Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kritik af uddannelsen i gastronomi og sundhed rammer ved siden af

SYNSPUNKT – Vi tager det alvorligt, at akkrediteringsrådet er bekymret over relevansen af uddannelsen i Gastronomi og Sundhed. Men vi kan berolige med dette: Vores dimittender er dygtige og efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Dansk Industri (DI) har været i medierne og sige, at mange uddannelser ikke er relevante for aftagerne. I den forbindelse har man i en del medier blandt andet peget på kandidatuddannelsen i Gastronomi og Sundhed, som er forankret ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet.

Kun få kandidater indgik i vurderingen af dimittendernes jobsituation

Ved den seneste akkreditering, som blev foretaget i 2012, fik uddannelsen en såkaldt betinget akkreditering. Der blev blandt andet stillet spørgsmålstegn ved, om Københavns Universitet i tilstrækkeligt omfang var i dialog med aftagere om sikringen af uddannelsens kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet, samt hvorvidt uddannelsens dimittender finder relevant arbejde.

Men som de ansvarlige undervisere på uddannelsen påpegede overfor akkrediteringsrådet: Da uddannelsen var relativt ny, var det et meget lille antal kandidater (blot fire personer) man baserede bekymringen på.

Københavns Universitet tager det imidlertid meget alvorligt, når akkrediteringsrådet kommer med en sådan bekymring. Derfor blev der allerede i 2012 – umiddelbart efter rapporten fra akkrediteringsrådet – foretaget en række tiltag omkring uddannelsen, der adresserede de problemstillinger, som akkrediteringsrådet påpegede. Der er således lagt et stort arbejde i at gøre sammenhængen i uddannelsen endnu bedre.

Ligeledes er der sat fokus på hele området omkring innovation og entrepreneurship, som vi mener er kvalifikationer, der er vigtige for netop denne uddannelse. Yderligere er der i forbindelse med uddannelsen nedsat et kontaktudvalg bestående af en række mulige aftagere af kandidater fra forskellige brancher, der har til formål at rådgive om, hvordan uddannelsen kan forbedres og ikke mindst bidrage til, at kandidaterne er endnu bedre forberedte på arbejdsmarkedet.

Endelig prøver de studerende også kræfter med konkrete cases undervejs i uddannelsen – og disse er oftest fremsat af fødevarevirksomheder.

Tilfredshed hos aftagerne

Baseret på disse ændringer har uddannelsen skiftet navn til Fødevareinnovation og Sundhed, som vi mener er mere betegnende for de kompetencer, som vore dimittender besidder.

Både i Universitetets overordnede aftagerpanel indenfor fødevarer, ernæring og idræt, samt i kontaktudvalget tilknyttet uddannelsen, har man udtrykt stor tilfredshed med de tiltag, der er foretaget, og samtidig har man givet udtryk for, at man er tryg ved, at der er jobs til de kandidater, der bliver uddannet.

Siden akkrediteringsinstitutionen var på besøg i 2012, er endnu 17 kandidater dimitteret fra uddannelsen. Af disse har kun tre endnu ikke været i arbejde. To af disse fordi de er færdige, men er på barsel. Nogle har endda haft et job på hånden, før de dimitterede og kun én har ikke brancherelevant arbejde. Arbejdsløsheden for førsteårs dimittender er således ikke højere end for mange andre uddannelser – som fx farmaceut, dyrlæge eller jurist.

Kompetencerne er i orden

Baseret på dette er det vores klare overbevisning, at vore kandidater har kompetencerne i orden og er af høj værdi for arbejdsmarkedet. Vi deler derfor fortsat ikke hverken DI eller akkrediteringsrådets bekymring om manglende kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet.

Tværtimod mener vi, at uddannelsen gør vore dimittender meget attraktive for arbejdsmarkedet – hvilket både de positive udsagn fra aftagerpanel og kontaktgruppe samt de opløftende tal fra dimittendundersøgelsen bekræfter os i.

Fakta:

Om uddannelsesakkreditering: Akkreditering er en metode til at kontrollere om en uddannelse, et uddannelsesudbud eller en institution lever op til en række kriterier for kvalitet.

Uddannelsesakkreditering ser på:
• Behov og relevans
• Videngrundlag
• Mål for læreringsudbytte
• Tilrettelæggelse og gennemførsel
• Intern kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

Akkreditering af danske uddannelser foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Seneste