer, vi køber.«

Claus Strue Frederiksen siger, at krav til underleverandører vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, redder liv i en verden, hvor millioner af mennesker fortsat hvert år dør eller kommer alvorligt til skade på deres arbejdsplads. Noget så simpelt som krav til udlevering af værnemidler, herunder hjelme, gør en kæmpe forskel.

Der er firmaer og organisationer, som har specialiseret sig i at overvåge, om CSR-politikken bliver overholdt, og Claus Strue Frederiksens vil blive forbavset, hvis store branding-følsomme virksomheder som Dell, Lenovo og HP ikke reagerer, når de bliver gjort opmærksomme på problemer i produktionskæden.

»Omkostningen til at producere produktet udgør ofte kun en lille del af virksomheders samlede udgifter, så det er et område, hvor de fleste virksomheder har råd til at stramme op.«

Danwatch: Dell og HP strammer op

Danwatch skriver, at de har konfronteret Dell, HP og Lenovo med deres undersøgelse af forholdene for de kinesiske praktikanter hos Wistron. Dell og HP har – som forudset af Claus Strue Frederiksen – reageret ved at forlange, at Wistron indstiller brugen af praktikanter. Det sker, selv om ledelsen hos Wistron ifølge Danwatch har afvist, at studerende bliver udsat for urimelig behandling på deres fabrik.

Både Dell og HP har sendt en kontrolgruppe på uanmeldt besøg i Wistrons produktion, og ifølge Danwatch bekræfter Dells undersøgelse, at de studerendes arbejde på fabrikken ikke stemte overens med deres studium, at de havde overtids- og natarbejde, begge dele imod loven og Dells egen CSR-politik.

Journalist hos Danwatch Norma J. Martinez siger, at KU’s indkøber, SKI, også har reageret på historien om de kinesiske studerende ved at forlange, at samtlige deres leverandører af serverudstyr indsender oplysninger om, hvorvidt dele af deres produktion foregår hos Wistron, og givet dem en frist på to måneder til at tage hånd om eventuelle problemer.

chz@adm.ku.dk

Seneste