Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kritik af gigantgave til Sund

Provinsens proteinforskere undrer sig over at Novo Nordisk Fonden gav 600 millioner kroner til nyt center på KU uden andre fik mulighed for at konkurrere om pengene. Dekan Ulla Wewer og fondens direktør Gert Almind afviser kritikken

600 millioner kroner er rigtigt mange penge, også i forskningsverdenen.

Faktisk svarer det til det samlede beløb staten har afsat til investeringen i infrastruktur på forskningsområdet de næste tre år. Det har derfor skabt røre blandt provinsens proteinforskere at Novo Nordisk Fonden for nyligt donerede dette kæmpebeløb til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet til at oprette »The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research«

Forskerne ønsker samstemmende KU tillykke med pengene, men de undrer sig over at de ikke har haft mulighed for at konkurrere om at få del i midlerne. »Forskningsrådet og politikerne har meldt ud at der skal være mere konkurrence om pengene til forskning, og det er fair nok. Ud af det blå kommer der pludselig en bevilling som uddeles uden nogen form for konkurrence eller evaluering. Det ærgrer mig at vi ikke har fået mulighed for at spille med, og det er min personlige holdning at almennyttige fonde har en forpligtigelse til at fordele midlerne efter normale procedurer,« siger Poul Henning Jensen, professor og institutleder på Medicinsk Biokemi på Aarhus Universitet.

Ændrer konkurrencen
Peder Thusgaard Ruhoff, institutleder på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet, ærgrer sig også over at universitetet ikke fik mulighed for at byde, da proteinforskning er et af instituttets kerneområder. Han forventer dog at kæmpegaven bliver til gavn for det samlede danske forskningsmiljø, og det resulterer i øget samarbejde på tværs af universiteterne.

»Vi har klart noget at byde ind med, men fonden har pengene og bestemmer suverænt. Det ændrer helt klart konkurrencesituationen at der kommer en stor ny spiller. Der er en klar risiko for at KU vil rekruttere nogle af vores dygtigste folk,« siger han og gør opmærksom på at den tyske professor Matthias Mann, der skal være en af fem nye forskningschefer på KU´s nye proteincenter, faktisk var med til opbygge centret på Syddansk Universitet. »Men vi kaster ikke håndklædet i ringen. Der er stadig plads til andre proteinforskningsmiljøer i Danmark,« tilføjer han.

Kun et sted
Gert Almind, direktør for Novo Nordisk Fonden, mener at det kun vil være en fordel hvis de bedste danske forskere bliver samlet på det nye proteincenter.

»Centret er lavet for at tiltrække de bedste, så hvis de dygtigste fra andre steder i ind- og udland kommer til København, vil det være lykken,« siger han. Fondsdirektøren kan godt se at det havde været en mulighed at indbyde Aarhus Universitet, Syddansk eller for den sags skyld svenske universiteter til at skrive en ansøgning på lige fod med KU.

»Vi valgte i stedet efter at have rådført os med en række mennesker der har forstand på området at undersøge hvor i Norden et nyt center kunne placeres. Det var afgørende at finde ét sted og kun ét sted, da virkningen bliver for lille, hvis pengene bliver spredt ud,« siger han. Et af argumenterne for at vælge København og KU lyder at universitetet er stærkt inden for proteinforskning, netop er blevet styrket med to nye fakulteter indenfor life science, at DTU ligger i regionen, og at der er flere store medicinalvirksomheder i området der forsker i proteiner.

Offentlige millioner følger med
Oveni de 600 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden kan KU se frem til at få 80 millioner kroner fra staten. Universiteterne får nemlig et bygnings- og driftstilskud fra Videnskabsministeriet beregnet på grundlag af hvor mange eksterne midler de henter hjem til forskning. Ministeriet begynder tilmed også snart at uddele basismidlerne på baggrund af forskningsaktiviteten. Gaven fra Novo Nordisk Fonden udløser altså en stor sæk offentlige penge. Poul Henning Jensen fra Aarhus Universitet vurderer derfor at det bliver sværere for de andre proteinforskningsmiljøer at finde finansiering, og at det bliver op ad bakke at få nye forskere til Århus.

»Novo-bevillingen trækker offentlige midler med som vi dermed ikke har adgang til. Derudover kan jeg levende forestille mig at videnskabsministeren vil tænke at der ikke er brug for at satse offentlige penge på proteinforskning nu Novo Nordisk Fonden har gjort det. Den samlede pulje vi kan søge, kan dermed blive mindre,« siger han. Videnskabsminister Helge Sander (V) forstår ikke kritikken. »Jeg kan ikke se hvordan en gave på 600 millioner kroner kan skabe begrænsninger for dansk forskning. Alle andre forskere og institutioner kan jo stadig få glæde af de offentlige basisbevillinger,« siger han til Information.

Vil samarbejde
Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, er på linje med ministeren.

»Vi får med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden fuldstændig den samme medfinansiering fra Videnskabsministeriet som alle andre forskningsbevillinger. Jeg finder det meget mærkeligt hvis fonde der giver større beløb skulle behandles dårligere end dem der giver mindre bevillinger,« siger hun. Ulla Wewer mener slet ikke at det nye center skal opfattes som en trussel mod andre forskningsmiljøer. Mange af de nye forskere skal nemlig findes i udlandet og så vil centret samarbejde med andre danske proteinforskningsmiljøer. Hun peger på at professor Søren Brunak, der er en af fem nye forskningsledere, har stor erfaring med at hente udenlandske forskere til Danmark. Syv ud af de sidste ti af hans forskere på DTU, hvor han skal fortsætte på deltid, er fundet udenfor landets grænser, inklusiv en professor fra Harvard Medical School.

»Vi forventer at det nye center bliver endnu mere tiltrækkende for udlændinge, samtidig med der selvfølgelig også kommer danske ansøgere. Vi går ind for fri og åben konkurrence, og går efter de dygtigste,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste