Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kritiske økonomiske perspektiver fylder forelæsnings-salen

Økonomi — Klimakrisen skaber et behov for nye økonomiske teorier. To af dem blev drøftet på debatarrangement på SCIENCE.

Oftest er der roligt og relativt tomt på campus, når de sidste forelæsninger er afsluttet ud på eftermiddagen, men torsdag den 2. maj klokken lidt i fem om eftermiddagen begyndte folk at strømme til Thorvaldsensvej. Aftenens overskrift Environmental vs. Ecological Economy: Saving Our Environment tiltrak fuldt hus, og med over 200 deltagere sad folk på trapperne og stod langs bagvæggen for at få plads. Alle var de kommet for at høre en kritisk diskussion af den økonomiske videnskabs rolle i relation til miljø- og klimaspørgmsmål.

Arrangementet, som var stablet på benene af studerende fra Rethinking Economics og Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO) på KU, tog udgangspunkt i en kritisk tilgang til økonomi og økonomiens rolle i samfundet samt et ønske om en mere nuanceret økonomiundervisning.

Jeg har aldrig set noget lignende

Studieleder Søren Boye Olsen, Miljøøkonomi

Det hele blev indledt med en præsentation af de to økonomiske skoler miljøøkonomi og økologisk økonomi. For en del af deltagerne – der talte studerende fra både alle hjørner af KU såvel som DTU, CBS, RUC og Aalborg Universitet – var dette nye begreber, mens andre kom med allerede etableret holdning. En ting var sikkert, dette var noget folk var interesserede i, for sjældent har et enkelt arrangement på SCIENCE trukket over 200 deltagere på tværs af fagområder. Med professor og studieleder på miljøøkonomiuddannelsen Søren Boye Olsens ord: ‘Jeg har aldrig set noget lignende’.

Til at præsentere de to perspektiver var – foruden Søren Boye Olsen – Inge Røpke, Danmarks første professor i økologisk økonomi inviteret.

Miljøøkonomi arbejder overordnet set med at regne på positive og negative sideeffekter (eksternaliteter) af forskellige aktiviteter såsom produktion. Søren Boye Olsen berettede blandt andet om bevarelse af naturområder som eksempel på, hvordan miljøøkonomi bruges til at beregne, hvad der er det optimale at gøre. Miljøøkonomi betragtes som en del af mainstream økonomisk teori og er således relativt anerkendt.

Inge Røpke kommenterede senere i debatten på miljøøkonomiens anerkendelse i samfundet og pegede på, denne tilgang til vidensproduktion derfor har større indflydelse både i undervisningsregi og politisk.

Økologisk økonomi

Økologisk økonomi, derimod, er mindre udbredt. Men denne skole er måske mere end nogensinde relevant i lyset af klimakrisen og den sjette masseuddøen (den ekstremt hurtige uddøen af dyre- og plantearter). Økologisk økonomi arbejder nemlig med økonomien som en metabolisk organisme, hvor alt hænger sammen og den helt centrale faktor er energien.

Økologisk økonomi [handler] ikke kun om maksimering af nytte for mennesker

En af Inge Røpkes hovedpointer pointer var, at priser er et udtryk for magtkampe og derfor ikke kan bruges som et udtryk for en ‘sand’ værdi. Og som kontrast til den miljøøkonomiske tilgang handler økologisk økonomi ikke kun om maksimering af nytte for mennesker. Naturen spiller derimod en større rolle, og måleenheder som ecological footprint og water footprint er centrale i anskuelsen om at jorden må forblive i balance. Økonomien bør derfor arbejde inden for økologiske grænser og ikke kun for profit-og nyttemaksimering, som mainstream økonomi foreskriver.

Da debatten blev sat i gang, kommenterede Søren Boye Olsen at en af økologisk økonomis styrker er at der tages et etisk standpunkt med hensyn til naturen og fordeling af ressourcer, hvor miljøøkonomi fremstilles som mere ‘objektiv’ i sine rene pengeberegninger. Inge Røpke var hurtig til at indvende, at alle økonomiske teorier tager stilling, også miljø- og andre mainstreamøkonomer, det er dog mere implicit og dermed maskeret.

Debatten fortsatte og kunne være blevet ved meget længere, da arrangementet sluttede. Snakken fortsatte dog livligt efter arrangementet, hvor deltagerne blev hængende til forfriskninger. Meget blev sagt i løbet af de næsten to timers præsentation, men én ting lod folk til at være enige om: Debatten slutter ikke her. Forhåbentlig var dette kun startskudden på debatten om økonomi, økonomien i undervisningen, i samfundet og naturen.

Seneste