Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kold afvaskning til folk bag alternativ Penkowa-rapport

PENKOWA - 'Farvet og ikke baseret på foreliggende skriftlige data' - sådan bedømmer Københavns Universitets bestyrelse en kritisk rapport, som fem professorer har skrevet om Penkowa-sagen.

Først forlangte de en uafhængig undersøgelse af forskningsskandalen om Milena Penkowa med særligt fokus på rektors rolle, herefter samlede de ad to omgange henved 500 underskrifter, der støttede deres krav. Og til sidst skrev de en rapport selv – ikke en uvildig undersøgelse, men én, der skulle afdække problemer, som andre kunne undersøge til bunds.

Fembanden af professorer mener nemlig ikke, at Kammeradvokaten gjorde sit arbejde ret grundigt, da han redegjorde for Penkowa-sagen for KU’s bestyrelse i en rapport fra marts i år.

Fokus på første del

Professorerne koncentrerer sig om første del af Penkowa-sagen, der handler om rotteforsøg i Milena Penkowas afviste første doktordisputats.

Her forsøger de at dokumentere, at skandalen var åbenbar allerede fra begyndelsen, hvis KU ellers havde undersøgt disputatsbedømmernes mistanker grundigere og bekymret sig om at tjekke basale fakta om Penkowas forskning på KU og hos hendes samarbejdspartnere.

De fem professorers rapport er en delt kritik af KU’s advokat og rektor Ralf Hemmingsen, som begge får drøje hug. Ordet ‘kritisabelt’ optræder 59 gange på 56 sider brødtekst. Det er denne kritiske undersøgelse, bestyrelsen for Københavns Universitet (KU) nu har svaret på med en afvisning.

LÆS: Svar fra KU-bestyrelsen til fem professorer

Bedømmerne skulle selv have reageret

KU-bestyrelsen gør opmærksom på, at de oprindelige bedømmere af Penkowas første disputats kunne have ført en sag ved UVVU på egen hånd, men valgte at lade være.

»Et bedømmelsesudvalg der støder på mistanke om uredelighed bør gøre opmærksom herpå og om nødvendigt indberette forholdet til UVVU. Ønsker de ikke det må universitetet (in casu dekanen) søge at få belyst forholdet. Det var dette dekanen søgte at få belyst via de udenlandske eksperters ’second opinion’,« skriver bestyrelsens formand Nils Strandberg Pedersen og næstformand Claus Bræstrup.

Og bestyrelsen gentager, at den har tillid til, at Kammeradvokaten har vendt de rigtige sten.

»Vi anerkender naturligvis, at man kan anlægge sin egen vurdering af det samlede sagsforløb, men vi er af den faste overbevisning, at Kammeradvokaten har tilvejebragt et særdeles grundigt, gennemarbejdet og solidt materiale, som grundlag for de vurderinger og beslutninger, bestyrelsen har truffet.«

Ministeren skal forsvare sig i Folketinget

Penkowa-skandalen har efterhånden udviklet sig til en slags stillingskrig med på den ene side universitetsbestyrelsen og rektor og på den anden de kritikere, som ikke accepterer at sagen nu primært er et spørgsmål om at få tygget Penkowas forskning igennem og udredt, hvor meget der er til at stole på.

Men på Christiansborg forsøger oppositionspolitikere at åbne en ny front ved at trække Videnskabsministeriet ind i sagen. Onsdag den 18. maj er videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) kaldt i åbent samråd for at svare på spørgsmål om sin og forgængeren Helge Sanders rolle i sagen og dens opklaring.

Sahl-Madsen har tidligere på sin side forsøgt at anbringe aben på Københavns Universitet. Efter Universitetsavisens oplysninger ønskede hun rent ud, at KU’s bestyrelse skulle have fyret rektor Ralf Hemmingsen for hans fejlskøn om Penkowa. Da bestyrelsen var uenig, reagerede ministeren ved at sætte KU under skærpet tilsyn – hvilket stort set er uden fortilfælde i den danske universitetsverden.

Nu er det ministerens tur til at stå for skud.

chz@adm.ku.dk
.

Seneste