Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU Derude: Studiemiljø i dvale

De studerende på Statskundskab, Sociologi og Antropologi er gået fra små og nære miljøer til nu at være en del af et større, tværfagligt, men også mere uoverskueligt studiemiljø. Kunsten er nu at genskabe de små faglige miljøer uden at isolere fagene fra hinanden

Det alsidige fusionskøkken i Delikantinen trækker folk til med grøntsagsrösti, wraps, en solid salatbar og dagens varme retter. Og samtalerne i de hyggelige små kælderrum i forlængelse af kantinen er også en fusion af fag og folk.

Men hvordan fusionerer man en række små og nære studiemiljøer til et større tværfagligt studentermiljø? Det spørgsmål har studerende og ansatte på Center for Sundhed og Samfund (CSS) arbejdet med efter udflytningen til Kommunehospitalet sidste sommer.

En gruppe studenterpolitikere på CSS har selv taget initiativ til at danne det såkaldte Kuppeludvalg hvis formål er at få løst de problemer der opstår når 4.500 studerende skal flytte sammen samt at fremme et godt studiemiljø.

Statskundskabsstuderende Sara Rendtorff-Smith har været med i Kuppeludvalget indtil for nylig. I starten har arbejdet mest af alt handlet om at få tilkæmpet sig mere plads til de studerende, forklarer hun.

Og selv om de studerende har fået flere læsepladser og flere kvadratmeter til studenteraktiviteter overalt på CSS, så er Sara Rendtorff-Smith ikke helt tilfreds.

»Rent socialt er CSS endnu ikke nogen succes. Studiemiljøet kører overhovedet ikke endnu. Rent praktisk er der sket det at folk kom fra nogle små miljøer hvor alle kendte hinanden til at de nu træder ind på lange gangarealer hvor de sjældent kender de andre der færdes der.

Der er ikke opstået nogle knudepunkter svarende til dem der var i de små, lokale studiemiljøer,« siger Sara Rendtorff-Smith der er aktiv i Statsrådet og Kantineudvalget på CSS.

Kopirum er mødested
Mødestederne er først og fremmest de to kantiner, den fælles fredagsbar, Kommunen, og så det berygtede kopirum i kælderen i bygning 2 hvor køen til de tre kopimaskiner nemt kan udvikle sig til et socialt samlested af de bedre, mener Sara Rendtorff-Smith:

»Jeg ved ikke hvordan de nye studerende får et tilhørsforhold til studiet. Før gav det lidt sig selv. Der var nogle fortællinger om stedet og nogle traditioner, og dem skal vi først til at skabe på CSS,« siger hun.

Hovedproblemet for de studerende på CSS er at det er blevet langt mere vanskeligt at finde frem til steder og arrangementer hvor man kan lære hinanden at kende.

»Det lød jo så frugtbart med det tværfaglige miljø inden vi flyttede herud, men i realiteten er det blevet langt mere besværligt at navigere i studiemiljøet og langt mere besværligt overhovedet at arrangere noget.

Derfor tror jeg det er vigtigt at finde en balance mellem at bibeholde det smalle faglige miljø og være sociale på tværs af fagene,« siger hun.

Gamle cafeer genopstået
Og de faglige faner holdes da også højt rundt omkring. Statskundskabs hedengangne cafe Jacques D. lever et stille liv i et kontor på 30 kvadratmeter ved siden af Statskundskabs studievejledning og studenterbladet SK Kontakt.

Sociologerne har i modsætning til de statskundskabsstuderende udvidet den gamle lavloftede studentercafe, Dumaen, med et studenterområde af de mere luksuriøse.

Katedralen hedder de sociologistuderendes mødested i et højloftet lokale med søjler, eget køkken, bordfodbold, sofaarrangementer og en Hall of Fame over de forskellige årgange af sociologistuderende.

Også antropologernes gamle studentercafe, Kilden, er genopstået på CSS i et mindre lokale i kælderen under navnet Killeren.

Med brug af blandt andet møblementet fra Kanindræberen – Psykologis cafe på det gamle KUA – har antropologerne indrettet en fælles studenterlounge.

Som de eneste har psykologerne lukket og slukket for deres gamle studentercafe hvilket ifølge studenterbladet IndPut har skabt en mindre ‘identitetskrise’.

De psykologistuderende har nemlig i modsætning til de andre beboere ikke fået plads på CSS.

Efter Psykologi flyttede fakultet fra Humaniora til Samfundsvidenskab, er studiet blevet spredt på tre forskellige adresser.

»Uanset hvor dårligt det var på KUA, så var vi samlet et sted. Nu skal vi fungere på andres præmisser, og du møder sjældent studiekammerater fra andre årgange.

Rent praktisk er det også frustrerende at skulle have undervisning flere forskellige steder i byen, men det er nok bare et spørgsmål om at vænne sig til det, for det er også fedt at være studerende i indre by,« siger Peter Køhler der er redaktør på IndPut og fjerde semesterstuderende.

Psykologi får først et nyt ‘hjem’ i 2008 når Molekylærbiologisk og Botanisk Institut flytter fra lokalerne i Øster Farimagsgade.

Alsidigt studiemiljøer
På administrationsgangen hvor fakultetets ledelse holder til, er tværfaglighed ikke noget nyt, men dekan Tage Bild er godt klar over at mange studerende har oplevet det at flytte fra de små fagmiljøer i indre by til CSS som et tab.

»De fleste studerende her kommer fra små enklaver der ikke har haft noget med hinanden at gøre, så det er klart at studiemiljøet ikke kommer af sig selv.

Som ledelse kan vi sætte rammerne for de studerende, men det er op til dem selv at udfylde dem. At skabe tværfagligt studiemiljø vil tage sin tid, men jeg tror på at der vil opstå bedre og mere alsidige studiemiljøer end før,« siger Tage Bild der håber på at de fleste studerende ville nyde godt af det nye grønne campusområde når temperaturen stiger.

»Vi så det allerede sidste efterår hvordan de grønne områder mellem bygninger blev taget i brug af studerende der slog sig ned og læste, spiste frokost eller tog sig en øl,« siger Tage Bild.

Fakta om Samfundsvidenskab

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består af Statskundskab, Psykologi, Sociologi, Økonomi og Antropologi. Derudover hører Nordisk Institut for Asien Studier (NIAS) under fakultet.

6197 studerende, 55 procent kvinder og 45 procent mænd

Økonomistuderende: 1.826
Psykologistuderende: 1.731
Statskundskabsstuderende: 1.527
Sociologistuderende: 597
Antropologistuderende: 516

691 ansatte hvoraf 252 er deltidsansatte
129 ph.d.-studerende

Statskundskab, Antropologi og Sociologi har til huse i det gamle kommunehospital, Østre Farimagsgade 5.

Psykologis administration ligger på kommunehospitalet mens resten af instituttet holder til i Linnésgade 22 og Landemærket 9 i Indre By.

I 2008 flytter de sidste psykologer til Øster Farimagsgade 2 – over for Kommunehospitalet.

Økonomi har til huse i Studiestræde 6 hvor de bliver boende.

Samfundsvidenskab har følgende kernefelter inden for forskning: Kognitions- og neuropsykologi, EU-forskning, Mikroøkonomi, Udviklingsøkonomi, Integrationsforskning, Sundhedsantropologi, Økonomisk Politik (EPRU) og Kvantitative analyser (Økonometri).

Statskundskab havde sidste år Københavns Universitets højeste adgangskvotient på 9,8. Psykologi lå på en delt andenplads ved siden af Lægevidenskab og Film- og Medievidenskab med en kvotient på 9,7. Sociologi havde en adgangskvotient på 9,5 og Antropologi 9,4. Der er frit optag på Økonomi.

De seneste tal fra 2004 viser at 8 procent bliver kandidater på normeret tid, og 30 procent tager bacheloruddannelsen på normeret tid. Der er 6 procent der falder fra på kandidatuddannelsen mens 34 procent forlader studiet før de bliver bachelorer.

Ledigheden for kandidater i samfundsvidenskab var i 2005 6,6 procent mens den for bachelorer var 7,9 procent. For psykologer lå ledigheden på 6,8 procent, og for økonomer var den 2,4 procent.

Seneste