Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Konstruktiv kritik på Antropologi: Den studerende som forelæser

DEBATINDLÆG - Antropologistuderende vil 'tage faget tilbage', bruge det og dele deres viden med hinanden i nyt inititiativ: Den studerende som forelæser.

Det er sparetid på instituttet. Også på Antropologi spares der markant på vores undervisning. Vores undervisere skal nøjes med en tredjedel mindre forberedelsestid – og det kommer til at gå ud over kvaliteten af vores uddannelse. Men faktisk står det allerede dårligt til med vores faglige selvforståelse. Det skal der gøres noget ved.

Vi er lige startet på uddannelsen – og allerede nu kan vi mærke, at det enormt teoritunge første studieår tager motivationen fra mange.

Underviserne på seminarerne har rigtig mange gode intentioner om at styrke de studerendes selvforståelse ved for eksempel at sende os på feltarbejdsprojekter – men der er ikke tid til at evaluere på dem. Og hvordan skal vores undervisere egentlig udtænke alle disse nytænkende læringstiltag, når de knap nok har tid til at læse dagens tekster?

»Vi kritiserer besparelser og forringelser af vores undervisningskvalitet, som bevirker at den faglige selvtillid svækkes – det forårsager demotivation og frafald«

Det er et rigtig stort problem at vi så sjældent får brugt vores faglighed, og når vi så gør det, ikke kan få ordentlig feedback. Hvordan kan vi nogensinde finde ud af om vi har forstået det rigtigt? Denne generelle usikkerhed over vores faglige kunnen bevirker at mange studerende føler at de egentlig ikke ved, hvad de kan bruge studiet til. Det er super demotiverende.

Der er behov for at styrke de studerendes faglige selvtillid og vise, at alle sidder inde med værdifuld viden. Vi skal tage faget tilbage – bruge det og dele vores viden med hinanden.

Derfor er vi, en gruppe antropologistuderende fra første semester, gået sammen om at skabe et aktør-rum. Det gør vi med en ny række faglige arrangementer, som vi kalder Den studerende som forelæser.

Det politiske motiv er klart: vi kritiserer besparelser og forringelser af vores undervisningskvalitet, som bevirker at den faglige selvtillid svækkes – det forårsager demotivation og frafald.

»Der er behov for at styrke de studerendes faglige selvtillid og vise, at alle sidder inde med værdifuld viden«

Idéen er, at de studerende én gang om måneden bliver inviteret til at holde og høre oplæg om et specifikt emne eller tema, som viser fagets aktualitet og anvendelse – og hvor spændende det er! Alt dette leveret af studerende, til studerende. Vi ved – og kan – rigtig meget.

Det første arrangement handler om cases fra 3. semesters-studerendes feltarbejde, og
foregår tirsdag den 13. december kl. 16.00 i Etnografisk Eksploratorium. Der er gløgg og æbleskiver. Arrangementet støttes af Antropologisk Fagråd og Studenterrådet på KU.

Vi inviterer alle antropologistuderende til at komme, deltage og støtte op.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste