Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU bliver sat under skærpet tilsyn

POLITISK INDBLANDING - I skarpe vendinger slår videnskabsministeren fast, at hun ikke er enig med KU's bestyrelse i, at universitetet har håndteret Penkowa-sagen korrekt. Københavns Universitet kommer nu under skærpet tilsyn.

Efter at have læst den korte udgave af Kammeradvokatens redegørelse om KU’s forvaltning af Penkowa-sagen og lyttet til KU-bestyrelsens egen vurdering, giver videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) nu sin kommentar.

Det er stærk tobak.

Uenig med KU-bestyrelse

»Det har været fremført, at der har fundet nepotisme sted i KU’s håndtering af “Penkowa-sagen. Det har Kammeradvokaten vurderet, ikke er tilfældet. Kammeradvokaten fastslår endvidere, at der ikke er foregået noget ulovligt, som pligtmæssigt skal føre til afskedigelse af rektor,« skriver ministeren i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

»Jeg har også bedt om bestyrelsens vurdering af sagens håndtering på KU. Bestyrelsen har over for mig udtrykt, at den ikke kunne have håndteret sagen anderledes, end tilfældet har været.«

»Jeg er ikke enig i bestyrelsens vurdering. Jeg mener, der undervejs i sagens forløb er sket en række fejlskøn, som en ansvarlig bestyrelse må forholde sig til. Jeg efterlades med indtrykket af en mangelfuld opfølgning, hvilket giver mig anledning til at rette en meget alvorlig kritik mod KU’s bestyrelses håndtering af sagen.«

LÆS: Hvad bestyrelsesformanden sagde om Kammeradvokatens redegørelse.

Skærpet tilsyn

Københavns Universitet bliver nu sat under såkaldt skærpet tilsyn, indtil videnskabsministeren vurderer, at forholdene er bragt i orden. Det fremgår ikke, hvad der skal til, før dette ifølge ministeren vil være sket. Charlotte Sahl-Madsen erklærer også, at hun vil tilse, at ’tilliden til KU’ bliver genoprettet. Det skal ske i tæt dialog med bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Ministeren forbeholder sig også ret til som tilsynsmyndighed at følge op på ‘yderligere kritiske forhold’. Men om hun dermed mener, at der faktisk er grund til yderligere kritik af KU, eller om hun blot helgarderer sig ved at tage eventuelle sorger på forskud, fremgår ikke af dagens pressemeddelelse.

KU skal dog ikke regne med at få sig en helt ny bestyrelse, for så langt vil ministeren ikke gå:

»Der er ikke grundlag for at afsætte bestyrelsen. Det kræver, at der er sket et egentligt lovbrud eller at selve videreførelsen af KU er i fare. Det er ikke tilfældet her,« skriver hun.

chz@adm.ku.dk

Seneste