Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU-ansat vil stoppe at fælles pensionspenge investeres i ’beskidt’ energi

KLIMAFORANDRINGER – Hvis du er ansat på Københavns Universitet, investerer dit pensionsselskab sandsynligvis din opsparing i udvinding af olie, kul og naturgas, herunder olieudvinding fra tjæresand, dybhavet eller i Arktis. Lektor Thomas Meinert Larsen opfordrer sine kolleger til at sige fra ved den kommende generalforsamling i deres pensionsselskab.

En miljøbevidst lektor ved Københavns Universitet (KU) vil nu forhindre, at de ansattes fælles pensionsopsparing investeres i såkaldte beskidte energikilder.

Thomas Meinert Larsen, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring og medlem af netværket AnsvarligFremtid, stiller sammen med 125 andre pensionsmedlemmer forslag om at droppe klimaskadelige investeringer ved generalforsamlingerne i seks pensionsselskaber i løbet af april.

LÆS OGSÅ: mere om Ansvarligfremtid her

Det er de mest svinende og miljøskadelige olieudvindingsprojekter fra tjæresand, samt udvinding fra dybhavsboringer og i Arktis, som Meinert Larsen og de øvrige kræver, at pensionsselskaberne frasælger deres investeringer i.

Tag stilling

Stort set alle ansatte ved KU har en pensionsordning, og alle danske pensionsselskaber investerer i et eller andet omfang medlemmernes penge i kul, olie og gas, så Thomas Meinert Larsen opfordrer sine KU-kolleger til at bruge deres demokratiske ret til at tage aktivt stilling til, hvordan de ønsker deres pensionsopsparinger investeret.

En del af de KU-ansattes pensionspenge administreres af Unipension, der er fælles administration for Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD).

En opgørelse fra februar i år viser, at Unipension alene har investeret to milliarder kroner i 89 af verdens 200 største kul, olie og gasselskaber.

»Det er uforeneligt med, at vores pensionsinvesteringer skal sikre os en tryg pensionisttilværelse og en tryg fremtid for vores medmennesker, børn og børnebørn. Det er frustrerende at se, hvor meget der bliver investeret i fossil energi i forhold til grøn omstilling,« siger Thomas Meinert Larsen.

Ikke kun miljø

Han tilføjer, at det for ham ikke udelukkende handler om miljøhensyn og om at begrænse klimaforandringerne, men også om at beskytte afkastet af sin pension.

Investeringer i kul, olie og gas er nemlig økonomisk risikable, og de har været meget tabsgivende i de seneste år, påpeger han.

Højrisikable olieudvindingsprojekter fra tjæresand, samt udvinding af olie fra dybhavsboringer og fra udvinding i Arktis kræver en oliepris over 95 amerikanske dollars per tønde for at være lønsomme på grund af de høje omkostninger, men olieprisen var nede at runde 50 dollars i januar i år og ligger nu på omkring 56 dollars per tønde.

Desuden besluttede verdens ledere ved klimatopmødet i København i 2009, at Jordens gennemsnitstemperatur ikke må stige mere end to grader. Det kræver, at mindst to tredjedele af de kendte olieforekomster skal forblive i jorden, hvis det skal realiseres.

»De mindre rentable olieforekomster er derfor i umiddelbar risiko for at blive værdiløse, så det er vigtigt, at vores pensionsselskaber får afhændet investeringerne inden ‘olieboblen’ brister,« siger Thomas Meinert Larsen.

Støtte fra klimaforsker

Klimaforsker Katherine Richardson, der er professor og leder af Sustainability Science Centre ved KU, støtter, at spørgsmålet tages op på de kommende generalforsamlinger.

Den gennemsnitlige temperatur i verden er allerede steget med 0,8 grader i forhold til niveauet, før afbrændingen af kul, olie og gas tog fart, og der er ikke længere tvivl om, at menneskets afbrænding af fossile brændstoffer er synderen, siger hun.

Hun har selv nogle private midler i USA, der ikke må investeres i olie, kul og gasselskaber, og det har medført et tab.

»Jeg har gjort det af moralske grunde, men det er ikke en beslutning, jeg kan træffe på vegne af andre. Det er rigtigt at tage diskussionen, men det er ikke simpelt, for det redder ikke verden at trække sine pensionsmidler ud,« siger hun.

Ansvar gennem ejerskab

Erik Alstrup, der er formand for MP Pension og formand for Unipensions forretningsudvalg, mener ikke, at det vil gavne miljøet at sælge aktierne i olie, kul og gasindustrien.

»De vil blot blive købt af andre investorer. Vi tror i stedet på at tage ansvaret på os og aktivt udnytte vores ejerskab til at påvirke ikke bare udvindingsselskaberne, men også de energitunge virksomheder, « skriver han i et svar per e-mail.

Han afviser også, at Unipension har forholdsvis større investeringer i kul, olie og gasselskaber end andre pensionsselskaber.

Oplysningen stammer fra en rapport fra Verdensnaturfonden, som ikke tager højde for, at medlemmer af pensionskasserne i Unipension-samarbejdet er højtuddannede og helt naturligt har væsentligt større pensionsformuer end faggrupper med et lavere lønniveau, påpeger han.

»Fakta er, at pensionskassernes investeringer er undervægtede i både kul, olie og gas, og at kasserne investerer over dobbelt så meget i verdens 100 mest bæredygtige selskaber som i fossile selskaber,« skriver Erik Alstrup.

Ingen løfter

Han vil ikke love at lytte til medlemmernes ønske, hvis et flertal på generalforsamlingen stemmer for at opgive investeringer i olie, kul og gas.

Ifølge lov om finansiel virksomhed er det bestyrelsens ansvar at fastlægge investeringsstrategien, og ansvaret kan ikke overgives til generalforsamlingen, forklarer han.

»Vi anerkender, at der er medlemmer, som ikke ønsker investeringer i fossile brændsler, og vi vil derfor igangsætte en analyse, som skal afdække mulighederne for at kunne tilbyde en fond, der ikke blot er uden kulselskaber, men helt fossilfri,« skriver Erik Alstrup

clba@adm.ku.dk

Seneste