Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Klarlund: UVVUs dom er fuld af fejl

FORSKNINGSSNYD – UVVU – Udvalgene Vedrørende Videnskabelige Uredelighed vil måske genoverveje om muskelforsker Bente Klarlund Pedersen nu også er videnskabeligt uredelig. Afgørelsen fra december kan ellers ikke ankes, men Klarlund er kommet med nye oplysninger i sagen.

UVVU – Udvalgene Vedrørende Videnskabelige Uredelighed vil måske genoverveje den afgørelse fra kort før jul, der stemplede professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen som videnskabeligt uredelig.

LÆS OGSÅ Klarlund erklæret uredelig – KU overvejer konsekvenser

Afgørelsen kan ifølge reglerne ikke ankes, men formand for UVVU, landsretsdommer Henrik Gunst Andersen udtaler til videnskab.dk, at hvis der dukker nye oplysninger op i en sag, kan udvalget selv tage den op efter anmodning.

»Det finder sted ved alle tænkelige forvaltningsmyndigheder. Hvis der kommer noget nyt frem, som kan føre til et andet resultat, genoptager vi sagen og vurderer, om den skal korrigeres,« siger han til videnskab.dk.

Fejl i afgørelse

De nye oplysninger er angiveligt et seks sider langt responsum som Bente Klarlund Pedersen har lagt ud på Centre of Inflammation and Metabolisms hjemmeside i starten af januar.

Klarlund er leder af forskningscentret, som hører under Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Læs Klarlunds kritik

»Med tanke på det lange forløb og de mange ressourcer, der er blevet brugt på at belyse denne sag, så burde man kunne forvente, at den endelige afgørelse ville være korrekt og uangribelig. Dette er desværre ikke tilfældet, da der er såvel formelle som konkrete og faktuelle fejl i afgørelsen, som kunne have været undgået,« skriver hun.

Nye anklager

Klarlunds kritik går på, at udvalget i den endelige afgørelse kommer med nye anklager og argumenter, der ikke står i det udkast til afgørelse, som har været i høring hos parterne i sagen. Hun har dermed ikke fået mulighed for at forsvare sig mod de nye anklager.

Desuden har UVVU misforstået fakta omkring hendes udvælgelse af forsøgspersoner, og udvalget »indfører en helt ny graduering af, hvornår udeladelse af krydsreferencer er uredelig,« mener Klarlund.

»UVVU begår en alvorlig formel fejl ved at frembringe nye klager og argumenter, der hverken har været rejst i selve klagen eller er nævnt i den foreløbige afgørelse og således ikke har været i høring. UVVU begår derudover en grov faktuel fejl vedrørende selektion og fremsætter anklager om uredelighed uden hjemmel i gældende regelsæt og lovgivning. Samlet set er der så mange alvorlige fejl i UVVU’s endelige afgørelse i min sag, at det burde have konsekvenser,« skriver hun på hjemmesiden.

Ikke et fortolkningsspørgsmål, men et spørgsmål om fakta

Ifølge Klarlund har UVVU også slet og ret misforstået, hvilke forsøgspersoner, der har indgået i hvilke artikler, og dermed på fejlagtigt grundlag beskyldt hende for at håndplukke forsøgspersoner (så det gav de ønskede data).

UVVU mener, at Klarlund til to artikler har udvalgt 7 forsøgspersoner ud af en gruppe på 14 uden at redegøre for dette, mens realiteten er, at der på tidspunktet for de to artiklers udarbejdelse kun var i alt 7 forsøgspersoner. Først senere laver hun til en ny artikel forsøg med yderligere 7 forsøgspersoner, hvorved tallet 14 opstår, forklarer Bente Klarlund.

Hvis dette er den korrekte udlægning, er der altså problemer med det faktuelle grundlag for UVVUs dom over Klarlund.

Selv siger Bente Klarlund Pedersen til Videnskab.dk, at hun ønsker ikke at udtale sig, så længe hendes arbejdsplads stadig vurderer, om UVVU-afgørelsen skal have konsekvenser for hendes fremtidige virke.

clba@adm.ku.dk

Seneste