Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Københavns Universitet er »bekymret« over udflytningsplaner: Kan koste pladser og lukninger

Udflytning — Regeringens planer om at flytte uddannelser til provinsen kan give studerende endnu mere karakterstress, medføre lukninger af uddannelser og hægte Danmark af i det internationale forskningskapløb, siger prorektor på KU.

I dag, torsdag den 27. maj, præsenterer regeringen et nyt udspil. Tættere På, hedder det. Målet er, at flere studerende skal på skolebænken i provinsen og færre i de store byer.

Regeringen vil oprette 25 nye uddannelser rundt omkring i landet, og selv om det kan lyde som en god ting, skriver rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener på Twitter, at han er bekymret.

Især fordi den slags ikke er gratis. Hverken for pengepungen eller for kvaliteten af forsknings- og studiemiljøer.

Det siger Bente Stallknecht, der er prorektor for uddannelse på KU.

»Vi kan skam godt forstå, at regeringen ikke ønsker, at Danmark knækker over på midten, heller ikke på uddannelsesområdet. At oprette uddannelser i hele landet giver god mening. Det, der bekymrer os, er finansieringen og om, hvorvidt vi kan opnå den ønskede kvalitet på vores uddannelser, hvis de skal spredes tyndt ud over landet.«

Lukningstruede studier

I udspillet står der ifølge Uniavisens oplysninger, at universiteterne i de fire største byer i Danmark skal træffe et valg. Vil de skære ned i antallet af studerende, de optager eller flytte uddannelserne ud af storbyerne.

»Optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus reduceres gradvist med op til 10 procent,« står der i udspillet.

Det står endnu ikke helt klart, hvad de 10 procent betyder i praksis, men Bente Merete Stallknecht ser for sig, at det kun kan blive dyrt for universitetet.

»Hvis det er tilfældet, så vil der være uddannelser, der er lukningstruede. Og vi vil være nødt til at dimensionere (altså fjerne studiepladser, red.) på nogle af de uddannelser, der er allermest samfundskritiske og efterspurgte.«

Prorektoren kan ikke sige noget om, hvilke uddannelser der ville skulle dreje nøglen om, men hun nævner »jura, psykologi, statskundskab, gymnasiefag, datalogi og øvrige STEM-uddannelser,« som eksempler på populære uddannelser, der ville skulle af med nogle studiepladser.

Dyrlægestuderende til Foulum

Et af de steder på Københavns Universitet, der vil kunne mærke det nye udspil, er veterinærstudiet.

Lige nu læser man til dyrlæge på Frederiksberg, men ifølge Berlingske er det en del af regeringens plan, at 45 studiepladser skal rykkes til den lille midtjyske by Foulum. De udflyttede pladser vil blive suppleret af 45 nyoprettede pladser.

Det er også muligt, at andre studier vil opleve at få rykket nogle pladser til provinsen. Men det er en dårlig idé at udvande studierne ved at sprede dem ud over landet, siger Bente Stallknecht.

»Det at flytte uddannelser rundt i Danmark, og det at man som ungt menneske kan uddanne sig i hele landet, det giver mening med professionsbachelorer og erhvervsuddannelser. Men med de forskningsbaserede uddannelser, som vi tilbyder på universitetet, er det svært at forestille sig, at man kan sikre en god kvalitet, hvis man spreder dem for tyndt ud.«

Endnu mere stress

En af de ting, der tiltrækker både studerende og forskere til Københavns Universitet er, ja – København.

Coronakrisen har kun gjort det mere tydeligt for Bente Stallknecht, hvor vigtigt et godt studiemiljø er, siger hun, og hun frygter, at det går fløjten, hvis de studerende bliver spredt.

»Det at være sammen, at kunne se hinanden og at kunne bruge byen til at mødes i, det har vi ikke haft under corona. Det har en lang række studerede haft det svært med. Hvis vi får studerende i små miljøer i hele Danmark, så frygter jeg, at det kan det påvirke studiemiljøet.«

Der er rift om pladserne på mange af uddannelserne på KU. Det vil nok ikke blive nemmere at komme ind på et studie i hovedstaden, hvis der er færre pladser, siger Bente Stallknecht.

»Vi risikerer alt andet lige, at karaktersnittet stiger i de store byer. Det vil stresse de kommende studerende endnu mere, end de allerede er i dag. Vi risikerer også, at de mest efterspurgte uddannelsesbyer bliver endnu mere elitære.«

Svært at lokke folk fra storbyerne

Udspillet vil også have konsekvenser for forskningen i Danmark, siger prorektoren.

Noget af det, der lokker udenlandske forskere til landet og universitetet, er tanken om et stort og internationalt forskningsmiljø. Det er ikke helt så tillokkende at sidde et mindre forskerhold et sted uden for storbyerne, siger Bente Stallknecht.

»Universitetet er en del af et globalt miljø. Man snakker meget om balance i Danmark, men man må også snakke om international balance,« siger hun.

Det at have en signifikant masse forskere samlet, det er attraktivt for internationale forskere.

Bente Merete Stallknecht, prorektor på KU

Udflytningen kan hægte Danmark af i forskningsverdenen.

»Vi ønsker heller ikke, at Danmark skal knækkes af i forhold til resten af det internationale forskningsmiljø. Det at have en signifikant masse forskere samlet, det er attraktivt for internationale forskere. Vi kan se fra de mindre forskningsmiljøer, der er skabt rundt omkring, at det kan være svært at tiltrække stærke forskere til de miljøer.«

Få seneste nyt om udflytningerne på Uniavisens Facebookside.

Seneste