Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Klimaforskning for fred

Æren for Nobels fredspris i år tilfalder også forskere på Københavns Universitet, blandt andre Ole John Nielsen fra Naturvidenskab og John R. Porter fra Biovidenskab. Begge professorer er stolte over prisen og mener at den er helt fortjent

»Skal vi have champagne?« blev der hvisket på gangene på Kemisk Institut da det blev offentliggjort hvem Nobels fredspris i år gik til. »Har I hørt at Ole John har fået nobelprisen?« fnisede de studerende. Den er god nok. Professor Ole John Nielsen har del i dette års fredspris. Nobelkomiteen har nemlig gjort det klart at prisen går til alle de forskere der gennem årene har bidraget til FN’s klimapanel IPCC’s videnskabelige rapporter. Og Ole John Nielsen har været med-hovedforfatter til et af kapitlerne i en af disse rapporter. »Alle kemikere drømmer om at få Nobelprisen i kemi, det er det ultimative. Derfor blev der gjort lidt grin med mig. Men hvis ikke man kan tage det, skal man ikke arbejde med studerende,« siger Ole John Nielsen. På opslagstavlen i hans kontor hænger en udskrift af en såkaldt personlig e-mail fra Al Gore – en mail som omkring 2500 andre forskere også har fået. Blandt dem er professor John R. Porter fra Det biovidenskabelige fakultet. »Jeg var rystet, for det kom fuldstændig uventet at IPCC fik prisen. Men det var et dejligt chok, og jeg vil aldrig glemme den fredag hvor det blev offentliggjort,« siger John R. Porter, som har arbejdet for FN’s klimapanel siden 1995. Han har bidraget til de videnskabelige rapporter fra 1997 og 2007. På 2007-rapporten var han både bidragyder til to kapitler og ’expert reviewer’ hvilket vil sige at han gennemlæste og godkendte andre forskeres bidrag.

Det er videnskab – ikke politik

»»Det er en meget stor ære for alle os forskere der har arbejdet frivilligt og hårdt for IPCC. Vi har ikke tjent en krone. Det er vigtigt at lægge mærke til at prisen blev givet til IPCC og Al Gore i den rækkefølge. Det var altså primært forskernes pris,« pointerer John R. Porter. Men han er også glad for den indsats Al Gore har gjort for at bringe budskabet om menneskeskabte klimaændringer frem til verdens befolkning. »Han har været en stor nok profil til at kunne gøre det, og han har spillet en vigtig rolle,« siger John R. Porter. Fredsprisen er fortjent, mener både han og Ole John Nielsen. »Hvis Bangladesh bliver oversvømmet, så er der hundred millioner mennesker der skal finde et nyt sted at bo, og det kommer ikke til at gå stille for sig. Hvis folk bliver truet på deres eksistens, så fører det altid til krig. Derfor kan man med god ret sige at det er helt relevant at give fredsprisen til IPCC og Al Gore,« siger Ole John Nielsen. Han tilbageviser samtidig de kritiske røster som siger at IPCC er en politisk organisation. »Det er en misforståelse at IPPC driver politik. IPPC fremlægger videnskabelige fakta og siger hvad der vil ske hvis man gør dette eller hint. IPCC fortæller ikke hvad man skal gøre ved klimaændringerne,« fastslår Ole John Nielsen. Forskere skal i det hele taget holde sig til videnskaben og ikke finde sig i at politikere fordrejer og udnytter deres forskning til at drive politik, mener Ole John Nielsen. »Det er vigtigt at man som forsker drager en fin, men klar linje mellem det at fremlægge facts og det at drive politik. Det er også den rolle universitetet bør spille. Vi bør være rigtig uafhængige af det politiske. Det er meget vigtigt at have en slagkraftig information som kan sørge for at de offentlige debatter bliver drevet på et faktabaseret grundlag.«

Skæv debat

»Når det kommer til den offentlige debat, så står de videnskabelige fakta om klimaforandringerne ikke klart nok. Det skyldes blandt andet at medierne fokuserer på konflikter, mener Ole John Nielsen. »Man tager typisk en klimaforsker og sætter vedkommende op mod en der er uenig. Det giver et indtryk af en fifty-fifty situation. Det giver et fordrejet billede. I den seneste IPCC-rapport slås det fast at de forøgelser vi ser i temperaturerne, med 90 procents sandsynlighed er menneskeskabte. Der er altså kun ti procents chance for at forskerne tager fejl. Men man kan altid finde en eller anden der vil stille sig op og sige forskerne imod.«
En anden grund til at forskernes resultater stadig bliver betvivlet i den offentlige debat, kan være frygt, mener John R. Porter. »Løsningerne på klimaændringerne kræver forandring af vores liv. Det kan virke skræmmende og få den enkelte til at tænke på hvad det for eksempel vil kræve at nedsætte vores CO2-udslip.« Det er blandt andet her Al Gore har hjulpet med at gøre det mere forståeligt hvad klimaændringerne vil komme til at betyde i fremtiden, mener han. »IPCC’s fokus har ændret sig fra at handle om klimaændringernes konsekvenser til nu at handle om mulige løsninger. Det er også den vej arbejdet kommer til at gå nu,« siger John R. Porter.

Seneste