Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU afviser misbrug

SVAR - Vicedirektør for HR Lisbeth Møller svarer på Akademiske Daglejeres kritik af universitetets brug af deltidansatte.

I den ideelle verden ville universitetet gerne kunne ansatte flere videnskabelige medarbejdere i faste stillinger. Men som i alle andre sammenhænge sker personaleplanlægningen ud fra en samlet vurdering af behovet, ressourcer og de overenskomstmæssige rammer.

Københavns Universitet kan ikke genkende, at der er tale om systematisk misbrug og udnyttelse af de timelønnede undervisere. Universitetet erkender imidlertid, at der er begået fejl omkring de timelønnedes løn- og ansættelsesvilkår. KU har allerede taget initiativ til, at rette op på disse – både i de konkrete sager og i forhold til den fremadrettede administration af området.

Hertil kommer, at nogle af de påtalte forhold er ændret i forbindelse med revision af aftalen om eksterne lektorer. Derudover påtales andre forhold som overenskomstparterne forhåbentligt kan nå til enighed om at ændre ved de forestående overenskomstforhandlinger.

Seneste