Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Knald på nyt intranet

PUNKT KU skal erstattes af ny fælles brugervenlig netportal for alle ansatte og studerende

Nogle vil juble, og andre vil sikkert savne det som et gammelt, kært, men også et lidt sært og irriterende familiemedlem. Uanset reaktionen, er tiden ved at rinde ud for Københavns Universitets (KU) intranetportal, PUNKT KU, som de fleste ansatte og studerende på godt og ondt stifter bekendtskab med i løbet af deres tid på universitetet.

En projektgruppe under Kommunikationsafdelingen arbejder på højtryk på at finde afløseren. Foranalysen med brugergruppe-interviews med 180 ansatte og studerende er afsluttet, og ifølge projektleder Anders Lindskov er man nu ved at definere kravene til det nye system. Næste skridt bliver at finde en leverandør. »Visionen er at skabe et fælles forum for alle studerende og ansatte. Interviewene med brugerne viser at folk ønsker en fælles indgang, forbedret brugervenlighed og relevant, målrettet information,« siger Anders Lindskov.

Starter forfra

En undervisningsmiljøvurdering lavet blandt de studerende i efteråret 2007 viste at en ud af ti studerende synes at brugervenligheden på PUNKT KU er dårlig mens 30 procent anser den for at være hverken god eller dårlig. Anders Lindskov mener at der ligger mange fornuftige tanker bag PUNKT KU, men systemet har været overladt til sig selv uden at nogen har taget et klart ansvar, og tiden er også løbet fra de tekniske løsninger.

Projektgruppen har derfor valgt at skrotte PUNKT KU og starte fra bunden med at opbygge det nye intranet.»Vi bliver nødt til at starte på en helt frisk hvis vi skal lave noget der virkelig løfter. Hovedtanken er at det skal være nemmere for brugerne, og det skal understøtte de faktiske arbejdsprocesser på KU,« siger Anders Lindskov.

Ikke godt nok

Henrik Korzen, webmaster på Det Farmaceutiske Fakultet (FARMA), ser frem til at KU får et nyt intranet, og roser projektgruppen for at lytte til brugerne. Fakultetet har valgt at beholde sit eget intranet fra før fusionen med KU da man ikke føler at PUNKT KU dækker behovene.

»På FARMA oplever vi som nye på KU at det er svært at orientere sig, og der skal mange opringninger til for at finde de relevante informationer. Det vigtige for FARMA er at få en bedre service i form af et samlet sted med information og vejledninger,« siger Henrik Korzen.

Ifølge Anders Lindskov eksisterer der omkring 30 lokale intranet på KU lavet af lokale webmastere der har fundet deres egen løsning uden om PUNKT KU i stil med FARMA. Håbet er at de vil benytte et nyt brugervenligt system i stedet.

Også Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet på KU, er glad for planerne om at lave en ny intranetportal. De studerende har nemlig længe efterspurgt et samlet sted at finde oplysninger, melde sig til eksamen, se deres karakterer og lignende. For eksempel skal man stadig på nogle institutter tilmelde sig eksamen skriftligt. Meningen er at det nye intranet skal udrulles i to faser. I første fase som bliver lanceret i andet kvartal af 2009, vil de ansatte opleve flest nye funktioner og forbedret brugervenlighed, og i anden fase, som er planlagt til fjerde kvartal 2009, vil de studerende primært opleve forandringer.

clba@adm.ku.dk

Seneste