Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU er træt af tal

DIMENSIONERING - Ledelsen på KU har kæmpet bravt for at få afværget den værste detailstyring fra regeringen, men nu er det tid at fokusere på at få universitetet til at fungere som arbejdsplads med de reformer, der nu engang er vedtaget, skriver fællestillidsrepræsentant.

Det har været en blandet fornøjelse at følge talkrigen mellem KU og Minister for Uddannelse og Forskning, Sofie Carsten Nielsen, i den verserende dimensioneringsdebat.

Som fællestillidsrepræsentant er jeg glad for, at KU’s ledere er gået forrest for at afværge den værste detailstyring af universiteterne. Nu er der brug for et nyt fokus på at værne om KU, som en god arbejdsplads. Vi må arbejde sammen om at sikre den fornødne prioritering af tid og ressourcer i det daglige arbejde og at opbygge et godt tillidsbaseret arbejdsmiljø blandt medarbejdere, studerende og ledere. Det er nødvendigt for at få noget meningsfyldt ud af de reformer, som nu engang er vedtaget.

Det er som om politikerne og nogle gange også KU’s lederne glemmer, at det ikke kun er tal det drejer sig om: Hvis vi justerer lidt på tallene, så går det nok op. Hvis vi råber dem højt nok, så gør folk nok, som vi siger.

Men det er ikke tal, men rigtige mennesker af kød og blod, der studerer og uddanner sig, forsker og underviser. Det samme gælder de administrative medarbejdere på KU, som ihærdigt forsøger at servicere studerende og forskere, navigere i mængden af nye tiltag og reformer og tilføje kvalitet til de praktiske løsninger og beslutninger, som er nødvendige.

Jeg hører og mærker en del taltræthed rundt omkring på KU blandt både forskere, studerende og administrative medarbejdere. Det tærer på overskuddet og kræfterne i administrationen, når der hele tiden vælter nye regler og tiltag ned fra oven, der tager opmærksomhed og tid fra den daglige drift og service. Og det samtidig med, at servicen og effektiviteten skal op.

Vi skal være færre administrative medarbejdere, der skal administrere og implementere flere regler, samtidig med at vi yder en bedre service. Det er svært at forene de mange gode ønsker og krav, selvom vi løber stærkt med stift øjnene rettet mod mållinjen og resultaterne.

Nu har vi brug for en samlende ledelse, der kan skabe intern sammenhæng og sætte kursen for, hvordan vi prioriterer mellem de mange vigtige indsatser og opgaver, som præger universitetsområdet og KU i disse år. En ledelse, som tør anvende medinddragelse og et godt psykisk arbejdsmiljø som midlet til at nå målene.

Hvis vi trives, og vores forskellige fagligheder bliver anerkendt, så vil vi være mere effektive og have gejst til at gennemføre et højt serviceniveau. Vi har særligt brug for en ledelse, som bliver ved med at sige fra over for detailstyring og taltyranni, og som fokuserer på beslutninger til gavn for virkelige studerende og ansatte på Københavns Universitet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste