Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU beskyldes for brugerbetaling

Studerende må betale op til 60.000 kroner for at tage en international uddannelse på Københavns Universitet under det prestigefyldte EU-program Erasmus Mundus. KU afviser at have gjort noget ulovligt

Det kan være en dyr fornøjelse at tage en international uddannelse på Københavns Universitet (KU) selvom det klart står i reglerne at universiteterne ikke må opkræve brugerbetaling fra studerende samtidig med at de modtager et taxametertilskud fra staten. Alligevel betaler 71 studerende en såkaldt konsortieafgift for at tage en mastergrad på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU under det internationale Erasmus Mundus-program.

Konsortieafgiften er på cirka 33.000 kroner for EU-borgere og cirka 60.000 kroner for studerende der kommer fra lande udenfor EU. Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har alle under valgkampen sagt at de vil af med den omstridte egenbetaling som også andre danske universiteter praktiserer. Sagen har givet regeringen et stort forklaringsproblem da videnskabsminister Helge Sander lovede at betalingen for at gå på de internationale linjer ikke ville ramme de danske studerende da man præsenterede Erasmus Mundus-projektet i 2006. Han har derfor bedt rektorerne redegøre for hvorvidt universiteterne opkræver en egenbetaling når regeringen lovede det stik modsatte.

Umulig situation

Men John Edelsgaard Andersen, chef for Det Internationale Kontor på KU, kan dokumentere at KU/LIFE har informeret Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet om sin praksis senest per brev i marts i år. Der er også afholdt et dialogmøde mellem ministeriet og universiteterne den 8. maj, så embedsmændene i ministeriet har været vidende om fremgangsmåden. Problemet er at mens det er ulovligt at opkræve en brugerbetaling i Danmark, er KU´s samarbejdsuniversiteter i blandt andet Holland og Storbritannien hvor en del af Erasmus Mundus-uddannelsen foregår, forpligtet til at opkræve en betaling af de studerende. »Vi har forklaret ministeriet at vi blot har forsøgt at finde en måde at kombinere de to uforenelige lovgivninger. Vi står i en umulig situation fordi vi bliver presset af regeringen til at indgå i flere internationale samarbejder samtidig med at lovgivningen ikke er på plads,« siger John Edelsgaard Andersen. KU og Rektorkollegiet har derfor også opfordret videnskabsministeren til at finde en varig løsning i form af en lovændring der garanterer at alle danske studerende der kommer ind på en Erasmus Mundus-uddannelse for eksempel, automatisk får et udenlandsstipendium så de ikke selv skal betale.

Brugerbetaling uanset hvad

John Edelsgaard Andersen afviser at det er KU der har opkrævet en brugerbetaling fra de studerende under Erasmus Mundus-programmet. De samlede 2,8 millioner kroner som de 71 studerende har betalt, er nemlig sendt direkte til konsortiet bag Erasmus Mundus-programmet. Det er en slags klub for de deltagende universiteter, og KU har blot formidlet kontakten. Flere politikere har været ude at kræve at universiteterne skulle give de studerende pengene tilbage, men ifølge John Edelsgaard Andersen er konsortiet det rette sted at sende et eventuelt tilbagebetalingskrav til.

Han erkender at KU har modtaget et taxametertilskud fra staten for de 71 Erasmus Mundus-studerende samtidig med at man har formidlet en konsortieafgift. Han understreger at ingen studerende ved KU er tvunget til at betale for en ren dansk uddannelse. De uddannelser der udbydes som Erasmus Mundus-eliteuddannelser kan også fås helt uden nogen form for betaling som rene danske uddannelser. Konsortieafgiften dækker ydelser ud over det der tilbydes for taxameteret i en ren dansk uddannelse. Og ikke én krone af de studerendes egenbetaling går til at betale for det samme som taxametret dækker. KU har derfor ikke fået betaling to gange og dermed også overholdt universitetsloven, argumenterer han. Pia Mejdahl Daugbjerg, formand for Studenterrådet på KU, er enig i at Videnskabsministeriet og Helge Sander er de rette at skyde på i denne sag og ikke universiteterne da disse har informeret ministeriet om problemet. »Vi er ligeglade med om det kaldes en konsortiefgift, en studieafgift eller noget helt tredje. Det er brugerbetaling, og det er uacceptabelt da prisen forhindrer folk i at få den uddannelse de gerne vil have,« siger hun. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Universitets- og Bygningsstyrelsens direktør Jens Peter Jacobsen.

Seneste