Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU dropper beskidte investeringer

ETISKE PENGE - Københavns Universitet skal ikke længere tjene penge på beskidt energi. Det har universitetets bestyrelse besluttet tirsdag.

Det kan ikke betale sig at have penge stående i banken, fordi renten er i nul. Så Københavns Universitet vil begynde at sætte penge i aktiemarkedet, foreløbig omkring 170 millioner kroner, svarende til en tiendedel af de penge, der typisk befinder sig i KU’s kasse.

Men KU’s aktiekøb har mødt kritik.

Ikke mindst fordi ledelsen ikke hidtil har villet love at investere grønt og miljøvenligt, fordi »det er illusorisk ikke at ville have noget med olie og benzin at gøre,« som bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen formulerede det så sent som i slutningen af september måned.

Efterfølgende har en gruppe kristiske ansatte på KU, anført af lektor på Institut for Idræt og Ernæring Thomas Meinert Larsen, samlet i omegnen af 100 protestunderskrifter mod KU-toppens investeringspolitik.

Kritikerne skriver, at investeringer i beskidt energi er i modstrid med KU’s egen bæredygtighedsplan ‘Grøn Campus 2020’. De påpeger også, at andre universiteter har valgt en grøn profil for deres investeringer.

Tirsdag aften besluttede KU’s bestyrelse enstemmigt at følge trop og investere grønt.

»Parisaftalen træder i kraft netop nu, og hvis man vil tages alvorligt som bæredygtigt universitet, er det den rette beslutning at investere grønt og ikke sort.« – Thomas Meinert Larsen

CO2-vending

Universitetet vil fremover ikke sætte penge i virksomheder, hvor mere end fem procent af omsætningen »stammer fra aktiviteter i form af eftersøgning, udvinding, raffinering af fossile brændstoffer (kul, olie, gas) eller produkter til off-shore industri.«

Det fremgår af universitetets nye etiske investeringspolitik, hvor hensynet til miljøet er skrevet ind.

»Jeg er meget glad og for den sags skyld også stolt over den beslutning, som Københavns Universitet her har truffet,« siger lektor Thomas Meinert Larsen.

»Det er vigtigt, at det sker. Dels fordi så mange videnskabelige autoriteter verden over betoner vigtigheden af at tackle klimaproblemet nu. Dels fordi det gavner KU’s renommé; Parisaftalen træder i kraft netop nu, og hvis man vil tages alvorligt som bæredygtigt universitet, er det den rette beslutning at investere grønt og ikke sort.«

Thomas Meinert Larsen siger, at det har været en kæmpe hjælp for alle, der ønskede, at KU skulle opføre sig klimabevidst, at Københavns Kommune tidligere i 2016 besluttede at afvikle alle investeringer i sort energi. Det lagde et pres på bankerne, som nu tilbyder kunderne at købe sig ind i investeringsporteføljer, hvor aktieposter i sort energi er taget ud.

Studentervalgt medlem af bestyrelsen på KU Alexander Thorvaldsen udtrykker også glæde over KU’s beslutning.

»Skud ud til den lange liste af studenterledere og undervisere fra hele universitetet, som har sendt et åbent brev til ledelsen. Skud ud til alle som insisterer på, at man både individuelt og kollektivt kan være politisk i hvad man gør med sine penge,« skrev han tirsdag aften på Facebook.

Ikke over fem procent porno

KU-bestyrelsens grønne stemningsskifte er ikke voldsommere, end at medlemmerne faktisk allerede i december 2015 bad om at få undersøgt mulighederne for en grøn investeringsportefølje – der samtidig skulle være minimalt risikabel – dvs. med aktier i mange virksomheder og brancher på samme tid.

Den mulighed foreligger nu.

KU forpligter sig også med det nye investeringsprogram til at fravælge investeringer i el- og varmeselskaber, hvor over halvdelen af produktionen stammer fra afbrænding af kul.

Derudover vil KU kun investere i selskaber, der henter maksimalt fem procent af omsætningen på spil, våben og porno. (Dermed vil KU med sit nuværende investeringsniveau på omkring 170 millioner kroner maksimalt have placeret 8,5 millioner kroner i pornografi på et hvilket som helst givet tidspunkt).

KU’s forskere leder selv efter olie

Københavns Universitet er i øvrigt selv involveret i udvinding af fossile brændstoffer.

I 2015 problematiserede Videnskab.dk, at KU siden 2009 har modtaget omkring 100 millioner kroner fra olieindustrien til finansiering af forskning i nye teknologier til olieudvinding.

KU’s årlige omsætning er dog godt otte milliarder kroner, og dermed bringer millionerne til olieforskning ikke KU selv op over fem procent-niveauet for aktiviteter relateret til beskidt energi.

Det vil, siger lektor Thomas Meinert Larsen, være fornuftigt af KU at føre en transparent politik om aktierne:

»Man kan lægge investeringslisterne frem en gang om året, og dermed vise, hvilke investeringer KU har.«

chz@adm.ku.dk

Seneste