Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Kommunen hjælper hjemløse studerende

UNGDOMSBOLIGSTRATEGI – København kommer til at mangle 3.000 boliger i 2025. Nu vil Københavns Kommune sikre sig, at unge studerende ikke står uden tag over hovedet.

Københavns Universitet og byens øvrige uddannelsesinstitutioner tiltrækker mange unge tilflyttere. Når antallet af optagne studenter stiger, bliver der naturligvis brug for flere boliger. Noget må der ske, hvis Københavns Kommune skal kunne huse de nye hoveder.

Derfor har kommunen nu fremlagt den nye ungdomsboligstrategi med fem konkrete mål.

Det er flere initiativer i spil. Der er både nybyggeri af boliger og kollegier i sigte. Det mest opsigtsvækkende af initiativerne må være Copenhagen Campus, som ’skal tilbyde et stærkt integreret botilbud, der kombinerer unikke bokvaliteter, varige fællesskaber og en bred vifte af services’. Copenhagen Campus vil blande ungdomsboliger, forskerboliger og seniorforskerboliger.

Udnyt boligmasserne

Politikerne har fundet ud af, at de studerende som regel er short of cash, og derfor kan lejligheder i udsatte boligområder blive attraktive for unge, hvis kommunen tilbyder huslejereduktion. En win-win situation for både studerende og for de boligområder, hvor de unge vil blive en positiv ressource.

Selv om der er udsigt til mangel på ungdomsboliger, er der på den anden side en del boliger, der enten står tomme eller som ikke tilfredsstiller beboernes behov. Der mangler fx lejligheder, der kan rumme familier. Ledige ældreboliger skal kunne udlejes til yngre, og ved at bygge nye familieboliger, frigives mindre boliger til de husvilde unge.

For at gøre boligmarkedet let at overskue, har kommunen oprettet en hjemmeside, der skal levere målrettet information til de unge, der vil flytte til København. Hjemmesiden skal tilbyde en grundig introduktion til boligmarkedet og opdateres løbende.

Se Københavns Kommunes site om ungdomsboliger her.

Seneste