Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kontorfunktionærer er en mangfoldig gruppe

PRÆCISERING - Vi bragte i den seneste trykte avis en statistik med gennemsnitslønnen for en række personalegrupper. Gruppen med betegnelsen kontorfunktionær er dog yderst sammensat med forskellige lønforhold.

»Så meget tjener jeg altså ikke!«

En HK-tillidsrepræsentant har de seneste tid haft travlt med at svare på spørgsmål fra medlemmerne efter den trykte udgave af Universitetsavisen bragte et stort tema om lønforholdene på Københavns Universitet i det seneste nummer, der udkom den 30. september.

LÆS: Lønkløften mellem ledelse og ansatte vokser

En del HK´ere kunne ikke få beløbet på deres egen lønseddel til at stemme med beløbet for personalegruppen kontorfunktionærer i lønstatistikken i avisen, og det er der måske to grunde til.

Glemmer pensionen

Ifølge HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand er den ene mulige forklaring, at de ansatte ofte glemmer, at en del af lønnen udgøres af pension og altså ikke bliver udbetalt.
Pensionsbidraget er på 15 procent for HK´ernes vedkommende.

Den anden forklaring er, at gruppen af kontorfunktionærer er yderst sammensat.

Den dækker over alt lige fra afdelingsledere med en gennemsnitlig løn på 483.000 kroner, kontorfuldmægtige, regnskabsmedarbejdere, sekretærer og de lavestlønnede indenfor gruppen, kontorassistenterne, der i gennemsnit tjener 339.629 kroner.

Det er muligt for de løn-interesserede selv at søge efter flere lønninger på Finansministeriets Forhandlingsdatabase, der indeholder data for lønningerne i staten.

Klik her for adgang til Forhandlingsdatabasen.

Hvis du ønsker at søge efter lønninger specifikt på Københavns Universitet, skal du vælge hovedkonto 192201.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste