Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Studerendes klage til rektor over dårligt samarbejde på Statskundskab

Statskundskab — Klage angående dekanatet og institutledelsen på statskundskabs manglende samarbejde med fakultetets studenterforeninger herunder deres ageren i forløbet med udformningen af et alternativ til landenavne i forbindelse med introfoløbet 2021.

3. juni 2021

Til rektor Henrik Wegener og prorektor for uddannelse Bente Merete Stallknecht

På vegne af klagens forfattere samt klagens medunderskrivere fremsendes hermed en formel klage angående ledelsen på Institut for Statskundskab og Det Samfundsvidenskabelige Fakultets samarbejde med fakultetets studenterforeninger samt deres håndtering og manglende samarbejdsvillighed i forløbet om udformningen af et alternativ til lande-navne i forbindelse med det kommende introforløb i 2021.

Vi har været meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle sende denne klage, da det fra dekanatets side er blevet insinueret at en klage kunne medføre konsekvenser i form af eksempelvis yderligere regulering. Klagen er også udelukkende en reaktion på, at det gennem en lang periode har været utrolig svært at få kontakt til dekanen, hvorfor vi ikke har kunnet udtrykke vores bekymringer direkte. Dette er til trods for, at dekanen flere gange er blevet opfordret til at møde op til dialog med de frivillige foreninger og set i lyset af, at dekanen heller ikke møder op til sit eget dialogforum.

På Københavns Universitets hjemmeside står følgende om universitetets værdier: ”Københavns Universitet har et internationalt arbejds- og studiemiljø forankret i værdier som demokrati, åbenhed og ligestilling”. Disse værdier genkendes på ingen måde af klagens forfattere og medunderskrivere, og samarbejdet mellem de studerende og fakultetet samt instituttet kan i højere grad beskrives som værende præget af en kultur, hvor manglende tillid til de studerende har udviklet sig til en ledelsesstil, der er mere præget af micromanagement end studenterinddragelse. Dette understreges bl.a. af forløbet om udformningen af et alternativ til lande-navne i introforløbet 2021:

Den 1. marts 2021 annoncerede institutleder Nina Græger og viceinstitutleder Anders Berg-Sørensen, at tildelingen af lande-navne til de nye hold af studenter fra og med 2021 ville blive afskaffet. I den forbindelse udtalte Nina Græger d. 11. marts 2021 følgende i Uniavisen angående det videre forløb:

”Vi har en helt klar tidsplan, og vi startede i mandags med et møde med kommende tutorer og har møde med blandt andre studienævnets studierepræsentanter og Fagrådets repræsentanter nu på fredag […] Vi har skabt et forløb med inddragelse og dialog. Og jeg tror, at det vil give et rigtig godt udgangspunkt for at i fællesskab lave et nyt koncept for introforløbet”.

I forbindelse med at der skulle udarbejdes et alternativ til lande-navne nedsatte Tutorgruppen på Statskundskab og Samfundsfag derfor i god tro et ”gentænkningsudvalg”, der havde til opgave at bidrage med nye idéer til, hvordan lande-navnene kunne erstattes.

Gentænkningsudvalget har på den baggrund afholdt fire møder internt og to møder med viceinstitutleder Anders Berg-Sørensen. Disse møder oplevede medlemmerne af tutorgruppen og gentænkningsudvalget som positive og konstruktive, hvorfor det var genstand for stor ærgrelse og overraskelse, da Tutorgruppen 2021 blev informeret om at navne til stamhold helt ville blive afskaffet. Dette skrider direkte imod de udtalelser, som institutledelsen har bragt i diverse medier, samt indholdet af den dialog, som der har været mellem institutledelsen og tutorgruppen.

Derudover finder klagens forfattere, at det er dybt problematisk, at institutledelsen på Institut for Statskundskab åbenlyst bryder den kontrakt, der indgås mellem tutorerne og instituttet. I kontrakten står blandt andet følgende på side 5:

”Tutorgruppen skal i samarbejde med institutledelsen udforme et alternativ til lande-navne og lande-legen på en måde, så alle nye bachelorstuderende har rammerne for at skabe et tilhørsforhold og en fællesskabsfølelse og blive integreret fagligt og socialt i deres nye studieliv på Institut for Statskundskab”.

Som tutor og forening påtager man sig et frivilligt ansvar, der kræver, at man repræsenterer Københavns Universitet på en måde, der stemmer overens med universitets værdier og retningslinjer, og som samtidig både kræver meget tid og i nogle tilfælde penge. Vi finder det dybt bekymrende at opleve, at dekanatet og institutledelsens fuldstændig går imod Københavns Universitets værdier, bryder den indgåede kontrakt, og træffer beslutninger, der går stik imod al indhold i diverse udtalelser i medierne og den interne dialog. Når man bliver mødt med denne manglende respekt, som dekanatet og instituttet retter mod dets repræsentanter og samarbejdspartnere, føler vi os nødsaget til at råbe op og gøre opmærksom på denne negative udvikling i forholdet mellem dekanatet og de frivillige studerende.

