Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Københavns Universitets 2016-pulje: Leg med lånte penge?

ÅBENT BREV - Prøv at forestille jer et snedkerfirma, hvor svendene hver gang de skal bruge en stak brædder, skal ansøge mester i konkurrence med de andre svende, og måske slet ikke får noget træ at arbejde med, skriver lektor Thure Hauser i en kritik af KU's nye forskningspulje.

Kære ledelse – For et par år siden skulle vi alle spare, ansatte blev fyret, og vi skulle alle løbe hurtigere for at opretholde vores aktiviteter. Og I fastfrøs en masse såkaldte løsmidler ude på institutterne, penge som ofte var optjent af enkelte forskere til nye projekter og tiltag.

Nu er underskuddet og de dystre forudsigelser så forsvundet, og vi har i stedet et stort overskud. Det er jo dejligt!

Dårlig brug af penge

Nu kunne man så forestille sig at ledelsen havde åndet lettet op og sendt så mange som muligt af pengene tilbage i institutternes kasser, hvor de kunne opveje lidt af det tabte fra fyrings- og sparerunderne. Og at I havde optøet de frosne løsmidler og sendt dem tilbage med tak for lån til deres rette ejere (se debatindlæg derom).

Men i stedet sætter I nu pengene på højkant i et nyt forsknings-initiativ, KU’s 2016 pulje, som vi så kan søge om at få del i. Altså skal vi nu til at skrive ansøgninger og konkurrere om at få del i vores egne penge? Eller tager jeg fejl?

Men selv hvis der nu var tale om et rent overskud, er det dårlig anvendelse af et universitets-overskud at uddele det som en konkurrence. Vi er i forvejen overbelastet med at skrive ansøgninger til fonde med meget lav succesrate, og vi har i stedet brug for mere ro og bedre arbejdsforhold, inklusiv stabil tilgang af finansiering.

Og det er ikke gode arbejdsforhold at skulle konkurrere de penge, som vi faktisk selv har været med til at skaffe. Prøv at forestille jer et snedkerfirma, hvor svendene hver gang de skal bruge en stak brædder, skal ansøge mester i konkurrence med de andre svende, og måske slet ikke får noget træ at arbejde med …

Tåbeligt med tværfakultært krav lige efter stor fusion

Der er også det problem i KU’s 2016-initiativ, at det kun retter sig mod de forskere, som har et forskningsfokus, der er tværfakultært. Hvorfor nu det? Nu er en del af os lige blevet fusioneret ind i nye fakulteter, og hvad ville være mere nærliggende end at styrke samarbejdet inden for disse og høste noget al al den synergi, som er grunden til at fusionere.

Men i stedet skal vi nu fokusere på at samarbejde med dem, som vi ikke er i fakultet med – og som paradoksalt nok kunne være med dem som vi lige har været i fakultet med, inden fusionen?

Store dele af forskningen her på stedet drejer sig ikke om emner, som er tværfakultære, men måske tværdisciplinære, eller endda udeukkende specialiserede – er vi så ikke gode nok til at få del i vores overskud? Er det her et signal til at vi nu alle skal brede os ud?

Giv os ph.d.’er i stedet

Ydermere skal institutterne vistnok indlejre projekterne efterfølgende. Betyder det at institutterne dermed skal forpligte sig økonomisk ud over den aktuelle projektperiode? Og at vi altså alle sammen skal deltage i fremtidig betalinge af aktiviteter, som vi ikke har haft nogen glæde af, medmindre vi altså er med i et finansieret projekt?

En god anvendelse af det dejlige overskud ville i stedet være at uddele det som fuldt finansierede ph.d.-stipendier rettet mod de studerende. I min del af universitetet er der skåret kraftigt i antallet af stipendier, og de er yderligere fortyndet til trediedels-stipendier, så kun forskere som kan skaffe to andre overskårne har mulighed for at få dem.

Hvis en del af overskuddet blev brugt til fuldt finansierede ph.d.-stipendier, ville alle forskere kunne få glæde af overskuddet, og det ville hjælpe institutterne med at kunne opfylde målene for antal uddannede phd’er.

Og så er der selvfølgelig den mulighed blot at fordele det dejlige overskud til institutterne, så de selv kan finde ud af, hvordan deres penge skal bruges. Og det kunne endda gøres i samråd med medarbejderne.

LÆS: Rektoratets svar

uni-avis@adm.ku.dk

Del eventuelt artiklen på Facebook.

Annonce

Seneste