Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU aflyser undersøgelse af tilfredshed med administrationen

AFSKAFFET - Den årlige måling af de ansattes tilfredshed med administrationen aflyses i 2016 - og en undersøgelse af medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel udskydes til efteråret. Begge dele sker på grund af nedskæringerne på KU, forklarer HR.

Ledelsens på Københavns Universitet har aflyst en undersøgelse af de ansattes tilfredshed med administrationen. I samme ombæring udskyder KU arbejdspladsvurderingen (APV), der spørger medarbejderne om deres psykiske og fysiske trivsel. APV’en skal nu finde sted i oktober/november 2016.

Aflysningen og udskydelsen sker på grund af besparelserne på universitetsområdet, siger Ingrid Skovsmose Jensen, arbejdsmiljøchef i HR på Københavns Universitet.

»Det har været planen, at undersøgelserne skal løbe af stablen i marts 2016. Men da det her til efteråret trak op til besparelser på 300 millioner og risiko for større organisationsændringer samtidig med, at undersøgelserne skal udføres, så tænkte ledelsen: Er det sammenfald hensigtsmæssigt?« siger hun.

»Tidspunktet er ikke optimalt«

Fra medarbejderside kan det se ud som om, at ledelsen udskyder APV’en og aflyser undersøgelsen af tilfredsheden med administrationen, fordi man ved, at de vil give et dårligt resultat. Er det tilfældet?

»Nej, det er det ikke,« siger Ingrid Skovsmose Jensen. »Selvfølgelig vil besparelserne kunne påvirke, hvad fok svarer. Men de vil også skabe forbehold for, hvordan der vil blive fulgt op på resultaterne. Både ledere og medarbejdere vil kunne kigge tilbage på resultatet og sige: ”Jamen, det skyldes bare, at organisationen var i en særlig situation, hvor der blev sparet meget.” Det kan give mindre lyst til at følge op på resultatet.«

»Noget skulle vi fjerne« – Mette Thomassen, souschef i HR

Samtidig, siger Ingrid Skovsmose Jensen, vil en gennemførsel af undersøgelserne i marts skabe et stort pres på administrationen:

»En APV afdækker, om der er udfordringer, der skal løftes og løses af ledelsen og organisationen – og der er krav om, at finder man arbejdsmiljømæssige udfordringer, skal der laves handleplaner. Det er en stor øvelse, som sætter mange medarbejdere i gang på tværs af hele organisationen – og her er tidspunktet ikke optimalt, når vi er midt i organisationsændringer og afskedigelser.«

»Folk ville blive møgtrætte af spørgeskemaer«

En tredje grund til at udskyde APV’en er arbejdsmiljøloven, som siger, at sker der større organisatoriske ændringer, der har med medarbejdernes sundhed og sikkerhed at gøre, skal der laves en ny undersøgelse .

»Vi kunne altså risikere, at der skulle laves to APV’er på et år, og det er ikke hensigtsmæssigt. Både fordi det kræver mange ressourcer, og fordi folk ville blive møgtrætte af at svare på de samme spørgeskemaer,« siger Ingrid Skovsmose Jensen og tilføjer, at KU gør meget andet for at samle de ansatte og studerendes eventuelle utilfredshed og udfordringer med arbejdsmiljøet.

»Både ledere og medarbejdere vil kunne kigge tilbage på resultatet og sige: ‘Jamen, det skyldes bare, at organisationen var i en særlig situation, hvor der blev sparet meget.’« – Ingrid Skovsmose Jensen, arbejdsmiljøchef i HR

»Vi har jo samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg, der drøfter det her. Styrken i det system skal man ikke underkende. Og forslaget om at udskyde APV’en og aflyse undersøgelsen af tilfredsheden med administrationen har både været behandlet i Hovedsamarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøudvalget – og begge steder tilsluttede man sig ledelsens beslutning,« siger Ingrid Skovsmose Jensen.

Men hvad med tilfredsheden med administrationen?

Tilbage står et spørgsmål om undersøgelsen af de ansattes tilfredshed med administrationen. Hvorfor har man aflyst den og ikke bare udskudt den et halvt år?

»Noget skulle vi fjerne,« svarer Mette Thomassen, souschef i HR, med henvisning til de store besparelser, der er i udsigt for KU’s administration og betyder, at alle afdelinger skal kigge deres opgaver igennem og vurdere, om nogle af dem kan droppes.

Mette Thomassen siger, at netop undersøgelsen af tilfredsheden med administrationen har været den del af en målsætning i universitetets strategi om at »få mere brugerfokus i udviklingen af de administrative ydelser«:

»Vi havde kørt undersøgelsen i to år og var nået til den sidste måling, før initiativet skulle evalueres. Det er en ret stor opgave, og set i lyset af den mængde af opgaver, vi har til foråret – inklusive en analyse af hele administrationen – ja, så var det en af de dem, vi kunne fjerne,« siger Mette Thomassen.

Organisationsanalysen af hele administrationen, som venter til foråret, er en del af KU’s spareplan, som over de næste fire år skal finde yderligere 200 millioner oven i de 300, der skal være skåret i 2017.

»Vi skal kigge på samtlige administrationsområder og undersøge, om vi kan tilrettelægge organisationen mere effektivt uden at gøre tilfredsheden mindre,” siger Mette Thomassen og tilføjer, at selv om undersøgelsen af tilfredsheden med administrationen stopper, så fortsætter »målsætningen om at have brugerfokus« – blandt andet gennem interview med de ansatte og studerende i organisationsanalysen.

Dennis.christiansen@adm.ku.dk

Artikel rettet 18/12: Den oprindelige tekst fortalte, at undersøgelse af både de ansatte og studerendes tilfredshed med administrationen var aflyst. Det er forkert. Kun de ansattes undersøgelse er aflyst. Undersøgelsen af de studerendes tilfredshed med administrationens service vil blive gennemført som en del af UMV’en i marts 2016.

Seneste