Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Konfliktmøde for studerende: Lockoutens Hvem Hvad Hvor

Storkonflikt 2018 — Får jeg stadig SU under en lockout? Hvad betyder en aflyst eksamen for mit forløb? Og hvad med mit studiejob? Reportage fra Studenterrådets stormøde om konflikten

Det er en grå tirsdag. Det har støvregnet hele dagen, og på KU’s Center for Sundhed og Samfund sjasker studerende rundt i vamsede striktrøjer. Efter at overenskomstforhandlingerne er brudt sammen, er der både varslet strejke og en efterfølgende lockout, der betyder, at unihverdagen – for første gang i flere årtier – kan blive alvorligt påvirket af en arbejdsmarkedskonflikt.

På KU holder Studenterrådet stormøder om storkonflikten for at forsøge at forklare de studerende hvad der er op og ned, og hvilke konsekvenser den kan få for deres eksaminer og SU. 13. marts finder det første af en række møder sted på det gamle kommunehospital.

I den store glasbygning hvor mødet skal holdes, er der spredt pamfletter ud på alle borde. De er lilla og har et billede af lockout-minister Sophie Løhde, der giver thumbs up.

Det er ikke sikkert, at jeg har nogle gode svar til jer

Anni Søborg, vicedirktør for uddannelse

Da klokken slår 12, strømmer et stort hold småsludrende studerende ud af den forelæsningssal, der om lidt danner ramme om stormødet. Langsomt dukker små hold af nye studerende med fyldte kaffekopper og madpakker under armen op og begynder at fylde auditoriummet igen. Ved katederet står en lille forsamling og forsøger at få projektoren til at virke.

Ingen drejebog

Klokken bliver 12.15, og studenterrådets forperson Amanda Büchert stiller sig op og maner til ro. Sammen med tillidsrepræsentanten for det videnskabelige personale Anders Milhøj og vicedirektør for uddannelse Anni Søborg vil Studenterrådet forsøge at besvare alle de spørgsmål, som de studerende sidder med.

Anni Søborg får ordet.

»Det er ikke sikkert, at jeg har nogle gode svar til jer,« siger hun som noget af det første.

Hverken studerende, ansatte eller ledere på universitetet har erfaring med at stå midt i en mulig lockout-situation, og derfor er der ikke nogen drejebog at handle efter. Anni Søborg har taget sin studentermedhjælper Emil med. Han har til opgave at skrive alle dagens spørgsmål ned, så KU efterfølgende kan sende spørgsmålene videre til Moderniseringsstyrelsen og bede om konkrete svar på dem. Emil har en travl time foran sig.

Anni Søborg fortæller, at KU er ved at oprette en temaside på intranettet. Temasiden om overenskomstforhandlingerne kommer til at indeholde alle de informationer, som ledelsen sidder med; svar på de studerendes spørgsmål og muligheden for at stille nye.

»Jo flere spørgsmål jeg tror jeg kender svaret på, jo flere spørgsmål dukker op,« indrømmer Anni Søborg, men kommer også med et konkret råd til de studerende: Fortsæt som normalt.

Der er varslet strejke fra den 4. april og lockout – som direkte vil omfatte KU – fra den 10. april, men begge datoer kan udskydes to gange to uger, altså med samlet set 28 dage.

Mange ubesvarede, men gode spørgsmål

Anni Søborg åbner for spørgsmål, og hurtigt ryger der en skov af hænder i vejret. Det første spørgsmål kommer fra en bachelorskrivende studerende.

»Hvis min vejleder bliver lockoutet, udskydes afleveringsdatoen så?« spørger han.

Anni Søborg slår, næsten undskyldende, ud med hænderne og svarer, at hun ikke ved det. Men ‘det er et godt spørgsmål’, og det bliver noteret og taget med videre, forsikrer hun. Lederne sidder og afventer hvordan de selv skal håndtere en eventuel lockout: Om de fx skal sørge for at adgangskortene ikke virker, så man er fysisk udelukket fra universitetet eller om man skal lade de ansatte, der ikke er organiseret/organiseret i en gul fagforening, komme ind.

Spørgsmål 2 fra salen: Kan man få dispensation, hvis en eksamen må aflyses? Igen er ‘spørgsmålet godt’ – og svaret usikkert, selv om Anni Søborg siger, at hun ikke kan forestille sig andet.

Eksaminer, SU, erstatningstimer

»Får vi stadig udbetalt SU under lockout?« lyder et tredje spørgsmål, der får salen til at spidse øren.

Automatiseringsgraden af SU-systemet gør, at det næsten er sikkert at SU’en bliver ved med at tikke ind til lønningsdag, lockout eller ej, men hvis man skal have behandlet eller ændret noget, kan det godt gå hen og blive en mager måned.

Hænderne bliver ved med at ryge i vejret, og Anni Søborgs notarius Emil har travlt ved tasterne – spørgsmål fire, fem, seks, syv, otte og ni bliver fyret afsted – og hver gang er det svært at give et håndfast og konkret svar.

Ledelsen er ved at få svar på om eventuelle aflyste eksaminer rykkes ind i juni eller skubbes til reeksaminerne i august, og den information kommer også op på temasiden, så snart ledelsen har den.

