Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Konservativ kandidat vil skabe fantastiske campusmiljøer

UNIVALG 2014 - Fem skarpe til Konservative Studerendes spidskandidat Svend Erik Garbus.

Mine mærkesager

»For os konservative studerende er det en mærkesag at få brudt Studenterrådets monopol på studenterpolitik; at få skabt nogle fantastiske campusmiljøer på hele KU; og så vil jeg arbejde for dialog og tillid mellem studerende og ledelsen i modsætning til Studenterrådets strategi med blokader og aktivisme.«

»Jeg er til enhver tid modstander af blokader, og ingen studerende skal på noget tidspunkt have blokeret sin undervisning på et universitet.«

De største problemer er …

»At opretholde fagligheden i undervisningen samtidig med, at de studerende skal hurtigere igennem deres studier.«

»Desuden har vi fået det problem på KU, at vi nærmest er bagefter med at implementere fremdriftsreformen, fordi vi kom for sent i gang. Det skyldes igen Studenterrådets strategi med at bruge tid på aktivisme og blokader. De spildte fem måneder på at stå og hoppe på Frue Plads, mens hverken studerende eller studienævn blev klædt ordentligt på til at magte opgaven med at implementere reformen. Derfor er processen nu forsinket.«

»Jeg er ikke den store tilhænger af fremdriftsreformen, jeg er bare mere realistisk: KU har fået en bunden opgave, som vi skal løse.«

Sådan ser jeg reformerne

»De studerende fik også demonstreret så meget over SU-forringelserne, at politikerne nu ikke tør pille ved den. Det affødte så fremdriftsreformen, som efter min mening er reformen fra Helvede. Den låser os som studerende, og som konservativ er jeg imod alt, der tager valgfriheden fra os. Jeg vil hellere flytte midler fra SU over til uddannelserne, hvis jeg skulle vælge.«

»Hvad angår regeringens krav til dimensionering af universiteternes uddannelser mener jeg, at den er endt med at blive opskriften på kaos, for den bærer præg af, at man har skullet lave den hurtigt, uden at studiemiljøerne har fået lov til at deltage i processen. Men jeg er delvist enig i, at man skal regulere optaget til uddannelserne efter efterspørgslen på arbejdsmarkedet.«

Stem på mig fordi …

»Jeg vil gerne være med til at repræsentere det brede alternativ. Vi har mange opstillede, som ikke stemmer borgeligt partipolitisk. Men vi vedkender os, at vi er borgerlige i vores holdninger i modsætning til Studenterrådet, som ofte prøver at skjule, at de er venstreorienterede.«

»Desuden er jeg en af de eneste kandidater fra ’de våde fakulteter’.«

Mit første budskab til bestyrelsen

»Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gerne invitere hele bestyrelsen på en øl på min campus, Frederiksberg, for at vise, hvordan et suverænt studiemiljø ser ud, som jeg gerne vil være med til at udbrede til resten af KU. Det bygger på tillid til og inddragelse af de studerende, og jeg tror, at vi på Frederiksberg Campus får lov til meget mere og har mere medbestemmelse i studienævnene end andre steder på KU.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste