Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU del af nyt sundhedsteknologisk forskningscenter

SAMARBEJDE – Københavns Universitet skal udvikle ny sundhedsteknologi, der kan følge patienter med fx depression i dagligdagen og samtidig skabe erhvervsmæssig vækst i samarbejde med tre andre parter.

Københavns Universitet (KU) skal sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Region Hovedstaden og Københavns Kommune fremme udviklingen af ny teknologi til patienter med kroniske lidelser.

Centret har fået navnet Copenhagen Center for Health Technology (CACHET). Det får en basisbevilling på 30 millioner kroner, hvoraf KU betaler en fjerdedel. Målet er at forske i sundhedsteknologi i et tæt samarbejde imellem parterne.

»Der er allerede et samarbejde mellem DTU og KU på uddannelsesområdet – inden for fx sundhed og it og med medicoingeniøruddannelsen – men indtil nu har der ikke været noget formaliseret samarbejde. Det har vi nu med CACHET,« siger direktør Jakob Bardram for CACHET.

tager fat i problemstillinger på hospitalerne

Ifølge Jakob E. Bardram er Københavns Kommune og Region Hovedstaden oplagte partnere, fordi de har behov for at udvikle teknologien og de ideer, de arbejder med:

»CACHET tager udgangspunkt i de problemstillinger, som hospitalerne under regionen i forvejen arbejder med og i kommunens sundheds- og omsorgsforvaltning,« siger Jakob E. Bardram.

Imellem parterne er der allerede gang i forskningsprojekter. Det nye er, at projekterne får en fælles ramme for disse projekter, og at kommunen og regionen involverer sig direkte.

Skal følge borgerne og starte nye virksomheder

CACHET er ikke kun til for patienter, men også for at skabe erhvervsmæssig vækst.

»Da vi åbnede centret gjorde vi det klart, at vi har to formål. Det ene er at være til gavn for behandlingen af patienter og af hensyn til sundhedsvæsenet,« siger Jakob Bardram og fortsætter:

»CACHET har også fokus på at inddrage virksomheder, på innovation og på at starte virksomheder, og centret er forankret under Region Hovedstadens Afdeling for Erhvervsudvikling,« siger han.

CACHET skal endvidere fokusere på det, man på centret kalder for ‘personaliseret sundhedsteknologi’.

»Det står for sundhedsteknologi, der ikke hører hjemme på hospitalerne, men som følger borgeren i dagligdagen og bliver brugt til at forebygge og følge op med ved fx depression,« siger Jakob Bardram.

KU og DTU får hver sin rolle at spille i udviklingen af den personlige sundhedsteknologi:

»DTU har som udgangspunkt ansvaret for den teknologiske forskning, mens Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Sund) på KU skal sikre den kliniske evidens for den teknologi, som vi udvikler, og det kalder vi for ‘evidensbaseret teknologisk forskning’,« siger Jakob Bardram.

anfj@adm.ku.dk

Seneste