Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Konkurrence om udbygning af Panum skudt i gang

NYBYGGERI - Projektkonkurrencen om udbygningen af Panum er begyndt. Visionen er, at Panum skal åbne sig mod byen

Den 3. juni blev konkurrencen om udbygningen af Panumkomplekset, der huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, skudt i gang. Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen har udskrevet den internationale projektkonkurrence, der skal give gode bud på, hvordan den 35.000 kvadratmeter store udbygning skal se ud.

»Med udbygningen af Panum får vi mulighed for at tage et vigtigt skridt inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Det skal bidrage til, at vi også i fremtiden kan være i international front og få bugt med store folkesygdomme som kræft, allergi og sukkersyge,« siger rektor Ralf Hemmingsen.

Det primære sigte er opførelsen af tidssvarende laboratorier, men nybyggeriet kommer også til at rumme auditorier og undervisningslokaler. Udbygningen skal integrere de nuværende markante bygninger og åbne Panum mod byen omkring sig. Pengene til byggeriet er øremærket til formålet.

Respekt for byen
I konkurrenceprogrammet er der lagt op til et byggeri af høj byarkitektonisk værdi – byggeriet skal passe ind i byen, og især i lokalområdet.

Som led i konkurrencen skal deltagerne udarbejde en plan for hele Panum-området, hvor der skal skabes bedre grønne uderum, offentlige passager og en livlig og åben plads. Udbygningen bliver tænkt ind i sammenhæng med de overordnede planer om at gøre store dele af Nørrebro til en vidensbydel.

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet lægger i konkurrenceprogrammet vægt på, at nybyggeriet skal repræsentere det bedste inden for bæredygtigt byggeri, og huset skal blandt andet understøtte og fremme miljørigtig adfærd.

Syv teams konkurrerer
»Som bygherre er vi meget spændte på at se, hvordan arkitekterne og tegnestuerne vil løfte opgaven. Det bliver især interessant at se, hvordan de får vores ønsker om bæredygtigt byggeri forenet med Københavns identitet og det nære lokalmiljø,« siger vicedirektør Connie Barfod fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, som også er formand for dommerkomiteen.

Vinderen af projektkonkurrencen bliver fundet i begyndelsen af 2011, og det nye Panum forventes at kunne slå dørene op i slutningen af 2014.

Syv danske og internationale teams af arkitekter og ingeniører er udvalgt som totalrådgivere til at give deres bud på det nye Panumbyggeri. Buddene ventes i hus senest den 29. september 2010.

Se sammensætningen de syv teams
Læs mere om udbygningen – se konkurrenceprogrammet som pdf
Find mere information på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside

Seneste