Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU afslører få tilfælde af svindel

Der har stort set ikke været sager hvor studerende har snydt sig ind på Københavns Universitet, men fakulteterne vurderer at det sandsynligvis er sket

Det er nærmest ufatteligt simpelt at lave sit eget eksamensbevis på nettet, men alligevel har Københavns Universitet stort set ikke haft sager hvor udenlandske studerende er blevet afsløret i at snyde sig ind ved hjælp af falske papirer. Økonomisk Institut har på nuværende tidspunkt 100 udenlandske studerende og optager yderligere 15 per 1. september.

Det er en engelsksproget master der trækker, men alligevel har der ifølge international koordinator Peter Erling Nielsen kun været et enkelt dokumenteret tilfælde af snyd. Det var en kinesisk ansøger der tydeligvis havde kopieret eksamensbeviset som en landsmand tidligere havde brugt til at komme ind på studiet, men den gik ikke.

Peter Erling Nielsen mener ikke at svindel med eksamensbeviser er det primære problem, men derimod at mange af de udenlandske ansøgere viser sig ikke at have det nødvendige faglige niveau til at klare studierne selvom papirerne er i orden.

»De er desperate for at komme ind, men er ikke dygtige nok. De har nogle brede bacheloruddannelser i udviklingslande uden så meget økonomi, så et ægte eksamensbevis er absolut ikke nogen garanti for at du kan læse økonomi på KU, og de der har snydt sig ind, bliver helt sikkert også pillet fra ved første eksamen,« siger Peter Erling Nielsen. Han vurderer at cirka en tredjedel af de udenlandske studerende har problemer med at klare studierne.

Krav skræmmer snydere
Heller ikke på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der tilbyder en Master of International Health på engelsk, har haft tilfælde af decideret snyd. Ifølge fuldmægtig Tina Gottlieb oplever man dog ofte at ansøgere mister interessen for uddannelsen når de bliver bedt om at eksamensbeviser bliver sendt direkte fra uddannelsesinstitutionen i hjemlandet til fakultetet.

Det er fast procedure at kræve enten de originale dokumenter eller certificerede kopier af eksamensbeviser. Hvis dokumenterne stammer fra en ukendt uddannelsesinstitution, kontakter man enten institutionen direkte eller landets undervisningsministerium.

Snyd med sprogtest
Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE), der har cirka 200 udenlandske studerende, oplevede tidligere stor svindel med sprogtest og har derfor strammet op om procedurerne så alle test nu skal sendes direkte fra sprogcentret i udlandet. Ansøgeren har altså ikke længere mulighed for at fifle med sit sprogbevis inden det sendes til LIFE.

Sekretariatetsleder Anne-Grethe Routley mener ikke at det er muligt fuldstændigt at eliminere svindel, men føler at fakultetet efterhånden har opbygget en stor ekspertise i at se om eksamensbeviserne er ægte. »Vi har ikke ressourcer til at tjekke alle, så der kan godt smutte nogen igennem, og jeg kan ærlig talt ikke se hvordan det kan undgås,« siger hun.

Også Det Naturvidenskabelige Fakultet har oplevet sager omkring sprogtest. »Der har været studerende der kan dokumentere at de har taget den krævede sprogtest, men når de dukker op, kan man knapt forstå hvad de siger, så du kan godt få en mistanke om snyd,« siger fuldmægtig Lene Wolff Strandsbjerg. Hun mener at det har ryddet en del op at Folketinget i april 2005 vedtog at indføre egenbetaling for udenlandske studerende uden for EU/EØS på de danske universiteter. »Inden egenbetalingen blev indført, var der en del der blev optaget, men aldrig dukkede op på studiet, men om det skyldtes at de ville snyde sig ind i landet, er umuligt at sige,« siger Lene Wolff Strandsbjerg.

Studieinaktive skal indberettes
Ifølge Inge Bruhn Thomsen, centerdirektør i Udlændigeservice, er der omkring 100 sager årligt hvor studerende får inddraget deres opholdstilladelse fordi de ikke er studieaktive. Det er derefter op til politiet at sikre at de forlader landet. Hun understreger at der kan være mange årsager til at den enkelte ikke er gået til sine eksamener, og at der ikke nødvendigvis er tale om at vedkommende har snydt sig ind i landet ved hjælp af falske eksamenspapirer.

International koordinator Peter Erling Nielsen på Økonomisk Institut på KU har oplevet en del sager hvor udenlandske studerende har været alvorligt syge når de er kommet og derfor ikke har fulgt undervisningen. Universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner har siden den 1. februar i år skullet indberette alle studerende der ikke er studieaktive til Udlændingeservice, men det er ifølge Inge Bruhn Thomsen for tidligt at spore en effekt. »Jeg er sikker på at vi de kommende år vil se flere sager på grund af de nye regler og fordi uddannelsesinstitutionerne har strammet op da de som udgangspunkt også kun er interesserede i at have seriøse studerende,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste