Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kønsdebat i bestyrelsen: Kun én ansøger til hver tredje forskerstilling er kæmpe problem

(LIGE)STILLINGSOPSLAG – KU-bestyrelsen er bekymret over, at en stor del af de videnskabelige stillinger besættes med kun én ansøger. Det er måske i virkeligheden et større problem end manglen på de kvindelige af slagsen.

Den nye handlingsplan for ‘kønsmæssig balance’, der vil betyde, at der skal være både mandlige og kvindelige ansøgere i ansøgningsbunken til en forskerstilling, før den kan besættes, var til debat i Københavns Universitets (KU) bestyrelse på mødet den 21. januar.

Bestyrelsen var enige i målsætningen om at få flere kvinder til at forske, men flere medlemmer udtrykte bekymring for kravet om én ansøger af hvert køn. Der var dog også ros til ledelsen for vedholdende at satse på at forbedre kønssammensætningen.

Handlingsplanen er en forlængelse af universitetets forrige program, ‘Mangfoldighed – flere kvinder i ledelse’, der løb fra 2008 til 2013. En task force har siden 2012 udtænkt nye idéer til at forbedre kønsbalancen.

Mangel på ansøgere er et generelt problem

Men måske er manglen på ansøgere i virkeligheden et generelt problem og ikke en kønsproblematik.

Bestyrelsen er således bekymret over, at hver tredje forskerstilling besættes med kun én ansøgning i bunken, da det betyder, at man ikke kan være sikker på, at det er den bedst egnede, der fået jobbet.

Ved besættelsen af 48 procent af alle professor-, lektor- og adjunkt-stillinger i perioden 2007 til 2009 var der tilmed kun én af ansøgerne, som blev fundet kvalificeret.

Tallene stammer fra en ny undersøgelse, som task forcen henviser til i det udarbejdede idékatalog.

Arbejdsmiljø afskrækker forskerspirer

Bestyrelsen drøftede flere årsager til manglen på ansøgere.

En forklaring er, at stillingsopslagene bliver formuleret så smalt, at der reelt kun er én, der har den nødvendige faglige ekspertise til at søge.

En anden mulig begrundelse er universitetets arbejdsmiljø og mandsdominerede kultur, der betyder, at forskerne arbejder meget alene og lige så meget er konkurrenter (om forskningsmidlerne) som kolleger.

HR & Organisation har afholdt fokusgruppeinterviews med ti nyansatte kvindelige professorer i forbindelse med evalueringen af den forrige handlingsplan.

De kvindelige professorer nævnte netop det konkurrencefyldte arbejdsmiljø som et område, der præger yngre kvinder og mænds lyst til at vælge en universitetskarriere.

Flere bestyrelsesmedlemmer fandt det problematisk, at arbejdsmiljøet i forskningsverdenen på KU får potentielle forskere – af begge køn – til at fravælge KU som arbejdsplads.

Køn eller kvalifikationer?

Flere af Uniavisens læsere har stillet spørgsmålstegn ved, om flere kvindelige ansøgere nødvendigvis bringer flere kvalifikationer i spil. En bekymret læser skriver:

»Dels er det ualmindeligt nemt at omgå reglen: Man beder blot en åbenlyst ukvalificeret kvinde om at søge. For eksempel kan enhver mandlig ansøger bede sin mor/hustru/datter/søster/elskerinde om at søge, så han er sikker på, at stillingen ikke bliver trukket tilbage.«

Enig bestyrelse: det skal handle om kvalifikationer

Men rektor har tidligere understreget, at en ny kønspolitik ikke må skabe tvivl om, at det stadig er kvalifikationerne, der er afgørende.

LÆS OGSÅ: Rektor: Ingen diskrimination her

Bestyrelsesmedlemmerne var enige om, at handlingsplanens formål må være at få flere kvalificerede ansøgere på banen. Derfor blev det på bestyrelsesmødet foreslået at brede ledelsens forslag ud, så det ikke blot er et krav om, at der skal være ansøgere af begge køn, men flere ansøgere generelt.

Forslaget fik dog ikke enstemmig opbakning. Flere bestyrelsesmedlemmer rådede ledelsen til at fastholde fokus på kønsbalancen, da kvinderne som en stor, underrepræsenteret gruppe må formodes at ligge inde med en hel del uudnyttet talent.

Plan skal iværksættes i 2014

Planen har allerede været til høring i Hovedsamarbejdsudvalget, som består af ledelsen og medarbejderrepræsentanter, og Senatet, som foruden ovennævnte grupper også består af studenterrepræsentanter.

Næste skridt bliver, at planen sendes i høring på fakulteterne i de Akademiske Råd, før idéerne samles i en egentlig ‘action plan’.

Høringsprocessen forventes at tage et par måneder, og handlingsplanen skal – i det omfang den vedtages – træde i kraft inden udgangen af 2014.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste