Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Kirsten Hastrup får humanioras nobelpris

HÆDER - Kisten Hastrup, KU-professor i Antropologi, opnår fornem hæder og royalt svensk håndtryk med Gad Rausings pris for hendes fremragende humanistiske forskergerning.

Det er Det Svenske Videnskabsakademi, der tildeler Hastrup den fornemme pris på en million svenske kroner, for hendes grænseoverskridende forskningsindsats med fokus på forholdet mellem menneske, samfund og miljø.

Gad Rausings pris omtales undertiden som humanioras svar på Nobelprisen. Hastrup kan således ses i fornemt selskab, når hun tirsdag den 20. marts overrækkes prisen af Kong Carl Gustav ved Det Svenske Videnskabsakademis årsfest.

Imponerende indsats

Akademiet lægger i sin begrundelse vægt på, at Hastrup har udforsket nye akademiske horisonter inden for de vidtfavnende områder, hun har beskæftiget sig med. Det være sig både i antropologiske og tværvidenskabelige felter, såvel som i hendes arbejde med etiske og politiske menneskerettigheder.

Hastrup roses endvidere for, at have været en toneangivende drivkraft i dansk antropologi og en efterspurgt forelæser i udlandet, først og fræmmest i USA og Europa, men også i Australien, Kina og Sydafrika.

Senest har Hastrup med det ERC-finansierade projektet Waterworlds: Natural Environmental disasters and social resilience in anthropological perspective fået en, i dansk sammenhæng, enestående mulighed for, at »udvikle den humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningen i klimaforandringer«, som Det Videnskabelige Selskab formulerer det i motiveringen.

Seneste