Særligt i en tid præget af COVID-19 er det kommet til udtryk, hvordan de sociale fællesskaber er afgørende for de studerendes trivsel, og universitetets ledelse bidrager med deres ageren på ingen måde til, at de mennesker, der arbejder for et godt studieliv på Københavns Universitet, føler, at deres arbejde bliver værdsat. Derfor skal denne klage ses i forlængelse af et langt forløb, hvor samarbejdet mellem de studerende og fakultetet samt instituttet er blevet opfattet negativt. Vi har accepteret ledelsens opførsel indtil videre, men vi føler, at det nu er nødvendigt, at nogen siger fra.

Dette er ikke et enkeltstående eksempel, og der har gennem de senere år været problemer med samarbejdet. Dette understreges af, at tidligere kontakt- og koordinationsudvalg for introugen, tidligere og nuværende tutorer på statskundskab og studenterforeninger står som medunderskrivere på denne klage.

Det skal understreges, at denne klage ikke har til hensigt at udfordre dekanatets beslutningskompetence i forbindelse med introforløbet. Formålet med denne klage er, at dekanatet anerkender den indsats, der hvert år udføres af 120 engagerede tutorer, samt de mange frivillige i fakultetets studenterforeninger, og at ”samarbejdet” rent faktisk bliver et samarbejde. Det mindste man kan forvente, når man udfører et frivilligt hverv med stor betydning for de studerendes trivsel og fællesskabet på fakultetet, er at blive mødt med respekt og medbestemmelse.

Vi håber på, at dekanatet og institutledelsen fremover vil tilgå samarbejdet åbent og konstruktivt. Vi opfordrer til, at klagen bliver behandlet med den fornødne respekt, og derudover vil vi gerne invitere dekan Mikkel Vedby til et fælles møde med foreningerne på Fakultetet. Hvis rektor eller prorektor ønsker yderligere uddybelse af de omtalte synspunkter, står klagens forfattere klar til at blive kontaktet.

Med venlig hilsen

Niels Storgaard (shr206), Alberte Friis Hansen (pxd223), Lærke Bennekou Jessen (mbd963) og Lasse Lukas Bay (kjl432)

Niels, Alberte og Lærke er tutorer på statskundskab og samfundsfag 2021, mens Lasse er tidligere tutor og en del af kontaktudvalget 2020. Klagens forfattere er ikke repræsentanter for Tutorgruppen 2021.

Medunderskrivere:

Kontaktudvalget for Statskundskab og Samfundsfag 2020

Lasse Bay – KJL432, Andreas Thorkildsen – fth592, Asta Jakobsen – Clm222, Emma Bjergegaard – ZSQ682

Fie Bruun Brockhoff – tws912

Sofie Bruun-Jensen – gnt611

Svante Dall-Hansen – nvr293

Line Andreasen – fhx385

Gertrud Blinkenberg – cjb351

Sarah Vega Møller – jbv655

Kristine Sloth – cwm238

Freja Marie Krog – vmj864

Nicklas Johannes Suszkiewiecz – jqb114

Christoffer Garm Spindler – cmh348

Emilie Støvring Studt – qtl726

Adam B. Kirkeby – wsd678

Kasper Frederik Larsen – zvp329

Simone Thorsen – btm887

Jesper Leisner – brd293

Nanna Vagnby Allen – dhx225

Alfrida Finne – qkf710

Frederik Filtenborg – cfd529

Annesofie Tarp Skovsgaard – wgl147

Marie Louise Frostholm – mwb620

Helena Fribo – szh275

Elvis Madsen – vxp593

Annahita Nik – blw187

Markus Mürer Nielsen – skv520

Johanne Jensen – xfw634

Sophia Helene Krag Borke – njx464

Carl Andersen vbt125

Clara Rydahl Torp – pbs925

Simon August Søndergaard – spr849

Ida Kok Rasmussen – gfp149

Frederik Svinning Valeur – qsv645

Christian Roel Messerschmidt xdc322

Karoline Jacobsen – xqf761

Mads Adam Wegener, zmw189

Jakob Brahe Jespersen – xpb976

Thorstein Birch – lkb545

Ida Kriegbaum Sandberg – pwr706

Sebastian Stone – cdz667

Christoffer Sødring Jensen – mrt509

Adam Møller Kretz – cgb830

Lucca Harbo Pedersen-Ulrich – nlq553

Cecilie Højmark – jzt912

Lea Krusell – cwx168

Andreas Esbjørnsen – scm929

Markus Gulmann – Cvk602

Johannes Flink Bergqvist – gms522

Eskil Andreas Holm Joensen – kjl578

Markus Holm Viuf – gxm189

Lærke Bjorholm – rth959

Liva Hartvig Hansen – sfz118

Caroline Dörner Carlsen – csw375

Mynte Højriis Hansen – xrk293

Henrik Frands Brockenhuus-Schack – rpm735

Frederikke Foss Kjeldsen – gwk517

Emma Sofie Hammerstrøm Kraft – stj627

Daniel Falster Windelin – bst191

Clara Teglhus Sørensen – gjt356

Bjørg Rom-Jensen – ltp694

Ida Feline Lohmann – cxk355

Maya Voetmann Hass – bwv616

Frederik Bertil Næsby – jwh866

Mentorgruppen på Statskundskabs bestyrelse for foråret 2021

Luis Forchhammer – Mwt433, Peter Alexander Pedersen – dpg632

Frederik Hilmer Christiansen – jnm561

Josephine Skadegaard Kiær – brx151

Rasmus Dela – xps33

Peter Martin Kappel wzm763

Frederik Kaae Mårtensson – qxk934

Asta Hedvig Hagelskjær – rnx439

Ditte Harmsen – lxm295

Alfred Turner -whs136

Kontaktudvalget for Statskundskab og Samfundsfag 2019. Signe Albers – vsh632, Martin Riber – tgk195, Valdemar Rosenberg – jqx370 og Ida Holm Sørensen – fwr267

Julius Rodh Bilgrav – wbn932

Marie Holm Møller – jzn466

Hans Rudbeck Schmidt – tmd541

Emilie Frost – vgp799

Katarina Steenfeldt Boese – gjq939

Emma R. Brøndum – dzw283

Mathilde Skov Lundager – dqc673

Tanne Hornshøj Bendix Larsen – nhm896

Laura Nordahl Thomsen – hns340

Cindy Shummontien Green – phn775

Pernille Jørgensen – vxq352

Anna Hansson – dms906

Laura Kamille Køhler-Johansen – ntx616

Pauline Volstrup Sønderlund – zwm911

Kontaktudvalget for Statskundskab og Samfundsfag 2018. Anders Toft Christensen – xgw264, Emma Øyehaug Wæge – vhj427, Niels Kriegbaum Sandberg – tml930, Sarah Hannah – dqt793

Olivia H. Zangger – hvf182

Karen Olrik – jdx266

Ulrikke Cathrine Lindby Rønler – grj889

Emil Juel Stephens – sdv351

Megan Emma Lewis – jcp610

Cecilie Marie Navndrup Rise – ksg155

Rebecca Kjar-levin – rvd381

Rikke Ryberg – vng175

Bodil Bartroff – dqx885

Peter Witfelt Larsen – qvf507

Mathilde Dyreborg Skovgaard – znw126

Anna Tu Uyen Pham – bgp754

Lea Holmbom Hallerup – mzc224

Kirstine Grevy – dfp311

Simon Enevold Hansen – wvl356

Anne-Mette Hougaard Rasmussen – rtf422

Sille Amalie Andersen – gdk645

Lau Utoft Madsen – prt745

Frederik Nilsson – tfl282

Frederik Berg Brink Jensen – jtg415

Jonatan Balle Svendsen – fsw997

Niels Lauesen Otto – sqc453

Konservative Studerende på Københavns Universitet. Mads Strange Vaarby – xst864. Cille Hald Egholm wjp442

Edith Marie Todorovic – fcg248

Cecilia Sodemann Hemmingsen – jqk369

Marcus Kunøe – vxk451

Jonas Vangskjær – vmp591

Viktor Myglegård Andersen – rlc296

Taya Victoria Rasmussen – zbk201

Frederik Hageltorn Andersen – mch995

Jan Høegh Jensen – srk769

Rosa Bisgaard  – dlm506

August Rosenbaum – sng685

Josephine Fronth Reiche – xjr307

Pelle Christian Hedekær Larsen – tfv976

Marie Wewer Thamdrup – zqd480

Max Reuter – jfc677

Morten Hybschmann – gmf985

Emilie Bang Nielsen – cht174

Tobias Solgaard Agertoft – kjp267

Agnete Sebbelov rcz657

Mads Kammersgaard – gdw768

Marie Deigaard – fnm363

Malthe Hvid Lund – gbd119

Statskundskabs Fagråd. Tyra Møll-Holst – fkc848, Emma Emilie Nobert – qrc393, Jonas Heidari – scb188.

Cecilia Alejandra Ramón Larrosa – jxl249

SAMF-Rådet

Esben Bjørn Salmonsen – rhm312

Kevin Hangaard Olesen – kbs459

Julie Andersen – pwj739

Statskundskabsrevyen 2021 – Bestyrelsen: Barbara Lundgaard, Camilla Nordberg, Caroline Hegedüs,

Iben Falk, Jesper Knudsen, Julian Petar, Marie Beier Pedersen, Mikkel Merrild, Thea Skjærbæk Pedersen, Annika Hassenkram.

Seneste