SUL er ikke med. Studenteransatte er kun omfattet af lockouten, hvis de er medlem af HK. DJØF og DM er ikke omfattet

Anders Milhøj

Anni Søborg mener ikke, at man kan få udvidet sit klippekort, hvis man bliver så forsinket som følge af lockout, at man opbruger sine SU-klip. Ingen ved, hvor længe en strejke vil vare. Og KU kan ikke give erstatningstimer. Sådan lyder nogle af svarene på de mange spørgsmål, de studerende rejser.

Og netop det med erstatningstimer er et af de svar, der rejser flere spørgsmål, end det besvarer. For de studerende skal jo have deres undervisning, men de ansatte har hverken arbejdstid eller timer i døgnet til, at det kan lade sig gøre. Nogle studieordninger kræver, at man møder op til undervisning et bestemt antal gange, men hvis der ikke er undervisning, er det jo svært at møde op.

DJØF, DM og SUL – forskellige regler

Anni Søborg selv skal, fordi hun er leder, komme på arbejde, selv om en lockout skulle ramme KU. Dog ved hun ikke, om hun må blive ved med at informere de studerende under lockouten, eller om det er at betragte som  ‘konfliktramt arbejde’.

De næste fem spørgsmål sendes afsted og transskriberes. En studerende fra en af de bageste rækker spørger om studenterunderviserne er en del af lockouten. Inden Anni Søborg når at svare, lyder der er bestemt ‘Nej!’ fra forrest i salen.

Anders Milhøj, der er tillidsrepræsentant for det videnskabelige personale, har siddet og fulgt passioneret med og taget noter under alle spørgsmål. Nu tager han ordet:

»SUL er ikke med. Studenteransatte er kun omfattet af lockouten, hvis de er medlem af HK. DJØF og DM er ikke omfattet,« påpeger han. Anni Søborg får lov til at uddybe.

Mødet har nu varet en halv time, og det er svært at følge med. Både spørgsmål og svar peger i øst og vest og bærer præg af, at ingen ved, hvordan en lockout ser ud på KU.

Bliver Søren Pind lockoutet?

Spørgsmål fra salen

Dog er der nogle få ting, som Anni Søborg kan gøre klart for de studerende:

Man må, uanset om man er studenterunderviser eller VIP, ikke overtage andres undervisning, men hvis man ikke er en del af lockouten, skal man i princippet møde op på arbejde og passe sit job i det omfang man kan, forklarer hun.

Derudover har de studerende altid tre eksamensforsøg, og det ændrer en aflyst eksamen ikke. Ingen vil blive snydt for et forsøg. Det eneste der kan ændre sig, er tidspunktet for eksamen.

I øjeblikket er ledelsen ved at lægge den store forkromede plan for de længerevarende konsekvenser ved en eventuel lockout. Hvis studerende ender med at blive forsinket om to eller tre år som følge af lockouten, skal de ikke straffes. Det gør Anni Søborg helt klart, inden hun overlader pladsen foran katederet til Anders Milhøj.

»Jeg er en gammel mand,« begynder Anders Milhøj.

Og Anders Milhøj, der ‘er på den gode side af 60 år’, fortæller om den sidste akademikerstrejke i Danmark. Dengang gik han i 1.g., var ikke synderligt berørt, og slap for at skrive to danske stile – denne gang er der mere på spil.

Ret vreden i den rigtige retning

»Det er uhørt at en part kan ophæve deres egne krav til lov. Den danske model giver ikke de danske arbejdsgivere vetoret for noget som helst! I det offentlige er vi oppe imod en altædende modpart,« proklamerer Anders Milhøj.

I sin grønternede skjorte og støvede blå pullover virker Anders Milhøj betryggende. Ikke én i lokalet kan være i tvivl om, at han har noget på hjerte, og at konflikten berører ham. Han siger med klar røst, at det i høj grad er de nuværende studerende, der strejkes for. Det er de studerende, der skal ud på arbejdsmarkedet under de vilkår, som konflikten giver, siger han.

I det offentlige er vi oppe imod en altædende modpart

Anders Milhøj

Som Anders Milhøj når igennem de første par slides af sit powerpoint show bliver oplægget mere teknisk. Selv om noget af it-personalet ikke er omfattet af lockouten, anbefaler han de studerende, at downloade alle de dokumenter, de ved, at de skal bruge fra KUnet inden den 4. april.

Tjenestemænd, ledere og medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening er ikke omfattet af en eventuel konflikt, men når så mange undervisere rammes af en lockout, bliver de studerende også de facto lockoutet. Administrationen, betjentene, rengøringsfolkene og it lockoutes også.

I løbet af oplægget afbrydes Anders Milhøjs hurtige talestrøm flere gange af spørgsmål og forvirret småsnak. Hans mere tekniske gennemgang afsluttes af en opfordring til at støtte og vise solidaritet med de offentligt ansatte, deltage i demonstrationer og rette vreden – ikke mod de universitetsansatte, men – mod staten.

Uden for auditoriet tripper et hold studerende for at komme ind til undervisning. Amanda Büchert, Studenterrådets forperson, runder af og takker de fremmødte. Inden hun lukker alle ud i regnen igen, lyder et sidste spørgsmål fra bagest i salen:

»Bliver Søren Pind lockoutet?«

Spørgsmålet høster grin fra salen, mens de studerende pakker madpakker ned og drikker den sidste rest nescafé fra deres lyserøde papkrus. Det kan godt være, at der kun var få klare svar til dagens arrangement, men i det mindste er man ikke alene om ikke at ane, hvad der skal ske, og det er alligevel en form for trøst.

Seneste